Примирні процедури у вирішенні трудових спорів

Автор(и)

  • О.Є. Луценко канд. юрид. наук, доцентка, доцентка кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9357-8546

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.35

Ключові слова:

способи вирішення спорів, примирення сторін, вирішення трудових спорів, медіація, трудові відносини, працівник, роботодавець

Анотація

У статті наголошується, що багато працівників та роботодавців усе частіше обирають альтернативні способи врегулювання трудових спорів (alternative dispute resolution – ADR) – примирні процедури, такі як медіація. ADR пропонує засоби забезпечення справедливості на робочому місці для більшої кількості працівників за менших витрат, а також допомагає «очистити» відкладені справи у встановлених законом установах з вирішення спорів і, таким чином, допомагає державним установам задовольнити потреби суспільства у врегулюванні трудових спорів ефективніше.
Авторка звертає увагу, що історично склалося, що організації реагували на конфлікт лише коли він виникав; вони не розроблювали планування конфліктом. Однак нині ситуація кардинально змінилася і організації все частіше впроваджують системи планування вирішення спорів, які представляють системний підхід до запобігання, управління та вирішення конфліктів, який зосереджується на причині конфлікту всередині організації.
У статті робиться висновок, що важливими особливостями проєктних систем вирішення трудових спорів – ADR є: 1) допомогти вирішити трудові спори/конфлікти, привносячи здоровий глузд, добру волю та професіоналізм на перший план; 2) забезпечити безпечне середовище для висловлювання своїх позицій, адже розбіжності та проблеми потрібно вільно висвітлювати; 3) стимулювати чітке і виважене рішення, що має бути продуктом вільної та конструктивної дискусії, у якій кожен має можливість вільно та без вагань висловлювати свою позицію.
Авторка резюмує, що запровадження ADR в організації, вирішення внутрішніх скарг, дисциплінарних процедур та впровадження системи управління конфліктами має низку переваг. До них належать: більша прозорість процедур на робочому місці, процедурна гнучкість, ефективність і конфіденційність, яка забезпечує конфіденційність сторін і захист репутації організації. ADR також може запропонувати більшу «чутливість» до потреб конкретного робочого місця та особливо його працівників у дуже делікатних і особистих суперечках, таких як позови про сексуальні домагання, харазмент, мобінг, тощо. Крім того, в полегшенні консультативних процесів ADR, угода, досягнута у спорі на робочому місці, може містити широкий спектр нових результатів, які зазвичай не є частиною судового рішення, та які можуть забезпечувати варіанти врегулювання конфлікту, які краще відповідають потребам кожної зі сторін.

Посилання

Дейнека В.М. Примирні процедури вирішення трудових спорів: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.05. Одеса, 2015. 23 с.

Сокол М.В. Порядок вирішення колективних трудових спорів і конфліктів в Україні: монографія. Луцьк: друк ПП Іванюк В.П, 2011. 208 с.

Запара С.І. Удосконалення процедури вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) примирними органами в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05. Київ, 2005. 23 с.

Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання: дис. … доктора юрид. наук: 12.00.05. Одеса, 2001. 382 с.

Workplace Mediation: How Businesses Use It‖ (Chartered Institute of Personnel and Development, July 2008) at 2. URL: www. cipd.co.uk (дата звернення 30.06.2023).

[2005] EWCA Civ 06 URL: https://vlex.co.uk/vid/vahidi-v-fairstead-house-793503633 (дата звернення 30.06.2023).

[2004] EWCA Civ 294 URL: http://www.nadr.co.uk/articles/published/AdresLReports/McMillanvRange2004.pdf (дата звернення 01.07.2023).

Clayton v Hawkins URL: http://classic.austlii.edu.au/au/journals/UQLawJl/1988/7.pdf (дата звернення 01.07.2023).

Alternative dispute resolution: mediation and conciliation: report of Law Reform Commission.2010. 247 p.

Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 03.03.1998 р. № 137/98-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 34. Ст. 227.

Кухнюк Д. Позасудовий порядок вирішення колективних трудових спорів відповідає усталеній міжнародній практиці URL: https://yur-gazeta.com/golovna/pozasudoviy-poryadok-virishennyakolektivnih-trudovih-sporiv-vidpovidaeustaleniy-mizhnarodniy-prakt.html (дата звернення 02.07.2023).

Триває робота над проєктом Закону України «Про вирішення колективних трудових спорів» URL: https://employers.org.ua/news/id2489 (дата звернення 02.07.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 5. Трудове право; право соціального забезпечення