Реформування державної системи моніторингу довкілля в Україні

Автор(и)

  • С.В. Шарапова кандидат юридичних наук, доцент кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6731-7772

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.40

Ключові слова:

моніторинг, довкілля, екологічна інформація, охорона, інформаційна система, екологічний моніторинг, реформа, моніторинг земель

Анотація

Статтю присвячено проблемі функціонування системи спостереження за якісним станом навколишнього природного середовища. У статті підкреслюється, що основним джерелом інформації щодо якісного стану навколишнього природного середовища, а також інформації про стан природних ресурсів, є екологічний моніторинг. Для отримання достовірної екологічної інформації, державна система екологічного моніторингу повинна функціонувати належним чином та мати відповідну правову базу.
Акцентовано увагу, що на сьогодні державна система моніторингу довкілля потребує суттєвого реформування та удосконалення правової бази щодо здійснення управлінської діяльності у зазначеній сфері. Звернена увага на деякі проблеми у системі інформаційного забезпечення природокористуванням та охорони навколишнього природного середовища. Висвітлені недоліки системи спостереження як за станом навколишнього природного середовища, так і за якісним станом земельних ресурсів України.
Автором виділені основні завдання та спрямованість екологічного моніторингу. Підкреслюється, що провідна роль у формуванні системи інформаційного забезпечення раціонального використання та охорони природних ресурсів належить екологічному моніторингу. Особлива увага приділяється моніторингу земель та ґрунтів. Наголошується, що функцію щодо здійснення моніторингу земель та ґрунтів покладено на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, що в свою чергу допоможе усунути проблему щодо системи організації моніторингу. При цьому, дані моніторингу земель та ґрунтів будуть зібрані в одній базі, що допоможе їх порівняти та здійснити відповідний аналіз якісного стану земель та ґрунтів.
Досліджено та проаналізовано зміни до екологічного законодавства щодо правового регулювання функціонування державної системи моніторингу довкілля. Проаналізовано законодавчі норми, спрямовані на вдосконалення правового регулювання інформації про стан довкілля та механізмів забезпечення доступу до неї. Наголошено, що реформування державної системи моніторингу довкілля є новим етапом вдосконалення інформаційної системи та її взаємодії з аналогічними системами інших країн світу.

Посилання

Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року: Закон України від 28 лютого 2019 року № 2697-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19?find=1&text=-%D1%94%D1%94%D1%94#Text (дата звернення: 22.07.2023).

Шарапова С.В. Правові засади екологічного моніторингу. Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення : монографія / за ред. А.П. Гетьмана та В.Ю. Уркевича. Харків: Право, 2012. 448 с.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля, інформації про стан довкілля (екологічної інформації) та інформаційного забезпечення управління у сфері довкілля: Закон України від 20 березня 2023 року № 2973-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2973-20#Text (дата звернення: 22.07.2023).

Комплексний моніторинг довкілля. URL: https://mepr.gov.ua/diyalnist/reformy/kompleksnyj-monitoryng-dovkillya/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право