Правовідносини у сфері праці та зайнятості, які стосуються створення і використання об’єктів інтелектуальної власності

Автор(и)

  • В.В. Сова здобувачка кафедри правознавства Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.28

Ключові слова:

індивідуальні трудові відносини, колективні трудові відносини, об’єкти інтелектуальної власності, організаційно-виробничі відносини, трудове право, управлінські відносини

Анотація

Стаття присвячена з’ясуванню актуального обсягу та структури правових відносин у сфері праці та зайнятості, в рамках перебігу яких працівником створюються і використовуються об’єкти інтелектуальної власності. Встановлюється, що ці відносини поділяються на два основних типи. По-перше, такими відносинами є трудові правовідносини, як відносини між працівником і роботодавцем, в яких працівниками створюються і використовуються об’єкти інтелектуальної власності. Обґрунтовується, що індивідуальні трудові відносини – це основні правові відносини, в яких працівником створюються і використовуються об’єкти інтелектуальної власності. Що ж стосується колективних трудових відносин, то вони є похідними від індивідуальних правовідносин й впливають на процес регулювання таких відносин на локальному рівні. По-друге, окремим типом розглядуваних правовідносин є відносини організаційно-виробничого та управлінського характеру, щодо створення та/або використання об’єкту інтелектуальної власності в трудових відносинах. Цей тип правовідносин також є похідним від індивідуальних трудових відносин і поділяється на такі основні види: відносини між працівниками, які складають групу, котра створює та/або використовує об'єкт інтелектуальної власності; відносини між працівниками, які складають групу, котра створює та/або використовує об'єкт інтелектуальної власності, та роботодавцем; відносини між представником роботодавця і групи працівників, що створюють та/або використовують об'єкт інтелектуальної власності, та клієнтом роботодавця. У висновках до статті зазначається, що відносини, в яких працівником створюються та/або використовуються об’єкти інтелектуальної власності, мають два основних вияви. По-перше, це основні (базові) відносини – індивідуальні трудові правовідносини (виникають між працівником і роботодавцем). По-друге, це похідні відносини – інші правові відносини, які обумовлюють, доповнюють, сприяють належному здійсненню індивідуальних трудових відносин, в яких працівник самостійно (або ж спільно з іншими працівниками) створює та використовує об’єкти інтелектуальної власності.

Посилання

Швець В.О. Трудові правовідносини та їх основні ознаки. Прикарпатський юридичний вісник. 2018. Вип. 1, Т. 5, Ч. 2. С. 84-87.

Амелічева Л.П. Правове регулювання творчої компоненти гідної праці за трудовим законодавством. Право і суспільство. 2020. № 2, Ч. 2. С. 25-32.

Воронін Я.В. Проблеми регулювання правових відносин між працівником та роботодавцем, які виникають внаслідок створення службового винаходу. Право України. 2009. № 5. С. 107-112.

Іншин М.І. Право роботодавця та працівника на твір, створений під час виконання трудових обов’язків: сучасний погляд. Вісник Національної академії прокуратури України. 2012. № 4. С. 54-57.

Чанишева Г.І., Щукін О.С. Ознаки трудових відносин за актами МОП і законодавством України. Юридичний вісник. 2021. № 1. С. 77-86. doi:10.32837/yuv.v0i1.2083.

Юрковська В.В. Поняття та ознаки трудових правовідносин. Право та інновації. 2016. № 1 (13). С. 67-72.

Аврамова О.Є., Ревелюк І.С. Система суб’єктів інтелектуальної власності. Вісник НТУ «ХПІ». 2013. № 6 (980). С. 30-33.

Кодинець А.А. Договірні відносини, що виникають у зв’язку із створенням об’єктів інтелектуальної власності при виконанні трудового договору. Вісник Національної академії прокуратури України. 2015. № 1. С. 35-41.

Клейменова С.М. Авторські правовідносини як форма реалізації правомочностей суб’єктів авторського права: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Київ, 2004. 25 с.

Харитонова О.І. Суб’єкти та об’єкти правовідносин інтелектуальної власності. Актуальні проблеми держави і права. 2011. № 59. С. 329-335.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення