Окремі питання удосконалення норми про кримінальну відповідальність за образу честі і гідності військовослужбовця, погрозу військовослужбовцю (ст. 435-1 КК України)

Автор(и)

  • А.Ю. Сердечна старший викладач кафедри кримінального права та кримінології Навчально-наукового гуманітарного інституту НА СБ України, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.63

Ключові слова:

образа честі і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю, воєнна безпека держави, перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, родовий об’єкт складу злочину

Анотація

Статтю присвячено дослідженню найбільш прийнятних напрямів усунення недоліків норми про кримінальну відповідальність за образу честі і гідності військовослужбовця, погрозу військовослужбовцю. Зокрема авторкою проаналізовані такі очевидні конструктивні вади диспозиції статті 435-1 КК України: 1) невідповідність родового об’єкту образи честі і гідності військовослужбовця, погрози військовослужбовцю Розділу Особливої частини КК України, до якого законодавець помістив вказану норму; 2) схожість об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 435-1 КК України, з окремими способами вчинення злочину, передбаченого ст. 114-1 КК України; 3) недоцільність існування в диспозиції обмежувальної ознаки, яка вказує на те, що військовослужбовець має здійснювати заходи з відсічі і стримування збройної агресії саме Російської Федерації (а не будь-якої держави-агресора); 4) необхідність уточнення того, що суспільно небезпечне діяння вчиняється не просто щодо військовослужбовця, який здійснює заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії (його близьких родичів або членів сім’ї), а саме у зв’язку із участю особи у таких заходах.
На підставі наукового аналізу, враховуючи схожість об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 435-1 КК України, а також способів вчинення злочину, передбаченого ст. 114-1 КК України, ідентичність родового об’єкту вказаних складів злочину, поставленого під охорону кримінально-правовими засобами, обґрунтовано доцільність впровадження норми про образу честі і гідності військовослужбовця, погрозу військовослужбовцю в ст. 114-1 КК України, із одночасною зміною назви статті на «Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України, інших військових формувань та їх військовослужбовців», зміною нумерації частин 1-2 на частини 2-3 та узгодження тексту ч. 3 ст. 114-1 КК України із змістом внесених змін. Означені кроки, на думку авторки, усунуть низку суттєвих конструктивних вад і недоліків, допущених законодавцем під час доповнення КК України статтею 435-1, а також дозволять гармонізувати зміст відповідних розділів Особливої частини КК України та їх статей.

Посилання

Пояснювальна записка до проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення кримінальної відповідальності за виготовлення та поширення забороненої інформаційної продукції) № 5102 від 18.02.2021. Електронний ресурс. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/555691 (дата звернення: 24.07.2023).

Ємельяненко В.В., Оробець К.М. Образа честі і гідності військовослужбовця як форма об’єктивної сторони кримінального правопорушення за ст. 435-1 КК України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2023. Вип. 75(2). С. 93–99.

Тимофєєв А.О., Когут А.А., Членов М.В. Щодо проблем правової регламентації статті 435-1 «Образа честі і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю» Кримінального кодексу України. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 6. С. 370–373. DOI: 10.32782/2524-0374/2022-6/82. URL: http://www.lsej.org.ua/6_2022/82.pdf (дата звернення: 25.07.2023).

Юріков О.О. Щодо питання про визначення родового та видового об’єктів злочину, передбаченого ст. 360 Кримінального кодексу України. Recht der Osteuropäischen Staaten. 2019. № 4. С. 173–177.

Сташис В.В., Тацій В.Я. Концептуальні положення і система чинного Кримінального кодексу України. Проблеми законності. 2009. № 100. С. 278–290.

Пархоменко-Куцевіл О. Теоретичні засади формування та розвитку воєнної безпеки України. Літопис Волині, (28), 367–371. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2023.28.53.

Сичевський В.В., Харитонов Є.І., Олєйніков Д.О. Науково-практичний коментар до Розділу I Особливої частини Кримінального кодексу України (Злочини проти основ національної безпеки України). Х.: Право, 2016. 232 с.

Олєйніков Д.О. Кримінально-правова характеристика злочину, передбаченого ст. 114-1 КК України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2014. Вип. 27(3). С. 54– 58.

Про оборону України [Текст] : Закон України від 6 груд. 1991 р. № 1932-ХІІ. Відом. Верхов. Ради України. 1992. № 9. Ст. 106.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право