Забезпечення свободи підприємницької діяльності: обов’язок держави і правові позиції суду

Автор(и)

  • Н.В. Дараганова доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Державного торговельно-економічного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1512-2938

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.42

Ключові слова:

свобода підприємницької діяльності, обов’язок держави, гарантії підприємництва, судовий захист як гарантія свободи підприємницької діяльності, правові позиції суду

Анотація

У статті проаналізовано практику судів адміністративної юстиції в контексті аналізу їх правових позицій, звернених до обов’язку держави забезпечувати гарантований захист конституційного права особи на підприємницьку діяльність, не заборонену законом.
Констатовано, що першопричиною появи низки спорів у сфері підприємництва здебільшого є не законодавчі прогалини чи неналежна якість і чіткість законів, а неправильне їх правозастосування, що пов’язано зі схильністю кожної сторони (контролюючий орган і суб’єкт підприємницької діяльності) тлумачити ці норми на свою користь.
З’ясовано, що адміністративні суди, які створені і діють з метою захисту прав, свобод та інтересів особи у сфері публічно-правових відносин, сформували систему правових позицій, звернених на забезпечення свободи підприємництва в Україні. Досліджено, що такими правовими позиціями є: неприпустимість проведення перевірок суб’єктів господарювання за анонімними та іншими безпідставними заявами; підставою для проведення інспекційного відвідування, має бути звернення не будь-якої фізичної особи, а лише особи, щодо якої порушено законодавство про працю, що спричинило шкоду її правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави; орган державного нагляду (контролю) в межах своїх повноважень під час здійснення державного нагляду (контролю) має право одержувати відповідні і належні пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час державного нагляду (контролю); суб’єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) зобов’язаний надавати документи, зразки продукції, пояснення в тому обсязі, який він вважає необхідним, що дає йому певну «маржу» для прояву власної дискреції в аспекті прийняття ним тих чи інших рішень, дій; різновидом нівелювання принципу свободи підприємницької діяльності є рекламний обман споживача; предметом позапланового контролю інспектора можуть бути лише ті питання, які стали правовою підставою для його проведення, що кореспондує вимогам та умовам свободи підприємницької діяльності в державі, не забороненої законом.

Посилання

Рішення ЄСПЛ у справі «Фуклєв проти України» (Fuklev v. Ukraine) від 7 червня 2005 р. (заява № 71186/01). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_022#Text) (дата звернення: 20.06.2023).

Рішення Конституційного Суду України від 26 лютого 1998 р. № 1-рп/1998. URL: https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/439-pravo-na-sudovyy-zahyst (дата звернення: 20.06.2023).

Шаптала Н.К., Задорожня Г. В. Конституційне право України: навч. посібн. Запоріжжя. Дике Поле, 2012. 480 с.

Смокович М.І. Юрисдикція адміністративних судів: теорія і практика судочинства: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2022. 288 с.

Постанова Верховного Суду від 02 червня 2021 р. № 520/11145/19. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/97533045 (дата звернення: 20.06.2023).

Постанова Верховного Суду від 31 січня 2023 р. № 540/1245/20. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/108696350 (дата звернення: 22.06.2023).

Постанова Верховного Суду від 06 грудня 2021 р. № 810/1489/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/101698189 (дата звернення: 22.06.2023).

Дараганова Н.В. Контрольно-наглядова діяльність у сфері управління охороною праці в Україні. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2017. № 4 (26). С. 52.

Постанова Верховного Суду від 1 червня 2022р. у справі №640/7870/19 URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104580247 (дата звернення: 23.06.2023).

Постанова Верховного Суду від 17 березня 2021 р. № 500/2878/18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/95615956 (дата звернення: 23.06.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право