Перспективи застосування в Україні міжнародного досвіду щодо пошуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

Автор(и)

  • С.Г. Сидоренко здобувач наукового ступеня канд идата юридичних наук Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.44

Ключові слова:

зникла безвісти особа, воєнний стан, воєнний конфлікт, збройний конфлікт, збройна агресія, державна політика, пошук, міжнародний досвід, особливі обставини

Анотація

Дана стаття містить порівняльно-правовий аналіз пошуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, в Україні та інших країнах. Автором досліджено порядок пошуку зниклих безвісти осіб в Україні та країнах, які мали воєнні та збройні конфлікти, внаслідок чого запровадили спеціальні механізми для розшуку осіб, зниклих безвісти в умовах таких конфліктів.

Досліджено міжнародний досвід окремих країн щодо функціонування внутрішньодержавних органів, наділених компетенцією вирішення питань, пов’язаних з пошуком зниклих безвісти осіб, серед яких: Федеративна Республіка Німеччина, Боснія і Герцеговина, Республіка Хорватія, Чорногорія, Республіка Сербія, Республіка Косово, які у різні часові періоди мали на своїх територіях збройні конфлікти.

В статті проаналізовано взаємодію окремих країн з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти – міжурядовою організацією, яка створена для вирішення проблеми осіб, зниклих безвісти внаслідок конфліктів, що мали місце на Балканському півострові. Відмічено, що зазначена міжурядова організація здійснює своє функціонування в тому числі на території України внаслідок збройної агресії з боку Російської Федерації.

Автором акцентовано увагу, що в Україні створюються належні передумови для реалізації державної політики у сфері регулювання суспільних відносин, які пов’язані з пошуком осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, визначеністю правового статусу та соціальним захистом таких осіб. При цьому виокремлено необхідність застосування в Україні позитивного міжнародного досвіду інших країн щодо організації та застосування комплексу заходів під час здійснення пошуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Наголошено на тому, що необхідним наслідком пошуку осіб, зниклих безвісти, є відновлення соціального статусу таких осіб, їх конституційних прав, обов’язків, та свобод, які гарантовані державою.

Встановлено, що українське законодавство наразі визначає широке коло органів державної влади, які уповноважені здійснювати розшук осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. При цьому наведено авторську позицію щодо переваг та недоліків такого суб’єктного складу розшукової діяльності.

Посилання

Про приєднання України до Міжнародної конвенції про захист усіх осіб від насильницьких зникнень : Закон України від 15.06.2015 р. № 525-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/525-19#n2 (дата звернення: 20.12.2022).

Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин : Закон України від 12.07.2018 р. № 2505-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2505-19#Text (дата звернення: 20.12.2022).

Бойчук Д.В. Правові та організаційно-тактичні основи розшуку безвісно відсутніх осіб: дис. …кандидата юрид. наук. Харків, 2006. 350 с.

Горбачевський В.Я. Особливості досудового розслідування за фактами безвісного зникнення осіб. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2014. № 2. С. 185-201.

Козьяков Р. Розслідування безвісного зникнення особи як теоретична та прикладна проблема. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2014. № 3. С.84-95.

Плескач О.Ю., Стащак М.В. Розшук в Україні осіб, зниклих безвісти: стан наукових розробок. Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. Вип. 3 (83). 2018. С. 273-281.

Про внесення змін до Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти» та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних із набуттям статусу осіб, зниклих безвісти за особливих обставин» : Закон України від 14 квітня 2022 року № 2191-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2191-20#n5 (дата звернення: 20.12.2022).

Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лютого 1992 року № 2135-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#n20 (дата звернення: 23.12.2022).

Про взаємодію Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України в питанні розшуку осіб : Наказ Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України від 03 травня 2012 року № 169/391. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0804-12#Text (дата звернення: 24.12.2022).

German Red Cross under time pressure to find World War II missing. URL: https://www.aa.com.tr/en/europe/german-red-cross-under-time-pressure-to-find-world-war-ii-missing/1960713 (дата звернення: 24.12.2022).

Preliminary Observations from the Official Visit to Croatia by the Special Rapporteur on the Promotion of Truth, Justice, Reparation and Guarantees of Non-Recurrence, Mr. Fabian Salvioli. URL: https://www.ohchr.org/en/taxonomy/term/986?page=1 (дата звернення: 24.12.2022).

МВС України та Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти налагоджують взаємодію. Урядовий портал. 26 травня 2022 року. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/mvs-ukrayini-ta-mizhnarodna-komisiya-z-pitan-zniklih-bezvisti-nalagodzhuyut-vzayemodiyu (дата звернення: 24.12.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право