Судові експертизи у сфері інформаційних технологій: деякі проблеми підготовки та проведення

Автор(и)

  • О.В. Курман кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5432-7215

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.77

Ключові слова:

судові експертизи, комп’ютерно-технічна експертиза, криміналістична методика розслідування, призначення експертизи, методика експертного дослідження

Анотація

Статтю присвячено проблемам підготовки та проведення судових експертиз у сфері інформаційних технологій. Зокрема, розглядаються такі види експертних досліджень, як дослідження комп’ютерної техніки і програмних продуктів, а також телекомунікаційних систем та засобів. Кримінальний кодекс України містить Розділ XVI, яким передбачено відповідальність за кримінальні правопорушення у сфері інформаційних технологій. Криміналістична методика розслідування вказаних кримінальних правопорушень передбачає призначення та проведення зазначених видів судових експертиз як де-факто обов’язкових. Також зазначені судові експертизи призначаються і при розслідуванні інших кримінальних правопорушень, під час вчинення яких використовувалися як знаряддя або засоби комп’ютери, мобільні телефони (смартфони), флеш-накопичувачі інформації (шпигунство, вбивство, ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), фінансування тероризму, масові заворушення тощо).
Зазначені експертизи проводяться у випадках, коли необхідно встановити фактичні дані та вчинені за допомогою електронних технічних засобів певні дії, що мають значення для кримінального провадження. Окрім можливостей вказаних експертиз, паралельно в роботі висвітлюються і деякі проблеми, пов’язані з підготовкою та проведенням експертних досліджень. Так, зазначається, що для того, щоб створити на своєму комп’ютері образ або копію досліджуваного жорсткого диска, експерт повинен мати у своєму розпорядженні носій інформації щонайменше такої самої ємності. А якщо на експертизу направлено декілька персональних комп’ютерів або серверів з дисковими масивами за технологію RAID, то вартість змінних носіїв інформації для копіювання даних може стати на заваді успішного проведення експертизи. Визначається, що особливістю експертизи є те, що у разі дослідження програмних об’єктів та неможливості роботи з їх копіями майже завжди відбуваються зміни у файлових системах та реєстрах технічних пристроїв (наприклад, під час його включення). Така ситуація вимагає отримання експертом дозволу на застосування так званих руйнівних (частково руйнівних) методів. Також у роботі розглядаються особливості підготовки матеріалів для експертного дослідження.

Посилання

Документування злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку при проведенні дослідчої перевірки: наук.-практ. посіб. / В.М. Бутузов та ін. / ред. Л.П. Скалозуб, І.В. Бондаренко. Київ, 2010. 245 с.

Довженко О.Ю. Основи методики розслідування кіберзлочинів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук (д-ра філософії): 12.00.09 / Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2020. 20 с.

Коршенко В.А. Теоретичні та методичні основи судової телекомунікаційної експертизи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2017. 20 с.

Мотлях О.І. Питання методики розслідування злочинів у сфері інформаційних комп’ютерних технологій: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Акад. адвокатури України. Київ, 2005. 20 с.

Пашнєв Д.В. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, вчинених із застосуванням комп’ютерних технологій»: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2007. 18 с.

Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку: спеціальні питання кваліфікації, проведення слідчих (розшукових) дій, призначення комп’ютерно-технічних судових експертиз: наук.-практ. посіб. / Б.Б. Теплицький та ін. Київ: Паливода А.В. [вид.], 2019. 167 с.

Карпінська Н., Крикунов О. Окремі питання проведення судової комп’ютерно-технічної експертизи у кримінальному судочинстві. Історико-правовий часопис. 2017. № 1 (9). С. 140–144.

Манжай О.В. Особливості огляду засобів комп’ютерної техніки. Вісник Харківського нац. ун-ту внутр. справ. 2016. № 3 (74). С. 111–120.

Харківський П.П. Комп’ютерно-технічна експертиза: проблемні питання. Криміналістичний вісник. 2014. № 2 (22). С. 97–100.

Стецик Б.В, Марко С.І. Методика проведення судової комп’ютерно-технічної експертизи. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 1. С. 296–299.

Климчук М.П., Коміссарчук Ю.А., Марко С.І., Стецик Б.В. Судова комп’ютерно-технічна експертиза у кримінальному провадженні: навч. посіб. Львів: Львівський держ. ун-т внутрішніх справ, 2022. 112 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність