Чи існують негативні ознаки складу кримінального правопорушення?

Автор(и)

  • В.І. Маркін кандидат юридичних наук, завідувач кафедри кримінального права і кримінології Львівського національного університету імені Івана Франка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2399-9342

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.58

Ключові слова:

кримінальне правопорушення, склад кримінального правопорушення, ознаки складу кримінального правопорушення, позитивні ознаки складу кримінального правопорушення, негативні ознаки складу кримінального правопорушення (ознаки складу кримінального правопорушення, виражені негативним поняттям), позитивне поняття, негативне (заперечне) поняття

Анотація

У статті досліджено основні підходи щодо сутності та кримінально-правової природи негативних ознак складу кримінального правопорушення. З’ясовано, що представники першого з них послуговуються у своїх дослідженнях термінологічним зворотом «негативні ознаки складу» кримінального правопорушення (злочину), вказують на відсутність таких ознак у певному складі кримінального правопорушення, та, водночас, наполегливо шукають їх «місце» в межах цього ж складу; представники ж другого підходу намагаються не використовувати цей термінологічний зворот, а якщо і використовують – розуміють їх як «звичайні» ознаки складу конкретного кримінального правопорушення (злочину), особливість яких полягає у способі їх вираження за допомогою негативних (заперечних) понять.
На основі критичного осмислення вказаних підходів робиться висновок про те, що з усієї сукупності законодавчих вказівок, які «за традицією» іменуються «негативними ознаками складу» кримінального правопорушення, лише частина є ознаками складу. При цьому виокремлено два типи таких вказівок:
перший тип дійсно відображає ознаки складу кримінального правопорушення, які виражені за допомогою негативних (заперечних) понять: йдеться, наприклад, про такі ознаки як «непрацездатні батьки» (ознака спеціального потерпілого), «насильство, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого» (спосіб в складі) тощо. Їх, враховуючи наведені у статті аргументи, варто так і називати – ознаки складу кримінального правопорушення, виражені негативними поняттями;
другий тип вказівок відображає не ознаки складу кримінального правопорушення, які виражені з використанням негативних понять, а передбачені Особливою частиною КК України локальні правила кримінально-правової кваліфікації: «за відсутності ознак державної зради» (ч. 6 ст. 111-1 КК України), «у разі відсутності ознак кримінального правопорушення проти власності» (ч. 1 ст. 222 КК України), «крім випадків, передбачених іншими статтями цього Кодексу» (ч. 1 ст. 182 КК України)» тощо. Ці правила імперативно визначають «черговість» встановлення ознак складів групи кримінальних правопорушень, за якої один чи декілька таких складів мають пріоритет.

Посилання

Текст проєкту нового Кримінального кодексу України. URL: https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2023/05/22/kontrolnyj-tekst-proektu-kk-22-05-2023.pdf.

Антонюк Н.О. Негативні ознаки складу злочину: поняття і значення. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. 2010. Випуск 22. С. 175–187.

Жеребкін В.Є. Логіка: підручник. 9-те видання. Київ: Товариство «Знання», 2006. 255 с.

Сухонос В.В., Сухонос В.В. (мол.). Склад злочину: закон, теорія, практика: монографія. Суми: Університетська книга, 2023. 200 с.

Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: навчальний посібник. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 704 с.

Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / Ю.В. Александров та ін.; за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. Київ: Юридична думка, 2004. 352 с.

Брич Л.П. Теорія розмежування складів злочинів: монографія. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. 712 с.

Про судову практику у справах про злочини проти власності: постанова Пленуму Верховного Суду України № 10 від 6 листопада 2009 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010700-09#Text (дата звернення: 25.07.2023)/

Хавронюк М.І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації. Монографія. Київ: Юрисконсульт, 2006. 1048 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право