Реінтеграція неповнолітніх в ювенальній юстиції

Автор(и)

  • Н. Хмелевська кандидатка юридичних наук, адвокатка, доцентка, доцентка кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4492-4868

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.69

Ключові слова:

реінтеграція, ресоціалізація, реабілітація, неповнолітні, кримінальний процес, ювенальна юстиція, програми для неповнолітніх

Анотація

У статті проаналізовано поняття реінтеграції неповнолітніх в ювенальній юстиції. Каральний підхід не є ефективним в роботі з неповнолітніми. Важливо розуміти, що від якості кримінального процесу в якому опинились неповнолітні, залежить їх майбутнє та чи в подальшому вчинятимуть вони кримінальні правопорушення. Потрібно також пам’ятати, що неповнолітні потерпілі та свідки теж потребують реінтеграції, однак відмінної від неповнолітніх правопорушників. У літературі використовують різну термінологію для позначення процесу реінтеграції, а саме «ресоціалізація», «реінтеграція», «реабілітація», які означають комплекс заходів, що забезпечують неповнолітнім, дотичним до кримінального процесу відновлення, підтримку, забезпечення повернення до законослухняної поведінки та нормальної життєдіяльності, переосмислення того, що сталось. Найбільш сучасним терміном є «реінтеграція», який є вдалим для використання в ювенальній юстиції та охоплює всіх неповнолітніх в контакті з законом. Найбільш поширеною думкою є те, що реінтеграція починається після винесення вироку під час відбування покарання, проте це звужене розуміння поняття. Процес реінтеграції повинен застосовуватись починаючи з першого контакту неповнолітнього з правоохоронними органами та завершуватись лише через певний період після закінчення стадії судового розгляду. Реінтеграція повинна поширюватись не тільки на неповнолітніх в конфлікті із законом, а й на неповнолітніх в контакті із законом. Для успішної реінтеграції необхідно розробити спеціальні програми, важливою є робота з психологом та спеціальні знання кожного працівника різних структур, які працюють з неповнолітніми в кримінальному процесі. Це допоможе правопорушникам повною мірою оцінити наслідки своїх дій і отримати можливість виправити їх та попередити повторні злочини шляхом реінтеграції правопорушників у громади.

Посилання

Кримінально-виконавчий кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#Text.

Великий енциклопедичний юридичний словник. За ред. акад. НАН України Ю.С. Шемшученка. Київ: Юридична думка, 2012. 1020 с. https://uk.wikipedia.org/wiki/Ресоціалізація (право).

Бойко-Бузиль Ю. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. 2021. Випуск 9. С. 28–34

ANNA MESTITZ. SIMONA GHETTI. Victim-Offender Mediation with Youth Offenders in Europe An Overview and Comparison of 15 Countries. 2005. Myers, David L. 2001. Excluding Violent Youths from Juvenile Court: The Effectiveness of Legislative Waiver. New York, NY: LFB Publishing.

Katarzyna Marlena Gerung. Варіативність поняття «ресоціалізація» Resocjalizacja młodocianych przestępców na Ukrainie i w Polsce: monografia. Red. P. Husak. Lublin: Wydawnictwo POLIHYMNIA Spółka.2019.275s.URL:https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/19366/1/Resoc.pdf.

Караман О. Ресоціалізація неповнолітніх засуджених як процес. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2011. Вип. 22. С. 62–66. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2011_22_23.

Кушнарьов С. В. Проблеми ресоціалізації неповнолітніх засуджених у контексті пенітенціарного процесу. Київ. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. С. 177. URL: https://core.ac.uk/reader/19905910.

Кутєпов М. «Виправлення та ресоціалізація засуджених неповнолітніх: шляхи вдосконалення.» Юридичний електронний журнал 1 (2020): 222–226.

Інформує Служба у справах дітей Колківської селищної ради URL: https://kolkyrada.gov.ua/news/1617105693/.

Ресоціалізація неповнолітніх правопорушників виходить на новий рівень. URL: https://legalaid.gov.ua/novyny/resoczializacziya-nepovnolitnih-pravoporushnykiv-vyhodyt-na-novyj-riven/.

Красілова Ю. Мотиваційна складова процесу ресоціалізації неповнолітніх засуджених. URL: https://seanewdim.com/wp-content/uploads/2021/04/Motivational-component-of-the-process-of-re-socialization-of-juvenile-convicts-Y.-M.-Krasilova-1.pdf.

Виправлення і ресоціалізація засуджених. Методичні вказівки до кикористання модульно-рейтингової технології викладення курсу Кримінально-виконавче право України». Підручник. URL: https://pidru4niki.com/18060203/pravo/vipravlennya_resotsializatsiya_zasudzhenih#572.

Пукало Г. Ресоціалізація умовно засуджених неповнолітніх, звільнених від відбування покарання. Інститут педагогіки і психології.URL:http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/13009/1/5Pukalo.pdf.

Полях В. Ресоціалізація неповнолітніх, засуджених до позбавлення волі: поняття та значення. Кримінальне право та кримінологія. URL: Chkup_2014_4_64.pdf.

Кутєпов М. Деякі проблеми ресоціалізації неповнолітніх засуджених в Україні. «Молодий вчений». № 2 (54). Лютий. 2018. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/2/156.pdf.

Павлова Є., Луценко Ю. Досвід роботи з ресоціалізації неповнолітніх у Нідерландах. URL: http://ukrprison.org.ua/news/1223922713, дата доступу 29.01.2015.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право