Щодо реформування господарської юстиції у світлі нових концепцій

Автор(и)

  • О.П. Подцерковний доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри господарського права і процесу Національного університету «Одеська юридична академія», член-кореспондент НАПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1095-3481

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.32

Ключові слова:

судова реформа, спеціалізовані економічні суди, загальні суди, адміністративні суди, господарська процедура, спеціалізовані судді, господарські спори, альтернативне вирішення спорів, медіація, комерційний арбітраж

Анотація

У статті розглядаються проблеми реформування судової системи з урахуванням «Концепції реформування судової системи з метою покращення доступу до правосуддя», представленої у липні 2023 року Службою досліджень Верховної Ради України. Позитивні очікування від ліквідації господарських судів першої та другої інстанцій заперечуються. Наголошується, що впровадження секцій з розгляду господарських спорів при місцевих судах призведе до деградації стандартів судочинства, яке демонструють господарські суди, в тому числі з дотриманням процесуальних строків.
Спростована можливість вирішення проблеми надмірного навантаження на місцеві суди шляхом збільшення навантаження на спеціалізованих суддів, що призведе лише до зниження якості правосуддя у господарському судочинстві. Виправданими є більш розумні заходи щодо спрощення судових процедур та сприяння позасудовому вирішенню правових конфліктів, а також заповнення численних вакансій суддів місцевих судів.
Вирішення проблем судочинства пов’язане з подоланням недоліків процесуальних кодексів та антикорупційної політики держави, а не структуруванням судових органів.
Визначено першочергові об’єкти судової реформи: відновлення довіри суспільства до судової гілки влади, дотримання строків розгляду справ у системі загальних та адміністративних судів, дотримання принципів незалежності суддів від державних органів, належне фінансування апарату судів та гідна оплата праці помічників суддів та секретарів, недопущення необгрунтованих позовів та самообмеження державних органів у порушенні прав приватних осіб, недопущення зловживань державних органів при оскарженні судових рішень, запровадження механізму примусової медіації, недостатнє стимулювання альтернативних методів вирішення спорів, здатних зменшити кількість судових справ.
Пропонується використовувати досвід міжнародного комерційного арбітражу в удосконаленні господарського судочинства.

Посилання

Одесский арбитражный суд: два века истории / В.С. Балух, А.А. Сурилов. Одеса: Юридическая литература, 2001. 328 с.

Законопроєкт про створення фінансового суду вже напрацьований – голова НБУ: Epravda 21.01.2022. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2022/01/21/681666/ (дата звернення 1.07.2023).

Хмиль А. Мін’юст ініціює створення інвестиційного суду : fbc.ua 31.07.2020 URL: https://fbc.ua/news/ekonomika-uk/minyust-initsiyuye-stvorennya-investitsijnogosudu/ (дата звернення 20.02.2023).

Вдосконалення системи врегулювання комерційних спорів в Україні: оцінка загальних умов вирішення спорів / Патрісія Шонессі, Алеш Залар, Кріна Балтаг К., USAID, 2020. 56 с.

Концепція реформування системи судів із метою покращення доступу до правосуддя: Дослідницька служба Верховної Ради України, 30.06.2023 URL: https://research.rada.gov.ua/uploads/documents/32447.pdf (дата звернення 19.07.2023).

Романюк Я. Перехід України до триланкової судової системи підвищить ефективність діяльності судів, – в інтерв’ю газеті «Судовий вісник» 15.05.2015 URL: https://yurgazeta.com/golovna/perehid-na-tri-lankovusudovu-sistemu-nablizit-ukrayinski-sudi-dolyudey--golova-vsu.html (дата звернення 20.07.2023).

Нестерчук Л.П. Внутрішня спеціалізація суддів - необхідний елемент поліпшення ефективності правосуддя українськими судами [Електронний ресурс] /Актуальні проблеми політики. 2016. Вип. 57. С. 10–21.

Аналіз стану здійснення правосуддя при розгляді господарських справ за 2021 рік: КГС ВС URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/sud_pract/2021_analiz_KGS.pdf (дата звернення 19.07.2023).

В рамках судової реформи неефективно використали понад 648 млн грн. Рахункова палата 06.12.2022 https://yur-gazeta.com/golovna/v-ramkah-sudovoyi-reformineefektivno-vikoristali-ponad-648-mln-grn--rahunkova-palata.html (дата звернення 20.07.2023).

Консультативний висновок ВРП щодо законопроєкту № 3025а від 8 вересня 2020 р. № 2583/0/15-20. URL: https://hcj.gov.ua/doc/doc/410 (дата звернення 20.07.2023).

Подцерковний О.П. Про суперечність європейським стандартам пропозицій щодо ліквідації господарських судів / Юридичній вісник. 2014/6. С. 125–130.

Подцерковний О.П. Досвід спеціалізації господарської (комерційної) юрисдикції в Україні та західних країнах / Вісник Національної академії правових наук України. 2018. Т. 25. № 1. С. 146–161.

ВС скасовує половину рішень ВАКС: статистика YUR-GAZETA 30/03/2023. URL: https://yur-gazeta.com/golovna/vsskasovue-polovinu-rishen-vaks-statistika.html.

Hudima, T., Chaban, O., & Oliukha, V. (2021). Specialized Financial Court: experience of the United Kingdom and prospects for Ukraine. Economic Annals-XXI, 192(7-8(2)), 158–168. doi: https://doi.org/10.21003/ea.V192-13.

Адвокатська спільнота занепокоєна ініціативою створення спеціалізованого фінансового суду для розгляду кредитних спорів та спорів із проблемними активами: НААУ 15.03.2021 URL: https://unba.org.ua/news/6380-advokats-ka-spilnota-zanepokoena-iniciativoyu-stvorennyaspecializovanogo-finansovogo-sudu-dlyarozglyadu-kreditnih-sporiv-ta-sporiv-iz-problemnimi-aktivami.html (дата звернення 20.07.2023).

Подцерковний О.П. Розвиток міжнародного комерційного арбітражу – приклад для оптимізації господарського судочинства в України COORDYNATA 8.07.2023. https://coordynata.com.ua/rozvitok-miznarodnogokomercijnogo-arbitrazu-priklad-dlaoptimizacii-gospodarskogo-sudocinstva-vukraini (дата звернення 20.07.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 4. Господарське право, господарсько-процесуальне право