Вплив воєнного стану на використання електронних інструментів демократії

Автор(и)

  • В.О. Панкратова кандидат юридичних наук, доцент, старший викладач кафедри фундаментальної юриспруденції та конституційного права Сумського державного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4775-565X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.15

Ключові слова:

демократія, електронна демократія, звернення громадян, петиція, електронні консультації, партисипативний бюджет

Анотація

У статті здійснений аналіз впливу воєнного стану на використання електронних інструментів демократії. Зазначено, що введення воєнного стану, яке обумовлене повномасштабним вторгненням російської федерації в Україну, створює певні обмеження для громадян, як у контексті громадської участі, так і щодо доступу до публічної інформації. Аналізуються нормативно-правові акти, які прийняті під час дії воєнного стану та дається їх оцінка з позицій їх впливу на взаємодію органів місцевого самоврядування з громадськістю.
У роботі наголошується, що важливе місце займають інструменти електронної демократії через які органи місцевого самоврядування можуть взаємодіяти з місцевими жителями. Зокрема важливим інструментом локальної демократії є звернення громадян, які можуть бути подані й в електронній формі. Визначено, що конституційна гарантія на звернення є непорушною та не може бути обмеженою навіть у воєнний чи надзвичайний стан. На прикладі міста Суми аналізується кількість звернень місцевих жителів, які були подані під час дії воєнного стану та їх тематика.
Наголошено, що інструментом громадської участі, який все більше набуває популярності як на державному так і на місцевому рівні є електронні петиції. Автор відзначає, що електронні петиції є інструментом, який сприяє розвитку демократії, привертає увагу влади до важливих питань та є засобом для оцінювання підтримки відповідних ідей представниками влади.
Визначено, що жителі територіальних громад активно подають петиції і під час дії воєнного стану. Предметом місцевих петиції під час воєнного стану стали питання дерусифікації; патріотичного спрямування; продажу алкоголю; в той же час традиційними залишаються питання благоустрою; транспорту; освіти та ряд інших.
У роботі проаналізовано особливості електронних консультацій як інструменту громадської участі. Зазначено, що електронні консультації є формою публічних консультацій, що передбачає, зокрема, оприлюднення проектів актів органів державної влади або питань, що потребують вирішення, для отримання пропозицій та зауважень.
Визначено, що одним із перспективних інструментів громадської участі є громадський бюджет, який надає можливість кожному мешканцю ініціювати власні проекти та голосувати за інші важливі проекти, фінансування яких здійснюється за рахунок місцевого бюджету. 

Посилання

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Офіційний вісник України від 01.10.2010 р., / № 72/1 Спеціальний випуск /, стор. 15, стаття 2598.

Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану: Закон України від 12.05.2022. № 2259-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2259-20#Text (дата звернення: 30.06.2023).

Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996. № 393/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/393/96-%D0%B2%D1%80. (дата звернення: 10.06.2022).

Про правовий режим воєнного стану: Закон України 12.05.2015. № 389-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text. (дата звернення: 02.07.2023).

Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України. 24.02.2022. № 64/2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text. (дата звернення: 25.06.2023).

Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану: Постанова КМУ від 12.03.2022 року № 263. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/263-2022-%D0%BF#Text. (дата звернення: 04.07.2023).

Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996. URL: http://rada.gov.ua (дата звернення: 05.07.2023).

Бюджет громадських ініціатив. Вінницька міська рада. https://gromada.vmr.gov.ua/Lists/News/ShowNews.aspx?ID=163. (дата звернення: 02.07.2023).

Бюджет участі у Івано-Франківській МТГ. URL: https://if.pb.org.ua. (дата звернення: 04.07.2023).

Е-консультації, як елемент публічних консультацій. Практичне дослідження. Лобойко С., Гречко О., Медведенко О. та інші. Центр розвитку інновацій. Київ. 2018. 21 с.

Електронні петиції. Офіційний сайт Президента України. URL: https://petition.president.gov.ua. (дата звернення: 03.07.2023).

Єдина система місцевих петицій. URL: https://e-dem.in.ua/ (дата звернення: 03.07.2023).

Інструменти е-демократії у містах України. Інформаційно-аналітичний довідник. А. Ємельянова М. Довбенко, П. Завадська, Д. Хуткий, С. Лобойко, М. Наход; За ред. С. Лобойка, М. Находа, Д. Хуткого. Київ, 2017. 58 с.

Сумська міська рада. Офіційний сайт. URL: https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/partitsipatornij-byudzhet.html. (дата звернення: 01.07.2023).

Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. URL: https://www.kmu.gov.ua. (дата звернення: 01.07.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право