Проблемні питання правозастосування, пов’язані з донорством гемопоетичних стовбурових клітин та інших анатомічних матеріалів людини

Автор(и)

  • І.О. Тарасюк аспірантка кафедри цивільно-правової політики, права інтелектуальної власності та інновацій Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0009-0009-9412-8163

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.26

Ключові слова:

гемопоетичні стовбурові клітини, регенеративна медицина, послуги, трансплантація, суб’єкти цивільного права, медичне право

Анотація

У статті розглянуто сферу регенеративної медицини та правові аспекти трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин людини. Здійснено дослідження походження гемопоетичних стовбурових клітин. Визначено хто є суб’єктами правовідносин у сфері трансплантації гемопоетичних стовбурових клітини людини. Встановлено їх медичне та суспільне значення. Зазначено відмінність окремих категорій медичної та юридичної термінології. Проаналізовано нормативне регулювання відносин у сфері трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин у Цивільному кодексі України та новому Законі України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» та позиції вітчизняних науковців стосовно визначення частин людського організму, у тому числі таких клітин як гемопоетичні. Досліджено коло суб’єктів трансплантаційних послуг, а також наявні прогалини у правовому регулюванні їх діяльності. Доведено, що на визначення правового режиму тих чи інших частин людського організму впливає мета їх використання, зважаючи на морально-етичні та релігійні устої суспільства. Проаналізоване питання донорства особами, яким не виповнилося 14 років. З’ясовані обставини, коли діти, які мають певні когнітивні порушення (зниження пам’яті, сприйняття, розумових здібностей, порушення мови, тобто порушення звичайної роботи головного мозку) є запропонованими донорами. Проаналізовано перелік осіб, яким прямо забороняється вилучення анатомічних матеріалів у живих осіб. Запропоновано підхід, відповідно до якого доцільно було б створення спеціальних комісій, які діють на постійній основі і дозволяють максимально гнучко та оперативно, залежно від обставин справи визначати ступінь екстреності ситуації, а також коло осіб, які потенційно або фактично можуть бути залучені в якості донора, та, відповідно надавати необхідний дозвіл з метою рятування життя пацієнта. Досліджені прогалини у правовому регулюванні відносин перехресного донорства. З’ясовано питання щодо суб’єктності Українського реєстру кісткового мозку, зокрема, що він не є державною структурою, а благодійною організацією, тому пошук донорів відбувається паралельно із пошуком джерел фінансування операції.

Посилання

Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині Закон України № 2427-VIII від 17.05.2018 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2427-19.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення організації надання медичної допомоги із застосуванням трансплантації № 9482 від 12.07.2023. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42254.

Then Sh., Kerridge I., Marks M.Children as haematopoietic stem cell donors: ethically challenging and legally complex. Ethics and Law. MJA 208 (8). 7 May 2018. P. 334–337.

Про затвердження Умов вилучення анатомічних матеріалів у живого донора та Переліку анатомічних матеріалів, дозволених до вилучення у живого донора (у тому числі анатомічних матеріалів, здатних до регенерації (самовідтворення)). Наказ Міністерства охорони здоров’я № 968 від 07.06.2022. БД Верховної Ради України «Законопроекти». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1069-22.

Спеціалізована державна установа «Український центр трансплант-координації». Офіційний веб-сайт. URL: https://utcc.gov.ua/.

Розроблено Положення про Державну інформаційну систему трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин. Український медичний часопис. URL: https://umj.com.ua/uk/publikatsia-244613-rozroblenopolozhennya-pro-derzhavnu-informatsijnusistemu-transplantatsiyi-gemopoetichnihstovburovih-klitin.

Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, виділених Міністерству охорони здоров’я України на реалізацію пілотного проєкту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів: Рішення Рахункової палати від 20.12.2022 № 26-7. URL: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2022/26-7_2022/Zvit_26-7_2022.pdf Ст.8.

Баландюх О. Як стати донором кісткового мозку і чому це важливо. Офіційний портал ZAXID.NET. URL: https://zaxid.net/donori_kistkovogo_mozku_ukrayina_hto_mozhe_stati_yak_tse_zrobiti_n1533989.

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з трансплантації анатомічних матеріалів людині) № 5610 від 03.06.2021/ БД «Законопроекти» URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/26711.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право