Соціально-психологічні фактори корупції

Автор(и)

  • М.В. Кікалішвілі доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правової політики та кримінального права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3142-942X

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.54

Ключові слова:

корупція, корупційна поведінка, девіантна поведінка, жертва, потерпілий, ризик, соціалізація, моральна поведінка, психологічні фактори, конфлікти, соціальні фактори

Анотація

У статті розглянуто різні наукові погляди на види соціально-психологічних факторів виникнення корупційної злочинності та корупції загалом. Зазначено, що схильність до вчинення корупційних діянь визначається сукупністю соціальних установок особистості. Виникнення конкретних форм корупції тісно пов’язане із середовищем, що створює сприятливий ґрунт та умови для корупції. У процесі виникнення і розвитку всієї злочинної поведінки, в тому числі і корупційної, беруть участь такі складні психічні процеси, як усвідомлення, внутрішня мотивація, соціалізація, судження і прийняття рішень.
Авторка наголошує, що корупційну поведінку можна розглядати як комплекс перекручених соціальних відносин. Корупція виникає, коли правові норми, системи регулювання і контролю та неформальні соціальні правила сприяють корупційній поведінці або нехтують нею. Серед психологічних факторів корупційної поведінки виокремлюються такі, як розподіл обов’язків, провина, страх покарання, розчарування і бажання домогтися успіху, а також настанови та цінності. Клімат корупції формується і самими громадянами, а саме їхнім зневажливим ставленням до проявів корупції.
У підсумку зазначено, що корупційна поведінка обумовлюється впливом на психіку соціуму - як мікро- так і макросередовища, умовами соціалізації особистості - засвоєнням соціальних норм у процесі навчання, виховання та індивідуально-психологічними властивостями.
Щоб краще зрозуміти соціальну психологію корупції, необхідні дослідження про вплив групової динаміка і взаємодії, соціальної ідентичності, довіри, культури та інших факторів на індивідуальну схильність до корупційних дій.
Також необхідно досліджувати політичні еліти, щоб зрозуміти, як вони сприймають витрати та вигоди корупційних дій, як і чому раціоналізують таку поведінку.
Одним із завдань, що стоять перед науковцями, має бути визначення причин та умов, які сприяють формуванню в суспільстві лояльного ставлення до корупції. Це, своєю чергою, дасть змогу створити передумови для формування стійкої громадської думки з негативним ставленням до корупції (корупційної стійкості), а також сформувати ефективні механізми сталого зв’язку між органами державної влади та суспільством. 

Посилання

Jolanta Palidauskaitė. Problems of Corruption and Responsibility in Public Administration. Public Policy and Administration. Vol. 1 No. 13 (2005). URL: https://ojs.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/2399.

Elvira Čekić, Azra Adžajlić-Dedović, Samira Hunček. Crime against the state of Bosnia and Herzegovina and its victims presented through psychological factors of corrupt behavior. Knowledge – International Journal. Issue No: 6. URL: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1023655.

Niranjan Prasad Upadhyay. Corruption: a psychosocial issue. URL: https://himalaya.socanth.cam.ac.uk/collections/journals/opsa/pdf/OPSA_08_11.pdf.

Kavisha Pillay. The psychology of corruption. URL: https://www.corruptionwatch.org.za/the-psychology-of-corruption/.

Dupuy, K.; Neset, S.Bergen. The cognitive psychology of corruption. U4 Anti-Corruption Resource Centre, Chr. Michelsen Institute (U4 Issue 2018:2). URL: https://www.u4.no/publications/the-cognitive-psychology-ofcorruption#the-existing-evidence-base-onthe-cognitive-psychology-of-corruption.

Andy J. Yap. How Power and Powerlessness Corrupt: Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy under the Executive Committee of the Graduate School of Arts and Sciences. Columbia University. 2013. URL: file:///C:/Users/balam/Downloads/Yap_columbia_0054D_11361.pdf.

Olena V. Dragan, Ganna S. Yermakova, Andrii M. Chvaliuk, Oleg G. Kurchin, Oleg V. Karagodin. Psychological Aspects of Corruption in Public Administration: Case-Study of Ukraine. DOI: https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0130.

Діагноз: корупція. Думка психоаналітика. URL: https://focus.ua/ukraine/133236.

Психологічні засади запобігання корупційним правопорушенням в органах державної влади та місцевого самоврядування [Текст]: навч. посіб. О.І. Кудерміна, Л.І. Казміренко, В.Г. Андросюк, А.Б. Фодчук. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2019. 168 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право