Механізми захисту трудових прав в період дії воєнного стану

Автор(и)

  • М. Кузнецова Кандидат юридичних наук, доцент завідувач кафедри приватного та соціального права Сумський національний аграрний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3566-6016
  • С. Ананьєв Здобувач другого освітнього рівня за спеціальністю 081 «Право», Сумський національний аграрний університет, Ukraine
  • Т. Сафонова Здобувачка другого освітнього рівня за спеціальністю 081 «Право», Сумський національний аграрний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.32

Ключові слова:

військовий стан, позов, право на захист, робітник, роботодавець, трудові права, суд

Анотація

У статті здійснюється аналіз механізму захисту порушених трудових прав працівника в період дії воєнного стану. Зокрема, визначається поняття механізму, яке охоплює систему елементів, серед яких суб’єкти захисту трудових прав, правові норми, а також форми захисту.  Під захистом порушених трудових прав розуміють сукупність нормативно-правових заходів, які здійснюються з метою відновлення порушених прав, застосування організаційних і правових способів припинення і попередження порушень трудового законодавства, відновлення порушених трудових прав громадян, а також відшкодування понесеної внаслідок цього шкоди. Форма захисту порушених трудових прав пов'язується з суб'єктом, який здійснює такий захист. Військовий стан передбачає вичерпний перелік таких суб'єктів, до яких відбувається звернення зі скаргою: органи державної влади, органи місцевого самоврядування, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, суд. В залежності від суб'єкта захисту, до якого звертається працівник, способи захисту розподіляються на юрисдикційні і неюрисдикційні. Юрисдикційний захист здійснюють державні органи, а сам захист розподіляється на загальний і спеціальний. Загальний захист здійснюється судами, а спеціальний – контролюючими органами, серед яких прокуратура, а також комісія по трудових спорах. До неюрисдикційних способів захисту належать примирно-третейські процедури, самозахист і громадський захист. Серед способів захисту визначають відновні, припиняючі, штрафні. Під юридичним механізмом також розуміється можливість здійснювати певні вчинки для захисту прав і свобод, тому також механізмом захисту трудових прав є сукупність послідовних дій, які здійснюються суб'єктом, права якого порушено. Механізм захисту передбачає кілька етапів, серед яких: усвідомлення порушеного права, обрання суб'єкта захисту, звернення до нього з заявою, вирішення питання по суті.

Посилання

Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року № 389-VIII. Відомості Верховної Ради, 2015, № 28, ст. 250. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text. (дата звернення: 16.10.2022).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників. Закон України від 12.05.2022 № 2253-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2253-20#Text. (дата звернення: 16.10.2022).

Ратушна Б.П. Форми правового захисту трудових прав в Україні. Вісник Львівського торгівельно-економічного університету. Юридичні науки. 2018. Вип. 7. С. 290-296.

Буряк В. Система правового захисту трудових прав та законних інтересів працівників в Україні. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2016. № 63. С. 120-131.

Лагутіна І.В. Юридичний механізм забезпечення особистих немайнових трудових прав працівників. Автореферат дисертації на здоб.наук.ступ.д-ра наук. Одеса, 2015. 41с.

Ковалюмнус Е.Л. Правовий механізм захисту трудових та соціальних прав суддів в Україні. Дис. на здоб.наук.ступ.канд.наук. Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка. Київ, 2021. 246 с.

Механізм. Словник іншомовних слів. URL: https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Qry=%CC%E5%F5%E0%ED%B3%E7%EC. (дата звернення: 16.10.2022).

Лагутіна І.В. Форми захисту трудових прав працівників. Автореферат дис.на здоб.наук.ст.канд.юр.наук. Одеська національна юридична академія. Одеса, 2007. 22 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення