Агрострахування в умовах воєнного стану: проблеми правового регулювання і виклики майбутнього

Автор(и)

  • Г.В. Клєріні кандидат юридичних наук, асистент кафедри державно-правових дисциплін та міжнародного права, Державний біотехнологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9045-4449

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.32

Ключові слова:

аграрні відносини, сільськогосподарська продукція, страхування, агрострахування, державна підтримка, воєнний стан

Анотація

Стаття присвячена дослідженню правових засад страхування сільськогосподарської продукції, зважаючи на особливості впровадження воєнного стану в Україні, встановленню ролі держави у процесі фінансової підтримки суб’єктів агрострахування, а також виявленню потенційних кризових явищ, які можуть негативно вплинути на розвиток агробізнесу в майбутньому. Уточнено об’єктний склад правовідносин у сфері агрострахування. Визначено проблеми розвитку аграрного сектору, прямо закріплені в чинному законодавстві, які стримують розвиток аграрного страхування з державною. підтримкою. Доведено ключову роль відновлення земель, які зазнали забруднення, засмічення, пошкодження родючого шару внаслідок бойових дій та доведено тезу щодо необхідності вдосконалення чинного законодавства у сфері агрострахування. У статті зроблено висновок, що законопроект за номером 8025, який передбачає зміни до Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою», спрямований на запровадження страхування сільськогосподарської продукції та об’єктів її зберігання (знаходження) або переробки від ризиків унаслідок бойових та воєнних дій, а відтак має гарантувати відшкодування можливих втрат сільськогосподарським виробникам у разі знищення або пошкодження майна внаслідок воєнних дій. Аргументовано, що земельні ділянки, які виступають основним засобом виробництва в сільському господарстві та фактично базовим активом в агробізнесі, мають також виступати об’єктами агрострахування на рівні із сільськогосподарською продукцією або врожаєм сільськогосподарських культур. Наголошено, що відносини у сфері створення системи страхування та гарантування комерційних і некомерційних ризиків при проведенні експортних операцій із сільськогосподарською продукцією виступає самостійним об’єктом правового регулювання з огляду на роль України як світового експортера зерна та інших видів аграрної продукції. Визначено, що перспективою подальших наукових досліджень виступає врегулювання процедури спрощення механізму державної підтримки у сфері агрострахування та розширення кола страхових випадків й об’єктного складу цих правовідносин. Методологія дослідження правових проблем агрострахування в умовах воєнного стану ґрунтується на положеннях загальнонаукового діалектичного методу пізнання. Для досягнення мети дослідження було застосовано також формально-юридичний, формально-логічний, наукові методи і метод наукового прогнозування.

Посилання

Нейтер Р. Втрати на $ 40 млрд: як через війну страждає аграрний сектор економіки. Економічна правда. 19 груд. 2022 р.

URL: https://ukraineinvest.gov.ua/uk/news/ (дата звернення: 20.12.2022).

Збитки у сільському господарстві України внаслідок війни сягнули $ 4,3 млрд. UkraineInvest. URL: https://ukraineinvest. gov.ua/uk/news/ (дата звернення: 20.12.2022).

Страхування: теорія та практика: навч.-метод. посіб. Харків: Бурун Книга, 2004. 376 с.

Клєріні Г.В. Правові засади страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою в Україні: моногр. Харків: Право, 2020. 176 с.

Статівка А.М., Духневич А.В. Правові засади кредитування сільськогосподарських товаровиробників в умовах запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення та членства у СОТ. Аграрне та земельне право України: сучасна парадигма і перспективи розвитку: колективна монографія / за ред. д.ю.н., проф. А.П. Гетьмана та д.ю.н., проф. Т.В. Курман. Харків: Юрайт, 2022. С. 38–59.

Купченя Л.І. Правове забезпечення реалізації сільськогосподарської продукції в умовах воєнного стану. Аграрне та земельне право України: сучасна парадигма і перспективи розвитку: колективна монографія / за ред. д.ю.н., проф. А.П. Гетьмана та д.ю.н., проф. Т.В. Курман. Харків: Юрайт, 2022. С. 285–308.

Оверковська Т.К. Псування земель. Велика українська юридична енциклопедія: у 20-ти томах. Т. 16: Земельне та аграрне право / редкол.: М. В. Шульга (голова), В.В. Носік, П. Ф. Кулинич (заст. голови) та ін. Харків: Право, 2019. С. 530–535.

Земко А.М. Продовольча безпека в умовах війни: правові аспекти. Продовольча та екологічна безпека у воєнний і післявоєнний часи: правові виклики для України та світу: тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної онлайн/офлайн конференції (м. Київ, 16 вересня 2022 р.). Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2022. С. 112–115.

У ЄБА закликали уряд страхувати посіви зернових. Agropolit.com. 26 берез. 2022 р. URL: https://agropolit.com/n e w s / 2 3 5 0 5 - u -y e b a -z a k l i k a l i - u r ya d -strahuvati-posivi-zernovih (дата звернення: 20.12.2022).

Проект Плану відновлення України: матеріали робочої групи «Нова аграрна політика». Лип. 2022. URL:https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/new-agrarian-policy.pdf (дата звернення: 20.12.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право