До питання кваліфікації сексуального насильства в умовах міжнародного збройного конфлікту

Автор(и)

  • І.В. Берднік доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правоохоронної діяльності та загальноправових дисциплін Національного університету «Чернігівська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2672-2864

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.06.69

Ключові слова:

кваліфікація, сексуальне насильство, кримінальне правопорушення, міжнародний збройний конфлікт, воєнний злочин, комбатант

Анотація

У статті досліджено особливості кваліфікації актів сексуального насильства як воєнних злочинів з урахуванням норм національного та міжнародного права. Автором зазначено, що у сучасних умовах питання сексуального насильства,
його наслідків для суспільства, а також вжиття заходів щодо його запобігання кримінально-правовими засобами залишається актуальним практично для всіх країн світу. Особливої ваги питання кваліфікації набувають під час розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із актами сексуального насильства, що були вчинені в
умовах збройного конфлікту.
Доводиться, що дослідження питань кваліфікації сексуального насильства, вчиненого під час збройного конфлікту, вбачається за доцільне розглядати з урахуванням положень Римського статуту, як такі, що охоплюються статтею 438 КК
України, і з огляду на потенційну можливість притягнення винних осіб до міжнародної кримінальної відповідальності.
Автором визначені спільні та обов’язкові ознаки складів для всіх злочинів, пов’язаних із сексуальним насильством: об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона. Запропоновано алгоритм кваліфікації дій комбатантів, які в умовах збройного конфлікту вчинили сексуальне насильство щодо цивільного населення, що здійснюється з урахуванням загальних правил кваліфікації кримінальних правопорушень, що витікають з практики застосування норм КК України.
Автор доходить висновку, що сексуальне насильство, вчинене комбатантом в умовах збройного конфлікту, охоплюється поняттям «інші порушення законів і звичаїв війни, які передбачені міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надала Верховна Рада України», та має здійснюватися за ознаками ч.1 та/або ч.2 ст. 438 КК України з урахуванням приписів положень міжнародного гуманітарного права та загальних правил кваліфікації кримінальних правопорушень.

Посилання

Рада ООН з прав людини, аналітичне дослідження, присвячене гендерному та сексуальному насильству у зв’язку з перехідним правосуддям: звіт Управління Верховного комісара ООН з прав людини, 30 червня 2014. URL: https://digitallibrary. un.org/record/799251?ln=ru (дата звернення: 29.12.2022).

«Жінки для втіхи»: хто вони і чому породжують міжнародні конфлікти. Канал 24. 11 лютого 2018. URL: https://24tv.ua/zhinki_dlya_vtihi_hto_voni_i_chomu_porodzhuyut_mizhnarodni_konflikti_n924900 (дата звернення: 29.12.2022).

The SAGE Encyclopedia of War: Social Science Perspectives. URL: http://surl.li/eigev (датазвернення: 29.12.2022).

Antony Beevor, Berlin: The Downfall, 1945, Viking, 2002. URL: http://surl.li/eigez (датазвернення: 29.12.2022).

ООН зафіксувала 124 випадки сексуального насильства в Україні під час війни. Hromadske. URL: http://surl.li/eiger (дата звернення: 29.12.2022).

Суддя ВС Марчук порадила звертатися до міжнародного кримінального права навіть у ситуаціях, коли йдеться про жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням. Advocat Post. 16 листопада 2022. URL: http://surl.li/eigeu

(дата звернення: 29.12.2022).

Римський статут Міжнародного кримінального суду від 17 липня 1998. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text (дата звернення: 29.12.2022).

The Elements of Crimes. International Criminal Court, 2013. URL: https://cutt.ly/J2EUFpR (дата звернення: 29.12.2022).

Короткий Т., Неділько Б. Україна і Міжнародний кримінальний суд: двадцять складних питань і простих відповідей. Юридична газета. 26 серпня 2020. URL: https://cutt.ly/X2EYSkt (дата звернення: 29.12.2022).

Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях від 12 серпня 1949 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_151#Text. (дата звернення:29.12.2022).

Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, зі складу збройних сил на морі від 12 серпня 1949 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_152#Text. (дата звернення: 29.12.2022).

Женевська конвенція про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#Text. (дата звернення: 29.12.2022).

Конвенція про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154#Text. (дата звернення: 29.12.2022).

Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 р. URL: ttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199#Text. (дата звернення:29.12.2022).

Вознюк А.А., Жук І.В. Порушення законів і звичаїв війни: безпосередні обєкти, предмети та потерпілі від злочину. Загальні положення «Jus in bello». Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2022. Вип. 4(100). С. 57–74.

Базов В.П. Кримінальна відповідальність за порушення законів та звичаїв війни (аналіз складу злочину) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2009. 22 с.

Анісімов Г. Під час кваліфікації дій особи як порушення законів та звичаїв війни важливим є встановлення контекстуального аспекту. Верховний суд. 4 липня 2022. URL: https://supreme.court.gov.ua/supreme/pres-centr/news/1291154 (дата звернення:29.12.2022).

Миронова В.О. Кримінальна відповідальність за порушення законів та звичаїв війни: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:12.00.08. Дніпропетровськ, 2008. 21 с.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. 11-те вид., перероб., та допов. Київ: Дакор, 2019. 1384 с.

Ус О.В. Формула кваліфікації в кримінальному праві. Право і суспільство. 2021. № 3. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2021/3_2021/21.pdf (дата звернення:29.12.2022).

Хавронюк М. Кримінальна відповідальність за порушення законів та звичаїв війни: двадцять запитань та відповідей. Центр політико-правових реформ. 19 вересня

http://surl.li/eigfe (дата звернення:29.12.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-18

Номер

Розділ

Розділ 12. Філософія права