Загальні засади публічного адміністрування кліматичних відносин в Європейському Союзі

Автор(и)

  • В.В. Мачуський старший викладач кафедри іноземних мов юридичного інституту «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6441-8356

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.33

Ключові слова:

охорона навколишнього середовища, клімат, зміна клімату, публічне адміністрування, публічне адміністрування у сфері охорони навколишнього середовища та запобігання зміни клімату

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем публічного адміністрування кліматичних відносин в Європейському Союзі.

          У статті автор акцентує увагу тому, що починаючи із середини минулого століття в Європі спостерігається значне погіршення стану навколишнього середовища, а зростання температури, свідчить про значні проблеми пов’язані із зміною клімату.

          Зазначено, що публічне адміністрування у сфері кліматичних відносин, зокрема у сфері запобігання зміни клімату в Європейському Союзі здійснюється  відповідними інституціями ЄС, що реалізують державну політику у зазначених сферах. Автором досліджено формуванням системи органів (інституцій) загальної та спеціальної компетенції, у сфері кліматичних відносин та запобігання зміни клімату в ЄС.

Автор зазначає, що на формування правового регулювання екологічних та кліматичних відносин, а також  публічного адміністрування у зазначеній сфері значно вплинуло проведення Стокгольмської Конференції ООН з проблем навколишнього середовища.

          У статті досліджена роль інституції Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища та запобігання зміни клімату. Зроблено висновок, що інститути ЄС є основними регуляторами інтеграційних процесів, що забезпечують послідовність політики Євросою­зу, особливо у сфері охорони навколишнього середовища та запобігання зміни клімату.

          У статті проаналізована система органі спеціальної компетенції Європейського Союзу та їх вплив на реалізацію політики ЄС у сфері охорони навколишнього середовища та запобігання зміни клімату. Також, у статті автор зосереджує увагу на напрямах діяльності неурядових міжнародних організацій, що сприяють поліпшенню охороні навколишнього середовища та запобіганні у зміні клімату.

Автором досліджено досвід організації публічного адміністрування у сфері охорони навколишнього середовища та запобігання зміни клімату Федеративної Республіки Німеччина та Республіки Італія та зроблено висновок про доцільність  запозичення досвіду держав ЄС в Україні.

Посилання

Дідик В.Г. Правове регулювання відносин в сфері довкілля в Європейському союзі та в Україні. К. 2007. 579 с.

Римський Договір про заснування Європейського економічного співтовариства (ЕЄС) від 25 березня 1957 року (Рім 1957).

Pietras M. Bezpieczenstwo ecologiczne w Europie. Lublin, 2000. 387 s.

Стокгольмская декларация. United Nations Audiovisual Library of International Law. 2012. URL: http://legal.un.org/avl/pdf/ha/dunche/dunche_ph_r.pdf.

Якушенко Л. Аналіз досвіду Європейського співробітництва щодо формування і втілення інституцій та інструментів екологічної політики. Аналітична записка. Офіційний сайт НІСД. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/840/.

Актуальні завдання у галузі запобігання зміни клімату в контексті впровадження Угоди про асоціацію Україна-ЄС. URL: https://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/konkyrs_stud/ES/3_6.pdf

Європейський Союз і Україна: особливості взаємовідносин на сучасному етапі. НАПрН України. Х.: Оберіг. 2012. Вип 1. 76 с.

Аркелян Н.Р. Право Європейського Союзу : підручник. О.: Фенікс. 2012. 390 с.

Інституційний механізм ЄС. URL: http://kimo.univ.kiev.ua/MP/06.htm.

Микієвич М. М., Андрусевич Н. І., Будякова Т. О. Європейське право навколишнього середовища. Навчальний посібник. Львів, 2004. 256 с.

Прокопенко Л.Л., Рудик О.М. Інституційна система ЄС : навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і доп. Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2021. 226 с.

Lotta contro i cambiamenti climatici. URL: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/72/lotta-contro-i-cambiamenti-climatici

DG Ambiente. URL: https://www.autoritadistrettoac.it/sites/default/files/notizie/allegati/dg_ambiente.pdf

Горбань Ю.С. Імплементаційні інструменти ЄС у сфері зміни клімату: досвід Німеччини. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=770

German Strategy for Adaptation to Climate Change. URL: http://www.bmub.bund.de/fileadmin/bmu-import/files/english/pdf/application/pdf/das_gesamt_en_bf.pdf.

Adaptation Action Plan of the German Strategy for Adaptation to Climate Change http://www.bmub.bund.de/fileadmin/bmu-import/files/pdfs/allgemein/application/pdf/aktionsplan_anpassung_klimawandel_en_bf.pdf .

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA. URL: http://old.enea.it/com/inf/res/RassegnaIstituzionale/7ottobre2009.pdf

Il Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia: attuare i SE(C)AP e massimizzare le sinergie con le strategie nazionali di energia e adattamento. URL: http://www.climatealliance.it/eventi/il-patto-dei-sindaci-per-il-clima-e-lenergia-attuare-i-secap-e-massimizzare-le-sinergie-con-le-strategie-nazionali-di-energia-e-adattamento/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право