Адміністративно-правова характеристика діджиталізації у сфері митної справи

Автор(и)

  • Л. Шевченко Кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та фінансового права Київського національного університету імені Вадима Гетьмана, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2188-1735

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.59

Ключові слова:

митна справа, діджиталізація, управління ризиками, E-митниця, інноваційні технології, митна політика, митний контроль, електронне декларування, митні процедури, митне оформлення

Анотація

У статті розкрито особливості та сучасний стан цифровізації митних процедур стосовно громадян, що перетинають митний кордон та
переміщують через нього товари та транспортні засоби, що підлягають декларуванню. Зокрема, наголошується на необхідності впровадження
сучасних цифрових технологій для обслуговування громадян та підприємств, що дасть змогу суттєво змінити ставлення суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності до оцінювання діяльності митної системи України.

Проаналізовано стан впровадження сучасних електронних сервісів для автоматизації митного контролю, та визначено напрями його удосконалення. Зокрема, проведено аналіз завдань щодо підвищення ефективності діяльності митних органів у сфері автоматизації процесів
шляхом концентрації всіх зусиль на створення сприятливих умов для всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, розвитку української е-митниці та апробації позитивного зарубіжного досвіду впровадження інформаційних систем і технологій у митну справу.

Зазначено, що на сьогодні необхідним та важливим кроком у митній справі є автоматизація всіх процесів декларування товарів при митному оформленні експортних, імпортних, транзитних операцій і перехід на повний електронний документообіг. Наголошено на першочерговості діджиталізації механізмів митного оформлення, спрощення механізмів митного контролю, формування ефективної системи аналізу та управління митними ризиками і запровадження вищого рівня відповідальності за порушення норм митно-податкового законодавства як суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, так і самими працівниками (посадовими особами) митних органів.

Також, в статті зазначається, що роль суб’єктів владних повноважень органів в процесі прийняття рішення щодо пропуску товарів та транспортних засобів через митний кордон повинна бути зведена до мінімуму, що дозволить мінімізувати корупційні ризики в роботі органів публічної адміністрації та неупереджено виявляти факти порушення митного законодавства суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності

Посилання

Куприна К.А. Диджитализация: понятие, предпосылки возникновения и сферы применения. Вестник научных конференций. № 5-5 (9). 2016. С. 259–262.

Аutomation. URL: http://ua.automation. com/content/chto-takoe-cifrovizacijapredprijatija.

Україна 2030 Е – країна з розвинутою цифровою економікою. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyuekonomikoyu.html.

Туль С.І. Трансформація світового ринку праці в умовах діджиталізації: автореф.дис. ... канд. екон. наук: 08.00.02. Вінниця, 2019. 20.с.

Алексеев А.А. Цифровизация производства. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovizatsiya-proizvodstva/viewer.

Куприна К.А. Диджитализация: понятие, предпосылки возникновения и сферы применения Вестник научных конференций. Качество информационных услуг: по материалам международной научно-практической конференции 31 мая 2016 г. Тамбов. No 5-5 (9). С. 259–262. URl: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26383210.

Крижанівська А.О. Інформатизація митних процедур в рамках Угоди зі спрощення процедур торгівлі. Митна справа. 2015. № 4 (100). С. 18–23.

Угода про спрощення процедур торгівлі. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/MoreDetails?lang=uk-UA&id=83aeb378-6e87-48f7-9359 feda79596aa6&title=UgodaProSproschenniaProtsedurTorgi.

Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція) від 18.05.1973. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/995_643#Text.

Конвенція про процедуру спільного транзиту від 20.05.1987. URL: https://zakon.rada.gov.Ua/laws/show/994_001-87#n5.

Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи: закон України від 12.09.2019 № 78-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/78-IX.

Гуцул І.А. Фактори та домінанти розвитку «Електронної митниці» Україні. Economy and customs and legal relations. Edition 8, December, 2018. С. 56–62.

Про затвердження Концепції створення, упровадження і розвитку системи електронного декларування товарів: Наказ ДМСУ від 18.10.2006 р. № 907. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0907342-06.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.08 р. № 1236-р «Про схвалення Концепції створення багатофункціональної комплексної системи «Електронна митниця». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1236-2008-р.

Про Концепцію інтегрування системоутворюючих компонентів технічних та спеціальних засобів митного контролю з автоматизованою системою митного оформлення Держмитслужби України: Наказ Державної митної служби України 28.03.2012 № 191/

URL:https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0191342-12#Text.

Власов Олександр: наша мета – зменшення людського фактору та діджиталізація процесів митного оформлення. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України. URL: http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/print382077.html (дата звернення: 16.03.2021).

Бойкова М.В. Зарубежный опыт таможенного администрирования: монография / под общ. ред. В.В. Макрусева. Москва : РИО Российской таможенной академии, 2017. 130 с.

«Єдине вікно» на митниці. URL: http://www.visnuk.com.ua/ru/publication/100008428-yedine-vikno-na-mitnitsi.

Кримчак Л.А. Інформаційна взаємодія підприємств з митними органами. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. 2018. № 29 (18). Т. 2. С. 206–210.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право