Фактичні підстави застосування особливого правового режиму воєнного стану

Автор(и)

  • С.В. Кулик кандидат юридичних наук, суддя Жовтневого району міста Маріуполя, докторант Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7190-3774

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.13

Ключові слова:

воєнний стан, конституційні права, правові обмеження, оборона держави, акт агресії, фактичні підстави

Анотація

Досліджено фактичні підстави застосування особливого правового режиму воєнного стану в Україні та зарубіжних державах на сучасному етапі та в історико-правовому контексті. Проаналізовано поняття збройного нападу як фактичної підстави для введення воєнного стану. Показано нормативно-правову інтерпретацію поняття «загроза нападу» в національному українському законодавстві. Наголошується, що під збройною агресію у сучасній теорії та практиці мається на увазі зовнішня збройна агресія, скоєння якої становить порушення такого основоположного принципу міжнародного права, як незастосування сили або погрози силою у міжнародних відносинах, формулювання якого в імперативних міжнародно-правових нормах й визнання таких норм невід’ємною частиною національних правопорядків усіх без винятку держав світу навіть без ратифікації тих джерел, в яких містяться основні принципи міжнародного права та загальновизнані норми й принципи міжнародного гуманітарного права. Показано, що спірною з точки зору міжнародно-правової і конституційно-правової легітимності фактичною підставою в деяких зарубіжних державах може бути вирішення внутрішніх суспільних криз економічного, політичного чи будь-якого іншого предметного характеру. Чинне українське законодавство цілком виправдано не включає подібні ситуації до переліку можливих фактичних підстав введення воєнного стану, оскільки спеціальним правовим режимом для внутрішніх кризових ситуацій є надзвичайний стан. Встановлено, що згідно чинного українського законодавства можливими визнаються такі фактичні підстави застосування воєнного стану як особливого правового режиму: а) збройна агресія; б) загроза нападу. Обидві такі ситуації при цьому мають становити небезпеку державній незалежності України та / або її територіальній цілісності, що є природною, іманентно притаманною властивістю будь-якого акту агресії чи його реальної загрози. Виходячи з подібного формально-юридичного визначення фактичних підстав застосування воєнного стану згідно чинного українського законодавства, розглянуто кожну з можливих фактичних підстав застосування особливого правового режиму воєнного стану окремо задля встановлення їх змісту, обсягу та надання належної інтерпретації у контексті загальних уявлень сучасного конституціоналізму про особливий порядок функціонування системи органів і посадових осіб публічної влади та допустимі й необхідні тимчасові обмеження конституційних прав та свобод людини і громадянина.

Посилання

Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12 травня 2015 р. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 20. Ст. 250.

Годованик Є. В. Рада Безпеки ООН: міжнародно-правовий статус та актуальні проблеми реформування. Дисс….канд. юрид. наук: 12.00.11. К., 2011. 195 с.

Статут ООН від 26 червня 1945 р. URL: http://www.un.org/russian/documen/basicdoc/charter.htm (дата звернення: 01.08.2022 р.).

Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 3314 від 14 грудня 1974 р. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aggression.shtml (дата звернення: 01.08.2022 р.).

Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 р.

The National Security Strategy of the United States of America, September 2002. URL: https://www.whitehouse.gov/nsc/ nss.html (дата звернення: 02.08.2022 р.).

Воєнний стан. URL: https://uk.wikipedia.org (дата звернення: 02.08.2022 р.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право