Деякі аспекти правового регулювання наукового відкриття в геології, як об’єкта права інтелектуальної власності

Автор(и)

  • У.І. Борняк кандидат геологічних наук, доцент кафедри мінералогії, петрографії і геохімії Львівського національного університету імені Івана Франка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1214-4821
  • М.-С.В. Мельник бакалавр права, Ukraine https://orcid.org/0009-0002-3794-1640

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.19

Ключові слова:

інтелектуальна власність, правове регулювання, наукове відкриття, особисті немайнові права, наукове відкриття в геології

Анотація

У статті здійснено дослідження та аналіз стану законодавчої регламентації прав інтелектуальної власності на наукове відкриття в геології. Розглянуто поняття права інтелектуальної власності та доцільність визнавати наукове відкриття об’єктом права інтелектуальної власності. При цьому враховано той факт, що після оприлюднення наукового відкриття воно стає загальним суспільним надбанням і його може вільно використати кожна зацікавлена особа. Наведено законодавче визначення поняття «наукове відкриття» та здійснено перелік геологічних відкриттів, на які норми Цивільного Кодексу України про наукове відкриття не поширюються.
Показано недосконалий стан питання можливості охорони права на наукове відкриття та порядку його охорони у зв’язку з відсутністю законодавчого врегулювання у цій сфері. Попри те, автор наукового відкриття може надати відкриттю своє ім’я або спеціальну назву та його право на наукове відкриття засвідчується дипломом.
Зазначено, що врегулювання потребує авторство на наукове відкриття, оскільки немає визначеності щодо того, чи можуть бути авторами наукового відкриття в Україні іноземці, особи без громадянства, чи лише громадяни України.
Наголошено, що чинне законодавство України не врегульовує, якою саме діяльністю може бути здійснене наукове відкриття і на даний момент не встановлено, чи наукові відкриття можуть бути здійснені лише на підставі дослідів, що проведені лабораторно чи й в процесі будь-якої іншої діяльності. Зазначено, що в Законодавстві України містяться прогалини у врегулюванні поняття «наукового відкриття» в цілому та в галузі геології зокрема, тому вбачається необхідність у розробленні й ухваленні закону, який повинен врегульовувати порядок захисту права на наукове відкриття, детальний порядок набуття прав на наукове відкриття, перелік суб’єктів права на наукове відкриття, вичерпний чи невичерпний перелік видів діяльності в ході якої наукове відкриття може бути здійснене, а також регламентація відповідної діяльності.

Посилання

Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV (зі змін. та доп.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text.

Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII (зі змін. та доп.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text.

Про авторське право і суміжні права: Закон України від 01.12.2022 № 2811-IX (зі змін. та доп.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#Text.

Про прийняття за основу проекту Закону України про охорону прав на наукові відкриття: Постанова Верховної Ради України від 14.06.2005 № 2645-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2645-IV#Text.

Булат Є.А. Деякі аспекти правової охорони нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності. Право і суспільство. 2012. № 1. С. 117–119 URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2012_1_284.

Грабовська Г.М. Особливості правового регулювання наукового відкриття за законодавством України. УДК 340.343.(043.2). URL: https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/14347/1/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%93.%D0%9C.pdf.

Ієвіня О.В. Наукове відкриття як об’єкт інтелектуальної власності в національному законодавстві України. Науковий вісник Ужгородського університету. 2011. Серія Право. Вип. 15. С. 162–164.

Кірін Р.С. Навчальна дисципліна «Інтелектуальна власність» як складова підготовки бакалаврів спеціальності «науки про землю» відповідно до СВОУ / Кірін Р.С., Хоменко В.Л /Трансформація стандартів вищої освіти в програми підготовки фахівців: зб. Тез Всеукраїнської наук.-практ. конф., травень 2017 р., М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т, Науково-методичний центр. Дніпро: НГУ, 2017. URL: file:///C:/Users/%D1%81%D1%96%D0%BC%60%D1%8F/Downloads/-2017.147-152.PDF.

Костюченко О.М. Правове регулювання інтелектуальної власності Україні. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_4487.

Янішевська К.Д. Правове регулювання наукового відкриття як об’єкта інтелектуальної власності / К.Д. Янішевська, О.Р. Тертичний / Прикарпатський юридичний вісник. 2019. Вип. 3(1). С. 147–150. URL:: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2019_3(1)__31.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право