Протидія наркозлочинності як комплексна система правової реакції правоохоронних органів на злочинні явища

Автор(и)

  • Я.В. Ступник Candidate of Law, Associate Professor, Head of the Department of Criminal Law and Procedure Faculty of Law Uzhhorod National University , Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8024-9735
  • Ю.І. Марценишин Candidate of Law, Associate Professor of the Department of Criminal Law and Procedure Faculty of Law Uzhhorod National University , Ukraine
  • М.М. Гецко Candidate of Law, Associate Professor of the Department of Criminal Law and Procedure Faculty of Law Uzhhorod National University , Ukraine
  • A.A. Мацола Candidate of Law, Associate Professor of the Department of Criminal Law and Procedure Faculty of Law Uzhhorod National University , Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8678-7697

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.69

Ключові слова:

наркозлочинність, правоохоронні органи, механізм протидії наркозлочинності, діяльність, функціонування, ефективність

Анотація

У статті проведено кримінологічний аналіз основних елементів механізму запобігання наркозлочинності як комплексної системи правової реакції правоохоронних органів на злочинні явища, що характеризується цілісним комплексом взаємопов'язаних елементів та на цій основі сформульовано досліджуване поняття та показано відмінності між найближчими суміжними категоріями.

Визначено, що поняття механізм протидії злочинності у сфері незаконного обігу наркотиків як категорія має подвійне значення. Складність вибору підходу до визначення складових системних елементів механізму зумовлює і складність самого досліджуваного поняття. Вивчення механізму як системи з усіма його взаємозв'язками допомогло повною мірою розкрити сенс цього поняття. Що стосується такого соціального явища, як протидія наркозлочинності, то поняття «механізм» необхідно використовувати переважно в практичному аспекті, маючи на увазі досягнення певних результатів кримінологічного впливу від діяльності правоохоронних органів. При цьому поняття «механізм запобігання злочинності» дійсно пов’язане з поняттям «профілактика злочинності».

Механізм запобігання наркозлочинності в його розумінні розглядається як системна і комплексна конструкція, яка може трактуватися в рамках різних підходів. Ці підходи, що дозволяють використовувати дослідницький потенціал інших наук (переважно психології, кібернетики, соціології, різних галузей правових наук, що вивчають різні аспекти управління), спрямовані на розкриття окремих, часом дуже важливих, сторін діяльності з протидії злочинності і її механізмів.

За результатами проведеного дослідження зроблено висновок, що механізм протидії наркозлочинності розглядається як таке системне утворення (всі сукупності як єдине ціле) норм, принципів, інститутів (державно-правових і соціально-політичних), форм, методів і засобів ( організаційні, правові, економічні, соціально-психологічні), зв'язки і відносини, за допомогою яких здійснюється кримінологічний вплив правоохоронних органів на конкретні об'єкти для досягнення визначених цілей. При цьому вузькому (буквальному) розумінні цей механізм – це сукупність форм, методів і засобів, що використовуються окремими суб’єктами для здійснення широкої діяльності у сфері протидії наркозлочинності. Визначено, що кримінологічною доктриною і практикою охорони правопорядку підтверджено, що динаміку й структуру сучасної наркозлочинності визначають не лише традиційні, давно вивчені фахівцями причини та умови цього негативного соціального феномену, але й специфічні криміногенні чинники, зумовлені різноманітними кризовими явищами й процесами, породжені новими складними соціально-економічними та внутрішньополітичними реаліями, в яких опинилось українське суспільство.

Біографія автора

Я.В. Ступник , Candidate of Law, Associate Professor, Head of the Department of Criminal Law and Procedure Faculty of Law Uzhhorod National University

<br data-mce-bogus="1">

Посилання

. Lytvynov O.M. Socio-Legal Mechanismfor Crime Prevention in Ukraine: monograph. Kharkiv : Publishing House of Kharkiv National University of Internal Affairs. 2008. 446 p.

Zhalynsky A.E. Special Preservation of Crimes in USSR: theory issues. Lviv : «The High School» editorial. 1976. 193 p.

Criminology. O. M. Dzhuzha, V. V. Vasylevich, V. V. Chernei, S. S. Chernyavskyi and others. in general ed. doctor of law Sciences, Prof. V. V. Cherneya; for sciences ed. doctor of law Sciences, Prof. O. M. Juzhi. Kyiv: National. Acad. internal cases. 2020. 612 p.

Zakalyuk A.P. The Course of Modern Ukrainian Criminology: Theory And Practice: in three volumes. Kyiv : Publishing House “In Yure”. Theoretical Bases and History of Ukrainian Criminological Science. Vol. 1. 2007. 424 p.

Кluyev О. М. Interaction of Departments of Internal Affairs Agencies at the Regional Level: monograph. Kharkiv : Osnova. 2005. 380 p.

Yukhno О. О. Тheory and Practice of Investigative Crime Prevention by Internal Affairs Agencies: monograph. Odesa : Іnterpint. 2010. 368 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність