Правові аспекти електронного документообігу у телемедицині

Автор(и)

  • О.Г. Ярема кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4619-5785
  • О.М. Ілюшик кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.39

Ключові слова:

телемедицина, інформаційна безпека, електронні системи, медична діяльність, персональні дані

Анотація

У статті з позиції теорії адміністративного та інформаційного права розглянуто, на основі чинного законодавства та нормативних вимог Європейського Союзу, теоретичні та практичні аспекти електронного документообігу у телемедицині. Актуальність теми зумовлена необхідністю удосконалення законодавства з метою комплексного теоретичного обґрунтування підвищення ефективності діяльності у сфері телемедицини в умовах цифрової трансформації України. У ході дослідження застосовано методологію системного комплексного аналізу правових явищ із застосуванням факторного та еволюційного методів дослідження. Вказано, що у країнах Європейського Союзу сформувалися три основні моделі інформаційних систем охорони здоров'я, що розрізняються за способами зберігання медичної інформації та управління: децентралізована, централізована та пацієнт-орієнтована. Зазначено, основні правові питання оновлення медичної системи України та напрями діяльності в умовах реформування охоплюють телемедицину, та її складову – електронний документообіг.  Уточнено сутність та особливості електронний документообіг в телемедицині в країнах Європейського Союзу. Розглянуто електронні системи охорони здоров’я окремих країн Європейського Союзу приділено увагу досвіду щодо використання. Досліджено стан правового забезпечення інформаційної безпеки в телемедицині щодо електронного документообігу з урахуванням досвіду країн Європейського Союз. Проведено аналіз забезпечення інформаційної безпеки у контексті персональних даних в медичних системах європейських країн та в Україні. Визначено подальший вектор та напрям розвитку національної системи охорони здоров’я в розрізі Концепції розвитку електронної охорони здоров’я, що має значення для медичного обслуговування та реабілітації громадян, які постраждали в насадок війни. Виділено важливі аспекти та заходи оптимізації діяльності у сфері телемедицини на які потрібно звернути увагу при подальшому реформуванні та створенні нових цифрових ресурсів для більш комфортнішого переходу та використання новітніх цифрових технологій в сфері охорони здоров’я.

Посилання

Teledermatology in Belgium: a pilot study. URL. https://www.tandfonline. com/doi/abs/10.1080/17843286.2018.1561812

A review of telemedicine services in Finland. URL. https://www.academia.edu/794418/A_REVIEW_OF_TELEMEDICINE_SERVICES_IN_FINLAND

Telemedicine and Geriatrics in France: Inventory of Experiments. URL. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6166386/

Market study on telemedicine. 2018. URL. https://health.ec.europa.eu/ system/files/2019-08/2018_provision_marketstudy_telemedicine_en_0.pdf

Деякі питання електронної системи охорони здоров’я: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 р. № 411. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/411-2018-%D0%BF#Text

Про основи законодавства України про охорони здоров'я: 19.11.1992 р. № 2801-ХІІ. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2801-12

Про схвалення Концепції розвитку електронної охорони здоров’я: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 р. № 1671-р. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1671-2020-%D1%80#Text

Ковалів М. В., Єсімов С. С., Ярема О. Г. Інформаційне право України: навчальний посібник. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 416 с.

Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного демографічного реєстру та надання з нього інформації, взаємодії між уповноваженими суб’єктами, а також здійснення ідентифікації та верифікації: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.10.2017 р. № 784. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/784-2017-%D0%BF#Text

Богомаз В. М., Барзилович А. Д. Самооцінка лікарями досвіду дистанційного консультування пацієнтів. 2020. URL. https://www.umj.com.ua/article/187521/samootsinka-likaryami-dosvidu-distantsijnogo-konsultuvannya-patsiyentiv

Шлапко Т.В., Старинський М.В., Миргород-Карпова В.В., Висоцький А.І., Шеін Д.С. Правове забезпечення трансформації сфери охорони здоров’я у світлі медичної реформи з огляду на євроінтеграційні процеси. Аналітично-порівняльне правознавство. 2021. № 3. С. 141-147.

Малашко О. Є., Єсімов С. С. Зміст державної діяльності із забезпечення інформаційної безпеки. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2020. № 15 (95). Т. 1. С. 46-54

Катинська Л. Р. Поняття телемедицини в законодавстві України. Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття: матеріали науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 червня 2022 р.). Одеса: Гельветика, 2022. Т. 1. С. 722-725.

Про організацію надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини в умовах воєнного стану: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 20.06.2022 р. № 1062. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0728-22#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право