Розроблення нових концептуальних підходів до визначення криміналістичної характеристики лідера організованих злочинних груп у сфері економіки

Автор(и)

  • І.В. Пашинська аспірант кафедри кримінального процесу та криміналістики Державний податковий університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5573-4093

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.52

Ключові слова:

криміналістична характеристика, організована злочинність у сфері економіки, лідер організованої злочинної групи

Анотація

У статті висвітлено організовану злочинну групу у сфері економіки, як стійке об’єднання осіб, які організувалися для регулярної спільної злочинної діяльності з корисливою метою і для досягнення контролю у певній соціальній сфері або на певній території.
Зазначено, що злочинне середовище, в якому переважно відбувається діяльність організованих злочинних угруповань, вимагає від їх учасників ряду особистих якостей, які дозволяють їм успішно в ньому функціонувати. Важливим елементом криміналістичної характеристики злочинної групи є визначення у ній лідера.
У соціальній психології під лідером злочинного середовища у сфері економіки розуміється член групи, який спонтанно висувається на роль неофіційного керівника в умовах певної, специфічної і, як правило, досить значущої ситуації, щоб
забезпечити організацію спільної, колективної діяльності людей для найшвидшого та успішного досягнення спільної мети. При вивченні організованої злочинності у сфері економіки, спостерігаються закономірності висування лідера, який у злочинних групах є організатором та керівником усієї групової злочинної діяльності.
Також виділено, що у діяльності організованих злочинних груп обов’язково передбачено засвоєння не лише «технології» своїх функцій, а й її ідеології та психології: норм так званої «ієрархізованої» поведінки, спілкування; норм
дисципліни у співтоваристві; ціннісної орієнтації; систем розпізнавання «свій / чужий» та інших елементів злочинної субкультури. При вивченні організованої злочинності у сфері економіки, спостерігаються закономірності висування лідера, який у злочинних групах є організатором та керівником усієї групової злочинної діяльності. Лідер організованої злочинної групи у сфері економіки виконує певні функції: організаторську, інформаційну, стратегічну, нормативно-ціннісну та дисциплінарну.
Зокрема, лідерам організованих злочинних груп у сфері економіки властиві прагматизм, організаторські здібності, хитрість і прагнення виділитися серед учасників групи. На основі досліджень нами підведено підсумок, що лідер
організованої злочинної групи у сфері економіки – небезпечний злочинець, організатор, що негативно впливає на інших членів групи, та що тримає їх у покорі та страху. Виявити та викрити його – надзвичайно важке завдання.
Зроблено висновок, що лідер організованої злочинної групи у сфері економіки – небезпечний злочинець, організатор, що негативно впливає на інших членів групи, що тримає їх у покорі та страху. Виявити та викрити його – надзвичайно важке завдання. Проте добре продумана, обґрунтована тактика розслідування кримінальних правопорушень, вчинених
групою, дозволяє зрештою викрити її лідера та всіх співучасників, повністю розкрити кримінальне правопорушення та встановити істину.

Посилання

Шепітько В.Ю. Криміналістика. Енциклопедичний словник (українсько-російський і російсько-український) / В.Ю. Шепітько; за ред. акад. НАН України В.Я. Талія. X.: Право. 2001. 560 с.

Кислий А.М. До питання про зміст понять «організована група» та «злочинна організація» у теоретико-правовому аспекті. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): науково-практичний журнал. Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. Київ, 2014. № 1 (32). С. 78–83.

Іванов Ю.Ф. Теоретичні та прикладні проблеми протидії організованій злочинності. Київ: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2006. 264 с.

Дергач Л.В. Розслідування вимагань, вчинених організованими злочинними групами, у сучасних умовах: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2011. 20 с.

Дудніков А.Л. Проблеми встановлення взаємозв’язків між способом та іншими елементами криміналістичної характеристики злочинів у сфері економічної діяльності. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «ПРАВО». 2017. № 24. С. 139–144.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право