Особливості кодифікації спеціальних умов звільнення від кримінальної відповідальності за погрозу вчинення терористичного акту

Автор(и)

  • Ю.М. Довгалюк студент факультету прокуратури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.52

Ключові слова:

кримінальне правопорушення, відповідальність, терористичний акт, звільнення, теракт, погроза

Анотація

Зважаючи на події, які сьогодні відбуваються в Україні: анексія Автономної Республіки Крим та міста Севастополь від України Російською Федерацією, повномасштабне вторгнення, розпочате державою-агресором через вісім років з початку російсько-української війни, варто зазначити, що такі обставини породжують тенденцію збільшення випадків тероризму в Україні.
За даними комплексного дослідження, яке показує рівень тероризму у країнах світу «University of Maryland, Institute for Economics and Peace: Global Terrorism Index» Україна займає 17 місце, при чому дослідження охоплює 160 країн. [10]
Тому в сучасних реаліях досить актуальним є дослідження, зокрема, такого кримінального правопорушення як терористичний акт. На сьогодні особливого значення набуває кодифікація кримінальної відповідальності за таке кримінальне правопорушення, оскільки цей злочин посягає як на громадську безпеку, так і на безпеку держави в цілому.
Дана наукова стаття досліджує особливості кодифікації спеціальних умов звільнення від кримінальної відповідальності за погрозу вчинення терористичного акту.
У статті проаналізовано юридичні аспекти цього питання з урахуванням проблем, які можуть виникнути при застосуванні норми, яка передбачає умови звільнення від відповідальності за вчинення теракту.
Автор приділяє увагу викладу положення частини 6 статті 258 Кримінального кодексу України у чинній редакції, яке стосується звільнення особи від кримінальної відповідальності за погрозу здійснення теракту.
При дослідженні умов звільнення від відповідальності за погрозу вчинення терористичного акту, викладених у ч. 6 ст. 258 Кримінального кодексу, звертається увага на наявність обставин, які повинні бути враховані при застосуванні цього положення.
У статті автором проведено порівняльний аналіз положень частини 6 статті 258 КК, яка передбачає звільнення від кримінальної відповідальності за погрозу вчинення терористичного акту, та статті 45 КК, яка передбачає звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям, а також визначено, як відрізняється зміст цих положень.

Посилання

Конституція України. 28 червня 1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Кримінальний Кодекс України від 18 грудня 2017 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2001-05#Text.

Науково-практичний коментар ККУ від 5 квітня 2017 р. 255, 256, 258, 259.

Закон України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15#Text.

Антипенко В.Ф. Поняття тероризму (кримінально-правове визначення). Право України. 1999. № 2. С. 92–95.

Антипенко В.Ф. Тероризм: кримінологічна та кримінально-правова характеристика. НАН України. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, К.: НБУВ, 1999. 59 с.

Гавриш С. Ємепьянов В. Відповідальність за створення терористичної групи чи терористичної організації в проекті ККУ. Право України. 2000 р. № 10. с. 41.

Ліпкан В. Актуальні проблеми розроблення кримінально-правової норми про відповідальність за тероризм. Право України. 2000 р. № 3. с. 77–80.

Ліпкан В. Щодо поняття тероризму. Право України. 2000 р. № 7. С. 66.

URL: http://visionofhumanity.org/indexes/terrorism-index/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право