Законодавчі новели у сфері використання земель для потреб надрокористування

Автор(и)

  • Д.М. Данілік кандидатка юридичних наук, асистентка кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9946-9292

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.37

Ключові слова:

земля, землекористування, геолгічне вивчення надр, надрокористування, земельний сервітут

Анотація

Забезпечення потреб економіки в мінерально-сировинних ресурсах та ефективне їх використання є одним із основних питань сучасного розвитку України. Проблемою розширення мінерально-сировинної бази України як матеріальної основи зростання національної економіки виступає відсутність зваженого системного підходу, оптимальний варіант якого полягає в збалансованому використанні ресурсів держави і приватного бізнесу та запровадження інноваційно-інвестиційного механізму надрокористування. Окрім того, недосконалим залишається і організаційно-правовий механізм, який стосується виникнення та реалізації прав на відповідні земельні ділянки, що використовуються для потреб надрокористування.
Важливість дослідження підтверджується тим, що недосконале правове регулювання використання земельних ділянок для потреб надрокористування перешкоджає нарощуванню обертів проведення пошуку, розвідки та розробки родовищ нафти і газу, які відіграють визначальну роль у складі корисних копалин і забезпечують задоволення публічних інтересів, передовсім потреби економіки.
У статті досліджені й проаналізовані останні зміни до нормативно-правових актів, що регулюють використання земельних ділянок для потреб надрокористування. Розглядаються правові проблеми виникнення та реалізації права користування земельними ділянками для потреб надрокористування, а також охарактеризовані особливості використання цих земельних ділянок. Встановлено, що основною правовою формою використання земель для потреб надрокористування є сервітутне користування. Розглянута можливість оформлення земельних прав для потреб надрокористування таким речовим правом як – оренда.
Обґрунтовано необхідність законодавчого закріплення попереднього погодження земельного питання між потенційним надрокористувачем та власником відповідної земельної ділянки. Особливість користування надрами полягає в тому, що за будь-яких умов потрібне волевиявлення самих носіїв земельних прав (власника або землекористувача), в межах земельних ділянок (чи їх частин), які будуть необхідні для потреб надрокористування.

Посилання

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері користування надрами: Закон України від 01 грудня 2022 року № 2805-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2805-20#Text (дата звернення: 11.07.2023).

Якименко П. Чому реформа надрокористування важлива для відновлення України. Економічна правда. 2022. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/11/30/694412/.

Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text(дата звернення: 11.07.2023).

Кодекс України про надра від 27.07.1994 р. № 132/94-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132/94-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 11.07.2023).

Золотарьова Д.М. Правові засади використання земель для проведення розвідувальних робіт : монографія / під заг. ред. проф. М.В. Шульги. Харків: Вид-во Фінарт, 2018. 176 с.

Барабаш Н.П. Теоретико-правові аспекти визначення поняття геологічного вивчення надр. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 4. С. 111–116.

Про затвердження Типової угоди про проведення розвідувальних та видобувних робіт на ділянках бурштиноносних надр від 06.10.2021 р. № 1038. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1038-2021-%D0%BF#Text (дата звернення: 11.07.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право