Забезпечення правової безпеки права власності суб’єктів господарювання.

Автор(и)

  • П.С. Борцевич кандидат юридичних наук, професор кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, доцент, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0921-0779

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.20

Ключові слова:

господарська діяльність, майно, відносини власності, законні права суб’єкта господарювання, захист права

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сутності безпеки права власності суб’єктів господарювання. В статті наголошується на тому, що суб’єкт господарювання вправі бути власником будь-якого майна, яке не заборонено законом мати у власності. Майно є необхідною складовою здійснення господарської діяльності. Тому важливим питанням є забезпечення законних прав суб’єктів господарювання на майно. В статті проведений аналіз  чинного законодавства України з питань захисту права власності. Зазначено, що Конституцією України встановлено обов’язок держави забезпечувати захист прав усіх суб’єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб’єкти права власності рівні перед законом.

В статті зазначено, що залежно від видів майно, що може перебувати у власності суб’єкта господарювання, чинним законодавством визначені різні засоби захисту права власності. Зокрема, в статті на прикладі відносин власності на землю наведено різні засоби захисту, враховуючи положення чинного законодавства України. Власник земельної ділянки або землекористувач може вимагати усунення будь-яких порушень його прав на землю, навіть якщо ці порушення не пов'язані з позбавленням права володіння земельною ділянкою, і відшкодування завданих збитків. Основними способами захисту прав на землю є подання негаторного позову до суду, визнання угоди щодо земельної ділянки недійсною, визнання недійсними рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, які порушують права власників земельних ділянок і землекористувачів. Також окремим видом захисту права власності на землю варто вважати відновлення стану земельної ділянки, який існував до порушення прав, і запобігання вчиненню дій, що порушують права або створюють небезпеку порушення прав.

У висновках наголошується на необхідності подальшого вдосконалення механізму застосування норм чинного законодавства України на практиці для забезпечення надійної безпеки права власності.

Посилання

Коваленко Л. П. Адміністративно-правові заходи охорони навколишнього природного середовища : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2003. - 18 с.

Інформаційні матеріали науково-практичної конференції на тему: «Захист права власності: правове регулювання та судова практика». Електронний ресурс. Режим доступу http://www.commerciallaw.com.ua/uk/podii/eventphoto/category/15zabezpechennja-zahystu-prava-vlasnosti-poshuk-optymalnyh-rishen.

Постанова Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №5 від 07.02.2014 року «Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав». Електронний ресурс. Режим доступу http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v0005740-14.

Адміністративне право : підручник / за заг. ред.: Ю. П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В. Зуй. Нац. юрид. акад. України. Х. 2010. 624 с.

Рішення Конституційного Суду України від 01.04.2010 N 10-рп/2010 Електронний ресурс. Режим доступу http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-10.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 4. Господарське право, господарсько-процесуальне право