Порівняльно-правовий аналіз окремих аспектів державотворення в конституціях Української Народної Республіки і Далекосхідної Української Республіки (Зелений Клин) та інших документах

Автор(и)

  • Р.В. Дігтяр аспірант, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» м. Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8000-2548
  • М.В. Григорчук кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри державно-правових дисциплін Університет економіки та права «КРОК», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0523-030X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.3

Ключові слова:

конституція, Далекосхідна Українська Республіка (Зелений Клин), Українська Народна Республіка, Центральна Рада, Крайова Рада

Анотація

Події одинадцяти останніх місяців вивели на перші позиції проблеми, пов’язані з утвердженням української державності. Причиною тому стало повномасштабне вторгнення росії на територію суверенної України 24 лютого 2022
року. Саме таке безпрецедентне порушення міжнародного права стало додатковим стимулом для поглибленого вивчення процесів українського державотворення не лише в Україні, а й поза її межами, насамперед на територіях
російської федерації.
Проведений авторами історико-правовий аналіз історичних і правових документів, архівних фондів довів, що українство відзначалося прагнення до самостійності і незалежності в будь-якій частині світу. Це відбувалося не дивлячись на те, що етнічні українці були примусово виселені з рідної землі і фактично мали реальні перспективи асимілюватися між корінними народами, на землі яких їх депортували.

У цій статті автори здійснюють історико-правове дослідження окремих етапів українського державотворення на Далекому Сході в період 1917–1922 років. Говоримо про Далекосхідну Українську Республіку (Зелений Клин), справжню самостійну Українську державу, яка існувала де-факто у зазначений часовий період. Це було державне утворення, яким було розроблено і прийнято Основний Закон (Конституція національно-культурної автономії українства на Далекому Сході» (на Другій сесії Української Далекосхідної Крайової Ради 30 травня 1919 року).
Застосовуючи метод компаративізму, автори здійснили порівняльний аналіз даної Конституції і Конституції Української Народної Республіки. Дослідження вказаних історико-правових документів показало тісну співпрацю і національні зв’язки між материковою Україною і Далекосхідною українською республікою (Зеленим Клином). У статті наведені конкретні приклади однакового розуміння і трактування керівниками Зеленого Клину і Української Народної Республіки ключових положень державотворення, запровадження і використання подібних правових механізмів для утвердження
суверенітету і національної самобутності.

Посилання

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30.

Конституційні акти України. 1917-1920. Невідомі конституції України. Київ. Філософська і соціологічна думка., 1992. Конституція УНР.

Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції.1917-1920 рр.: в 4 т. Прага. 1924. Ч. 2. С. 1274-180.

ЦДАВОВУ. Ф. 3696.Оп.2.Д.381.Л.219об.-229. параграф 7.

ЦДАВОВУ. Ф. 3696.Оп.2.Д.381.Л.219об.-229.параграф 8

ЦДАВОВУ. Ф. 3696.Оп.2.Д.381.Л.219об.-229.параграф 11

ЦДАВОВУ. Ф. 3696.Оп.2.Д.381.Л.219об.-229.параграф 25

Соколов П. Далекосхідна Україна?! URL: https://postup.org.ua/novyny-ipublikatsii/353-dalekoshidna-ukraina.

Довганюк-Довгань А. К. Манчжурська Українська Окружна Рада. Далекий Схід. Харбін.1938 № 6. С. 92-93.

ЦДАВОВУ. Ф. 3696.Оп.2.Д.381.Л213-214.

Довганюк-Довгань А.К. Манчжурська Українська Окружна Рада // Далекий Схід. 1938. № 8. С. 125.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень