Фармацевтична діяльність: підходи до розуміння та юридичні ознаки

Автор(и)

  • О.Г. Фролова Представник Уповноваженого Верховної Ради України в системі судоустрою з права на справедливе правосуддя та представництва в Конституційному Суді України Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, кандидат юридичних наук, Ukraine https://orcid.org/0009-0007-5427-7581

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.46

Ключові слова:

фармацевтична діяльність, юридичні ознаки, охорона здоров’я, лікарські засоби, суб’єкти фармацевтичної діяльності

Анотація

У статті розглядаються юридичні ознаки фармацевтичної діяльності. В основі змісту фармацевтичної діяльності наводиться конкретизація “базових” ознак поняття. З’ясовується, що фармацевтичній діяльності властива складна природа та певна системність здійснюваних соціально-правових заходів. Аналізується у чому проявляється складність юридичної природи цієї діяльності.
Дослідження розглядає співвідношення змісту поняття “фармацевтичної діяльності” та поняття “охорона здоров’я”, що дозволяє сформулювати висновок про те, що характеристики охорони здоров’я спроможні враховуватись у змісті законодавчо-визначених ознак фармацевтичної діяльності. Їх слід пов’язувати, передусім, із її економічними та правовими властивостями, які в охороні здоров’я забезпечують процес створення відповідних благ.
Пояснюється чому у чинному законодавстві фармацевтична діяльність “представлена” у своїх видах та їх окремих різновидах. З’ясовується у чому полягає економічна мета фармацевтичної діяльності.
Акцентована увага на соціальну мету фармацевтичної діяльності та зауважується, що така мета прямо пов’язана із заходами, які в соціально-економічному секторі охорони здоров’я забезпечують захист здоров’я, профілактику хвороб та запобігання захворюванням, а також продовження тривалості життя та зміцнення здоров’я.
Зазначається, що специфічним предметом фармацевтичної діяльності є лікарські засоби. А також те, що фармацевтична діяльність передбачає наявність законодавчо визначеної системи спеціальних суб’єктів (учасників), що уповноважені на застосування зазначених заходів в охороні здоров’я. Ними є, у тому числі, фармацевтичні працівники. При цьому, звертається увага на те, що різний юридичний статус, повноваження та функції суб’єктів фармацевтичної діяльності, а також прагнення досягти відповідні (різні) цілі зумовлюють їх специфічне “місце” в системі соціально-правових заходів, що здійснюються в межах фармацевтичної діяльності.
Окремо зауважується на тому, що різні суб’єкти фармацевтичної діяльності, а також суб’єкти та предмети і цілі фармацевтичної діяльності перебувають між собою у певних взаємозв’язках, що набувають значення правовідносин.

Посилання

Мнушко З.М., Слободянюк М.М. Фармацевтична діяльність. Фармацевтична енциклопедія. URL: https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/309/farmacevtichna-diyalnist/

Немченко А.С., Подколзіна Р.І. Обіг лікарських препаратів. Фармацевтична енциклопедія. URL: https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/3096/obig-likarskix-preparativ/

Пономаренко М.С., Алєксєєва І.М., Соловйов О.С., Алексєєв О.Г., Григорук Ю.М. Предмет та метод фармацевтичного права. Фармацевтичний журнал. 2015. № 2. С. 87–95.

Соловйов О.С. Системна стратегія і тактика законотворчого процесу розвитку фармації в Україні. Зб. наук. праць співроб. НМАПО ім. П.Л. Шупика. К., 2013. Вип. 22, Кн. 4. С. 408–413.

Соловйов О.С. Держслужба України продовжить курс на імплементацію європейського законодавства до вітчизняного. Фармацевт-практик. 2013. № 12. С. 9–13.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та CD) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. 1736 с.

Берзіна А.Б., Демченко І.С. Основні підходи до визначення поняття “фармацевтична діяльність”. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 2020. № 2. С. 69–73.

Чумак О. Економічна діяльність підприємств: сутність, концептуальна парадигма, регулювання. Економічний дискурс. 2019. Випуск 2. С. 104–112.

Бринцев О.В. До питання про визначення поняття господарської діяльності. Вісник господарського судочинства. 2013. № 6. С. 63–67.

Пашков В. Правовий господарський порядок і урядова фармацевтична політика, її наслідки та уроки. Вісник Академії правових наук України. 2009. № 2. С. 84–95.

Васильєв С.В. Законодавче закріплення поняття “фармацевтична діяльність” як передумова підвищення ефективності державного управління у сфері обігу лікарських засобів. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2011. № 4. С. 14–20.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право