Ефективність способів судового захисту прав сторін корпоративного договору: досвід зарубіжних країн

Автор(и)

  • Л.М. Дорошенко кандидат юридичних наук, доцент кафедри економічного права та економічного судочинства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9748-6358

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.28

Ключові слова:

захист прав та інтересів сторін корпоративного договору, способи захисту прав, ефективний судовий захист, «суд знає закони»

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питань ефективності способів судового захисту прав сторін корпоративного договору в зарубіжних правопорядках. В роботі аналізуються законодавчі тенденції до скорочення переліку можливих способів захисту порушених прав сторін корпоративного договору, визначених новітнім акціонерним законодавством порівняно з попереднім Законом України «Про акціонерні товариства». Розглядаються нові підходи у вітчизняній судовій практиці щодо обрання ефективного способу захисту порушенного права з застосуванням принципу «суд знає закони». Сформульовано чинники, з яких слід виходити при обранні способу захисту порушеного права, а саме: а) необхідно використовувати виключно належний спосіб захисту порушеного права (встановлений законом або корпоративним договором), який відповідає наслідкам порушення та вибір якого належить позивачу; б) такий спосіб захисту повинен бути ефективним. Систематизовано, що способи захисту порушених прав сторін корпоративного договору в зарубіжних правопорядках поділяються на три групи: 1) зобов’язальні (стягнення неустойки, збитків, компенсації), 2) корпоративно-зобов’язальні (визнання договору недійсним) та 3) корпоративні (визнання недійсними рішень органів господарського товариства, що порушують умови укладеного всіма учасниками корпоративного договору). Проаналізовано такі способи захисту прав сторін корпоративного договору в зарубіжних правопорядках як відшкодування збитків, стягнення неустойки та заздалегідь оцінених збитків, виплата компенсації, примус до виконання зобов’язання в натурі тощо. Аргументовано необхідність гармонізації національного законодавства щодо корпоративного договору з зарубіжним шляхом, зокрема, впровадження в українське законодавство такого способу захисту прав сторін корпоративного договору як компенсація. На підставі проведеного дослідження зроблено висновок про доцільність закріплення в законодавстві переліку найбільш ефективних способів захисту прав сторін корпоративного договору, як-то: відшкодування збитків, стягнення неустойки, стягнення заздалегідь оцінених збитків, виплата компенсації, визнання корпоративного договору або окремих його частин недійсними тощо.

Посилання

Дорошенко Л.М. Способи усунення дедлока як різновиду корпоративних конфліктів. Правничий часопис. 2019. № 1. С. 45–54.

European commission. Report on the Proportionality Principle in the European Union. URL: http://www.marioconde.org/foro/wp-content/uploads/2010/03/final_report_en.pdf. (Last accessed : 03.01.2023).

Miliauskas P. Shareholders’ agreement as a tool to mitigate corporate conflicts of interests. Int. J. Private Law. 2013. Vol. 6. № 2. P. 109–131.

Sternberg L., Leal R., Bortolon P.M. Affinities and agreements among major Brazilian shareholders. International Journal of Disclosure and Governance. 2011. № 8.3. P. 213–228.

Господарський процесуальний кодекс України : Закон України від 06 листопада 1991 р. № 1798-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 6. Ст. 56. (Із змінами).

CASE OF GUSEV V. UKRAINE (14 January 2021). https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-207408%22].

Білецька Л. Як унеможливити відмову в позові через обрання належного способу захисту? Закон і бізнес. 2023. 21.02.2023. https://zib.com.ua/ua/154967.html.

Grelon B. Shareholders Lawsuits under French Law. European Company and Financial law Review. 2-3/2009. P. 216-217.

Thomas K., Ryan C. The Law and Practice of Shareholder’s Agreements. London: LexisNexis Butterworths, 2007. 459 р.

Duffy M.J. Shareholders Agreements and Shareholders’ Remedies Contract Versus Statute? Bond Law Review. 2008. Vol. 20. Iss. 2. Art. 1. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3192206 (Last accessed 23.02.2023).

Tellis N. Mandatory and non-mandatory rules in Corporate law. RHDI. 2002 P. 85–116. URL: http://home.heinonline.org/ (Last accessed 11.09.2022).

Bϋssemaker A. Stimmbindungsverträge bei Kapitalgesellschaften in Europa. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden Baden. 1998. 372 s.

Bertrand A., Coibion A. Shareholder Suits under Belgian Law. European Company and Financial law Review. 2-3/2009. P. 270–306.

CIVIL CODE OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA. URL: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.245495 (Last accessed 23.02.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 4. Господарське право, господарсько-процесуальне право