Цивільно-правове регулювання тлумачення заповіту спадкоємцями: проблемні аспекти визначення змістовних елементів.

Автор(и)

  • В.М. Парасюк кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії права, конституційного та приватного права Львівського державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8195-7597

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.17

Ключові слова:

спадкове право, тлумачення заповіту, спадкування, заповідач, спадкоємці, відкриття спадщини, свобода заповіту, суд

Анотація

У статті здійснено аналіз цивільно-правового регулювання тлумачення заповіту спадкоємцями. Визначено родове поняття «тлумачення заповіту» через єдність тлумачення-з’ясування та тлумачення-роз’яснення дійсного волевиявлення заповідача. Висловлюється позиція, що результати тлумачення заповіту не слід визнавати окремим елементом у структурі поняття «тлумачення заповіту», але доцільно їх включати у тлумачення-роз’яснення. Обґрунтовується позиція про застосування цивільно-правової норми про тлумачення заповіту і до випадків тлумачення заповіту одним спадкоємцем. Запропоновані критерії для класифікації тлумачення заповіту. Встановлено співвідношення між нормами про тлумачення правочину (ст. 213 ЦК України) та тлумачення заповіту (ст. 1256 ЦК України). Констатовано, що як загальна та спеціальна норма співвідносяться саме ст. 213 та ч. 2 ст. 1256 ЦК України. Зроблено висновок, що процедура судового тлумачення правочину може бути застосована лише до процесу судового тлумачення заповіту. Обґрунтовується позиція про доцільність додаткового законодавчого регулювання процедури тлумачення заповіту спадкоємцями. Схвально оцінюється позиція про передбачення у чинному цивільному законодавстві можливості за результатами тлумачення заповіту укладення між спадкоємцями договору про розподіл спадкового майна. Констатується, що тлумачення заповіту спадкоємцями після відкриття спадщини є первинним етапом реалізації права на спадкування. На відміну від тлумачення заповіту спадкоємцями, підставою для тлумачення заповіту судом є наявність спору між сторонами правочину щодо неточностей його змісту. Акцентується увага на особливостях тлумачення заповіту спадкоємцями під час воєнного або надзвичайного стану. Момент тлумачення заповіту спадкоємцями при таких обставинах може бути перенесено на період відновлення можливості для реєстрації спадкової справи у Спадковому реєстрі. Підтримується позиція про визнання права на тлумачення заповіту лише за спадкоємцями за заповітом. Констатовано, що тлумачення заповіту спадкоємцями та судом підпорядковується спільній меті – встановлення дійсного волевиявлення заповідача щодо розпорядження спадковим майном після його смерті.

Посилання

Тлумачити. Словник української мови: в 11 томах. Академічний тлумачний словник (1970-1980). URL: http://sum.in.ua/s/tlumachyty (дата звернення: 26.12.2022).

Проблеми тлумачення правових норм : посібник / автор-упорядник О.М. Балинська. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 392 с.

Лежнєва Т.М., Тітова І.В. Тлумачення заповіту за цивільним законодавством України. Право і суспільство. 2016. № 6 частина 2. С. 47-52.

Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції України, науковців, фахівців). Т. 12: Спадкове право / за ред. проф. І.В. Спасибо-Фатєєвої. Харків : ФОП Колісник А.А., 2009. 544 с.

Кухарєв О.Є. Диспозитивність в спадковому праві : автореф. дис. … доктора юрид. наук : 12.00.03. Харків, 2020. 43 с.

Луць Л.А. Загальна теорія держави і права: навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою). Київ : Атіка, 2007. 412 с.

Кухарєв О.Є. Теоретичні та практичні аспекти тлумачення заповіту як спеціального способу захисту прав спадкоємців. Часопис цивілістики. 2020. Випуск 39. С. 17-23.

Фурса С.Я. Спадкове право (Нотаріат. Адвокатура. Суд) : практичний довідник. URL: http://mego.info (дата звернення: 26.12.2022).

Постанова Верховного Суду від 18 березня 2021 року у справі № 910/9525/19 / Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/95615756 (дата звернення: 26.12.2022).

Кухарєв О.Є. Принципи спадкового права як визначальні засади подальшого оновлення спадкового законодавства України. Часопис Київського університету права. 2021. № 1. С. 163-167.

Постанова Верховного Суду від 20 липня 2022 року у справі № 461/2565/20, провадження № 61-21209св21 / Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/105533339 (дата звернення: 26.12.2022).

Постанова Верховного Суду від 24 травня 2021 року у справі № 671/22/19, провадження № 61-9511сво19 / Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/97174867 (дата звернення: 26.12.2022).

Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: наказ Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 року за № 282/20595 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12#n646 (дата звернення:26.12.2022).

Постанова Верховного Суду від 12 жовтня 2020 року у справі № 478/2164/18, провадження № 61-19541св19 / Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92173420 (дата звернення: 26.12.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право