Приведення національного кримінального законодавства у відповідність зі стандартами Європейського Союзу через призму Угоди про асоціацію

Автор(и)

  • В. Урсу PhD in Law, associate proffesor The Dean of the Faculty of Law, Administration, Order and Public Security at the Academy „Stefan Cel Mare” of the MAI (Chisinau), Moldova, Republic of https://orcid.org/0000-0002-0696-4391

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.67

Ключові слова:

європейська інтеграція, гармонізація законодавства, кримінальне правосуддя, стандарти та рекомендації ЄС, угода про асоціацію, співробітництво та правова допомога

Анотація

Як країна, яка прагне приєднатися до Європейського Союзу, Молдова працює над гармонізацією своїх стандартів кримінального правосуддя та законодавства з ЄС.
Це передбачає узгодження його правової бази з acquis communautaire ЄС, який є сукупністю законів ЄС, яких повинні дотримуватися всі країни-члени. Однією з головних цілей цього процесу гармонізації є підвищення ефективності та дієвості системи кримінального правосуддя Молдови, а також посилення її спроможності боротися з транскордонною злочинністю та іншими формами транснаціональної організованої злочинності. Щоб досягти цього, Молдова здійснила низку реформ, спрямованих на вдосконалення інститутів і процесів кримінального правосуддя, включаючи прийняття нових законів і нормативних актів, які відповідають стандартам і практикам ЄС.
Крім того, Молдова також налагодила тіснішу співпрацю з іншими країнами ЄС як через двосторонні угоди, так і через участь у загальноєвропейських ініціативах, таких як Євроюст та Європейська прокуратура. Ця співпраця дозволяє обмінюватися інформацією та передовим досвідом між Молдовою та ЄС, а також координувати зусилля з боротьби з транскордонною злочинністю та іншими формами транснаціональної організованої злочинності.
Шлях, пройдений державами Центральної та Східної Європи за останнє десятиліття, демонструє, що європейська інтеграція не може розглядатися лише як пріоритет зовнішньої політики країни, як це донедавна заявляв уряд Республіки Молдова. З моменту проголошення незалежності в Республіці Молдова створені умови, які дозволяють по-новому підходити до процесу європейської інтеграції, а курс на приєднання до Європейського Союзу став пріоритетною державною політикою, яка послідовно просувається всередині країни та за її межами.
Прийняття такого нового підходу є тим більш важливим, оскільки розширення Європейського Союзу набуло безпрецедентних масштабів, і це вперше, коли приєднання нових членів безпосередньо спрямоване на інтереси Республіки Модова.
Загалом, гармонізація стандартів криміналь ного правосуддя та законодавства в Молдові є постійним процесом, який вимагатиме постійних зусиль та співпраці між Молдовою та ЄС.
Стаття присвячена аналізу співробітництва Республіки Молдова з Європейським Союзом через призму положень Угоди про асоціацію, імпліцитно, шляхом прив’язки національного законодавства до вимог, передбачених у правових актах ЄС, що досягається шляхом імплементації положень Директив, Регламентів, Рішень ЄС та РЄ.
В Угоді про асоціацію, зокрема в її додатках, міститься перелік конкретних правових актів ЄС і терміни їх виконання, встановлені для Республіки Молдова. Це означає той факт, що Молдова зобов’язана не тільки гармонізувати відповідне законодавство з цими правовими актами, але й імплементувати його та забезпечити дотримання у встановлений термін. Слід взяти до уваги, що Республіка Молдова не є державою-членом ЄС і, отже, зобов’язана дотримуватися поступового процесу гармонізації, тому що Молдова на даний момент не зобов’язана здійснювати повну гармонізацію з acquis ЄС на рівні держав-членів ЄС, щоб виконати свої зобов’язання, що випливають з Угоди. Однак отримання у 2022 році Республікою Молдова статусу країни-кандидата на вступ до ЄС означає більш широкі зусилля щодо гармонізації національного законодавства із законодавством ЄС, що не обмежується acquis ЄС, включеним у додатки до Угоди про асоціацію, але передбачає необхідність забезпечити транспозицію в національне законодавство всього законодавчого органу ЄС.
Відповідно до аналізу Європейської комісії, Молдова досягла певного рівня підготовки (рівень II) до впровадження acquis ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки. Законодавство значною мірою узгоджено із законодавством ЄС, і Молдова реалізувала низку важливих стратегій. Проте є можливості для вдосконалення інституційної співпраці та координації для прискорення впровадження.

Посилання

Popescu N. The options of the Republic of Moldova in relations with the European Union. Chisinau, 2004.

Prof. Dr. Werner Schroeder LL.M. (Berkeley), Limits to European Harmonization of Criminal Law, 2020, pg 144, which can be accessed at:https://eucrim.eu/media/issue/pdf/eucrim_issue_2020-02.pdf#page=82.

Vladimir Međak, Primož Vehar, Harmonization of legislation as a key element for the success of the integration process of the Republic of Moldova in the European Union, Chisinau, 2022.

Deeping EU-MOLDOVA Relations: WHAT, WHY AND HOW? SECOND EDITION, 2018, which can be accessed at:https://3dcftas.eu/publications/deepening-eu-moldovanrelations-what-why-and-how-2.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право