Особливості звільнення від покарання особи, яка вчинила публічні заклики до вчинення терористичного акту

Автор(и)

  • В.Я. Конопельський доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права та кримінології Одеського державного університету внутрішніх справ, Ukraine
  • І.М. Чекмарьова кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та кримінології Одеського державного університету внутрішніх справ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.55

Ключові слова:

терористичний акт, публічні заклики, кримінальна відповідальність, злочинні діяння, тероризм, звільнення від покарання

Анотація

Стаття є дослідженням особливостей звільнення від покарання особи, яка вчинила публічні заклики до вчинення терористичного акту. Зокрема було з’ясовано, що терористичний акт – це насильницька діяльність або насильство, яке вчиняється з метою викликати страх, паніку, створити загрозу життю, здоров’ю та безпеці людей або залякати, застосовуючи цивільне населення як живий щит або збройний засіб. Терористичні акти зазвичай спрямовані на досягнення політичних, релігійних, ідеологічних або соціальних цілей. Тероризм може бути здійснений окремими особами, групами або організаціями. Визначено, що терористичний акт є кримінально-караним діянням, відповідальність за яке передбачена ст. 258 КК України. Конкретизовано, що злочин, передбачений ст. 258–2 КК України «Публічні заклики до вчинення терористичного акту», вчинений у формі виготовлення чи зберігання матеріалів з закликами до вчинення терористичного акту, характеризується наявністю спеціальної мети, а саме – розповсюдження відповідних матеріалів у подальшому. Визначено, що відповідно до ст. 258–2 КК України встановлено відповідальність за публічні заклики до вчинення терористичного акту, які можуть каратись не тільки позбавленням волі, а й виправними роботами чи арештом. Узагальнено, що системний аналіз загальних видів звільнення від кримінальної відповідальності, які передбачені статтями 45–49 КК України, дозволяє визначитися із застосуванням їх до осіб, які вчинили злочини терористичного характеру. Отже, звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки (ст. 47 КК України) та звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки (ст. 48 КК України) за наявності вказаних у цих нормах підстав можна застосувати до осіб, які вчинили втягнення у вчинення терористичного акту (ч. 1 ст. 258–1 КК України) та публічні заклики до вчинення терористичного акту (ст. 258–2 КК України). Отже, передбачення законодавчого компромісу щодо злочинів терористичного характеру є особливою формою кримінально-правового впливу. У сфері кримінально-правового регулювання спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів терористичного характеру ведуться наукові дискусії, в яких зріє то «раціональне зерно» наукових тверджень, що дозволяє реалізувати законодавчий компроміс щодо цих злочинів більш раціонально.

Посилання

Гавриш С., Ємельянов В. Відповідальність за створення терористичної групи чи терористичної організації в проекті КК України: окремі проблеми. Право України. 2000. № 10. С. 41–43.

Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму від 16.05.2005 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cogi-bin/laws (дата звернення 21.07.2023).

Кримінальний кодекс України: Закон від 05.04.2001 № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341–14#Text.

Мохончук С.М. Звільнення від кримінальної відповідальності за тероризм. Вісник університету внутрішніх справ. 1999. Вип. 8. С. 313–315.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / за заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. – 2-е вид., перероб. та доп. Київ: Дакор, 2008. 1428 с.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / за заг. ред. М.Г. Мельника, М.Г. Хавронюка. 6-е вид., перероб. та доп. Київ: Юрид. думка, 2009. 1236 с.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. За заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка, Є.В. Фесенка. У 2 т. Т. 2. 3-тє видання перероб. та допов. Київ: Алерта. КНТ. Центр учбової літератури, 2009. 624 с.

Парасюк Н. М. Злочини терористичного характеру та законодавчий компроміс. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. № 1. 2020. URL: http://apnl.dnu.in.ua/1_2020/27.pdf.

Поняття і ознаки терористичного акту в кримінальному законодавстві. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2000. № 10. С. 131–136.

Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20.03.2003 № 638-IV. Відомості Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638–15#Text.

Семенишин М.О. Окремі проблеми кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з терористичною діяльністю. Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2020. Вип. 1 (89). С. 287–297.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право