Управлінське бачення вирішення правової колізії щодо права засуджених на тривалі побачення з особами, з якими вони перебувають у фактичних шлюбних відносинах

Автор(и)

  • А.О. Галай доктор юридичних наук, професор, заступник начальника Департаменту з питань виконання криміна льних покарань, Ukraine
  • Я.О. Токарь юрисконсульт Юридичної клініки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.47

Ключові слова:

правова колізія, засуджені, права засуджених, побачення засуджених, подружжя, особи, які перебувають у фактичних шлюбних відносинах, неповнолітні діти, спільне проживання однією сім’єю, лібералізація кримінально-виконавчого законодавства

Анотація

Стаття присвячена особливостям правового регулювання забезпечення права засуджених на тривалі побачення. Досліджено коло осіб, з якими можуть надаватися побачення засудженому. Проведено правовий аналіз положень ч. 1 ст. 110 Кримінально-виконавчого кодексу України. Зроблено висновок про неприпустимість застосування у вказаній нормі терміну «подружжя» до осіб, які проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі, оскільки до подружжя належать чоловік і жінка, які перебувають у зареєстрованому шлюбі (сімейному союзі жінки та чоловіка, зареєстрованого у органі державної реєстрації актів цивільного стану). Водночас правовий статус «подружжя, яке проживало однією сім’єю, але не перебувало у шлюбі» відповідно до сімейного законодавства України, мають «особи, які перебувають у фактичних шлюбних відносинах».

У статті розглянуто підстави для надання тривалих побачень особам, які перебувають у фактичних шлюбних відносинах. Зокрема, сформовано висновок, що коректною підставою надання тривалих побачень жінці та чоловіку, що проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою є виключно рішення суду про встановлення факту спільного проживання однією сім’єю. Водночас визначаються шляхи усунення юридичної прогалини, за якою факт наявності спільних неповнолітніх дітей є визначальною підставою для надання тривалих побачень їх батькам. Оскільки, обмеження права на тривалі побачення лише наявністю неповнолітніх дітей, порушує принцип рівності перед законом осіб, що проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою, які мають спільних повнолітніх дітей.

Авторами пропонується низка удосконалень чинного законодавства та кроки щодо лібералізації кримінально-виконавчого законодавства. Так, зокрема, пропонується надання тривалих побачень засудженим з особами, з якими вони проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою без умови наявності у них спільних дітей. Запропоновано провести лібералізацію щодо тривалих побачень для засуджених та зняти обмеження у праві на спільний відпочинок з друзями, або вирішення робочих питань засуджених, які імовірно завдяки тривалим побаченням з діловими партнерами матимуть змогу займатись підприємницькою діяльністю.

Посилання

Кримінально–виконавчий кодекс України: Закон України від 11.07.2003 № 1129-IV. Законодавство України : база даних / Верхов. Рада України. Дата оновлення: 06.11.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#Text (дата звернення: 01.12.2022).

Сімейний кодекс України: Закон України від 10.01.2002 № 2947-III. Законодавство України : база даних / Верхов. Рада України. Дата оновлення: 19.02.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text. (Дата звернення 01.12.2022).

Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 № 1618-IV. Законодавство України : база даних / Верхов. Рада України. Дата оновлення: 06.11.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text. (Дата звернення 01.12.2022).

В. М. Шкабаро, О.С. Луніна. Встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу. Часопис цивілістики: : наук.-практ. журн. - Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 41. – С. 77-81. URL: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/15654?show=full.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Служби безпеки України, Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України, Міністерства фінансів України щодо офіційного тлумачення положень пункту 6 статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», частин четвертої і п'ятої статті 22 Закону України «Про міліцію» та частини шостої статті 22 Закону України «Про пожежну безпеку» (справа про офіційне тлумачення терміна «член сім'ї») від 03.06.1999 р. № 5-рп/99 Справа № 1-8/99. Законодавство України : база даних / Верхов. Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-99#Text (Дата звернення 01.12.2022).

Постанова Верховного Суду від 05.02.2020 р. у справі № 712/7830/16-ц. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/87517287 (Дата звернення 01.12.2022);

Постанова Верховного Суду від 17.04.2019 р. у справі № 490/6060/15-ц. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/81360409 (Дата звернення 01.12.2022);

Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань : наказ Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5. Законодавство України : база даних / Верхов. Рада України. Дата оновлення: 29.07.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1010-18 (дата звернення: 04.12.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право