Новий етап гуманізації кримінально-правового впливу щодо застосування покарання у виді довічного позбавлення волі: проблема відповідності

Автор(и)

  • Н.М. Парасюк кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Інституту права Львівського державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5740-3124

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.51

Ключові слова:

гуманізація, Європейський суд з прав людини, Конституційний Суд України, довічне позбавлення волі, звільнення від відбування покарання, право на надію, заміна покарання більш м’яким, умовно-дострокове звільнення від відбування покарання

Анотація

У науковій статті проведено розвідку нового етапу гуманізації кримінально-правового впливу щодо застосування покарання у виді довічного позбавлення волі. Встановлено, що передумовою цьому процесу послужила низка рішень Європейського суду з прав людини, якими загалом констатовано відсутність в Україні механізму дострокового звільнення засуджених від відбування покарання у виді довічного позбавлення волі, який би дозволив зреалізувати виховну мету цього покарання. Акцентовано увагу на тому, що Європейський суд з прав людини не зобов’язує державу до передбачення конкретних форм дострокового звільнення від відбування покарання у виді довічного позбавлення волі. При цьому наголошується, що цей процес має бути юридично визначеним, прозорим та забезпечувати засудженому до довічного позбавлення волі «право на надію». Встановлено непослідовність у тексті мотивувальної та резолютивної частин рішення Конституційного Суду України від 16 вересня 2021 року № 6-р (II)/2021 (справа про перегляд вироку особі, караній на довічне позбавлення волі) в частині визначення меж дострокового звільнення від відбування покарання у виді довічного позбавлення волі. Резолютивною частиною рішення Конституційний Суд України зобов’язав Верховну Раду України запровадити два самостійні, незалежні один від одного заходи кримінально-правового характеру – заміну покарання у виді довічного позбавлення волі більш м’яким покаранням та умовно-дострокове звільнення від відбування покарання у виді довічного позбавлення волі. У статті акцентується увага на необхідності дотримання у процесі гуманізації довічного позбавлення волі домірності та справедливості кримінально-правового впливу. Аргументовано, що надмірна гуманізація довічного позбавлення волі може призвести до зниження охоронної функції кримінального законодавства та здатності запобігати вчиненню нових кримінальних правопорушень. Зроблено висновок, що в умовах воєнного стану фіксується зростання кількості злочинів, за вчинення яких може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Висловлюється позиція про те, що соціально обумовленим слід визнати запровадження заміни покарання у виді довічного позбавлення волі більш м’яким та подальше умовно-дострокове звільнення від відбування призначеного покарання, при виправленні засудженого та виявленні ним готовності до подальшої ресоціалізації.

Посилання

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними скаргами Крупка Дмитра Володимировича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 81, частини першої статті 82 Кримінального кодексу України, Костіна Володимира Володимировича, Мельниченка Олександара Степановича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 82 Кримінального кодексу України та за конституційною скаргою Гогіна Віктора Івановича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 81 Кримінального кодексу України (справа про перегляд вироку особі, караній на довічне позбавлення волі) від 16 вересня 2021 року № 6-р(II)/2021 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-21#Text (дата звернення: 15.12.2022).

Пономаренко Ю.А. Загальна теорія визначення караності кримінальних правопорушень: монографія. Харків: Право, 2020. 720 с.

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини: Закон України від 18 жовтня 2022 року № 2690-IX / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2690-20#n1 (дата звернення: 15.12.2022).

Рішення ЄСПЛ у справі «Петухов проти України (№ 2) (Заява № 41216/13) від 12 березня 2019 року / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_d98#Text (дата звернення: 15.12.2022).

Рішення ЄСПЛ у справі «Майнолов та інші проти України» (Заява № 21845/20 та 3 інші заяви) від 10 червня 2021 року / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_g26#Text (дата звернення: 15.12.2022).

Пояснювальна записка до проєкту Закону України Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини від 07 вересня 2020 року (реєстраційний № 4049) / Верховна Рада України. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/CardByRn?regNum=4049&conv=9 (датазвернення: 15.12.2022).

Горох О.П. Звільнення від покарання та його відбування за кримінальним правом України: дисерт. на здобуття наук. ступеня доктора юрид. наук, спеціальність 12.00.08. Київ, 2019. 697 с.

Фріс П.Л. Ідеологія кримінально-правової політики: монографія. Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2021. 389 с.

Резнік Ю.С. Принцип гуманізму та його реалізація в кримінальному праві України: дисерт на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. Київ, 2016. 204 с.

Житний О.О. Проблеми реалізації принципу гуманізму в деяких інститутах кримінального права України. Вісник Національного університету внутрішніх справ. 2005. Вип. 29. С. 19-24.

Журавський В., Гацелюк В. Діалектика довічного позбавлення волі : сутність та форма гуманізації кари. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2015. № 1. С. 75-81.

Письменський Є.О. Звільнення від покарання та його відбування: проблеми кримінального законодавства та практики його застосування / наук. ред. О.О. Дудоров. Луганськ: Віртуальна реальність, 2011. 388 с.

Баулін Ю., Тацій В. Завдання вітчизняної кримінально-правової науки в умовах реформування кримінального законодавства. Право України. 2020. С. 17-30.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право