Змагальність як принцип кримінально-виконавчого права

Автор(и)

  • Д.О. Пилипенко кандидат юридичних наук, доцент декан факультету підготовки фахівців права, правоохоронної діяльності, управління та економіки Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1299-6178

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.53

Ключові слова:

міжгалузевий принцип, публічно-правові відносини, сторони провадження, особистий інтерес, публічний інтерес

Анотація

В статті розглянуто зміст та окремі сутнісні аспекти принципу змагальності у галузі кримінально-виконавчого права. Наголошено на тому, що цей принцип є міжгалузевим та характерним як для сфери публічно-правових відносин, так й сфери приватного права. Зазначено, що змагальність як правова засада є обов’язковою для всіх процесуальних галузей права, будь-то кримінально процесуальне право, цивільне процесуальне право, господарське процесуальне право, адміністративне право тощо. Зосереджено увагу, що більшість теоретичних концепцій визначення принципу змагальності у сфері публічно-правових відносин базується на здобутках науковців у сфері кримінального процесуального права. Зазначено, що цей факт є цілком логічним, оскільки в сфері кримінального процесу, особливо в судових стадіях його реалізації відбувається класичний змагальний процес між сторонами провадження, які реалізують протилежні процесуальні функції обвинувачення та захисту. Підкреслено, що для сфери кримінально-виконавчого права доцільно використовувати підходи щодо визначення змагальності у сфері кримінального процесу, але з певними сутнісними відмінностями. Зазначено, що сторони провадження як елемент відображення змагальності у кримінально-виконавчому праві відрізняється від визначення сторін в кримінальному процесі. Вказано, що у кримінально-виконавчому праві відсутнє класичне протистояння обвинувачення та захисту, яке є природнім для кримінального процесу. Наголошено, що визначення сторін як невід’ємного елементу змагальності у кримінально-виконавчому праві має відбуватись з урахування наявних протилежних інтересів у цій галузі права, такими є публічний та особистий інтереси. Зазначено, що публічний інтерес у сфері кримінально-виконавчого права відстоюють представники держави, тобто посадові особи органів й установ виконання покарань, а також прокурор, який, відповідно до закону здійснює функцію нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян. Особистий інтерес, за таких умов, відстоюють засуджений та його представники.

Посилання

Конституція України. Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80#Text

Харченко І.О. Принципи публічності, змагальності та забезпечення засудженому права на захист у стадії виконання вироку. Держава і право : Збірник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького. Вип. 20. Київ, 2003. С. 422 - 425.

Яновська О.Г. Правові умови реалізації засад змагальності у кримінальному судочинстві. Право України, 2011. № 4. С. 197 - 204.

Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#Text

Закон України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право