Особливості судового рішення у кримінальному провадженні за участю осіб, які страждають на психічні розлади

Автор(и)

  • О.І. Тищенко кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1551-1367

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.79

Ключові слова:

вирок, обмежено осудні, примусові заходи медичного характеру, судове рішення, угоди у кримінальному провадженні

Анотація

У статті на підставі аналізу положень кримінального та кримінально-процесуального закону та релевантної судової практики розкрито особливості судового рішення, в якому до обмежено осудних осіб застосовуються примусові заходи медичного характеру. До таких особливостей віднесено: ухвалення судового рішення щодо обмежено осудних обвинувачених у формі вироку; нормативне обмеження варіативності примусових заходів медичного характеру лише наданням амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку; неузгодженість строків призначеного покарання та застосування примусових заходів медичного характеру. Останнє обумовлює логічність питання щодо необхідності одночасного застосування двох різних за своєю природою заходів кримінально-правового характеру. Зауважено на спорідненості процедури застосування примусових заходів медичного характеру до обмежено осудних осіб із кримінальним провадженням щодо застосування примусових заходів медичного характеру (глава 39 КПК).
У контексті розглянутої проблематики досліджено питання щодо можливості укладення і затвердження угоди у кримінальному провадженні за участю осіб, які страждають на психічні розлади. Проаналізовано з точки зору аргументації як судові рішення, якими така угода була затверджена, так і вироки суду, якими у затвердженні угоди було відмовлено. В розрізі трьох ключових аспектів (предмет кримінального процесуального консенсусу; добровільність як один з проявів кримінальної процесуальної дієздатності; перспективи виконання умов укладеної угоди) висловлено позицію щодо доцільності закріплення на законодавчому рівні неможливості укладення та затвердження угоди за участю підозрюваного, обвинуваченого, який є обмежено осудним. Запропоновано поширити аналогічний підхід на потерпілого, який страждає на психічні розлади, і визначити неможливим укладення угоди про примирення за його участю.

Посилання

Право на справедливий суд (кримінально-процесуальний аспект): посібник із статті 6 Європейської конвенції з прав людини (оновлено 31 грудня 2019 р.). URL: https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Guide_Art_6_criminal_UKR.

Артеменко О.С. Доказування у кримінальних провадженнях про діяння неосудних осіб: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Нац. акад. внутр. справ. Київ, 2015. 219 с.

Печко В.В. Інститут застосування примусових заходів медичного характеру в кримінальному процесі України: дис. …докт. філософії: 081 / Донец. держ. ун-т внутр. справ. Маріуполь, 2021. 207 с.

Лапкін А.В. Прокурор у кримінальному провадженні: теоретичні, правові та організаційно-методичні проблеми: монографія. Харків : Право, 2020. 1304 с.

Сенченко Н.М. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Київ. нац.ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2013. 224 с.

Вирок Богородчанського районного суду Івано-Франківської області від 10 березня 2020 р. у справі № 338/1208/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/88087743.

Вирок Дружківського міського суду Донецької області від 22 травня 2019 р. у справі № 229/4966/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/82086815.

Вирок Шаргородського районного суду Вінницької області від 11 листопада 2022 р. у справі № 152/343/22. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/107263035.

Вирок Слов’янського міськрайонного суду Донецької області від 01 лютого 2018 р. у справі № 243/11484/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/71992670.

Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування : постанова Пленуму Верховного Суду України від 03 червня 2005 р. № 7. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-05#Text.

Вирок Слов’янського міськрайонного суду Донецької області від 21 січня 2019 р. у справі № 243/11443/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/79288116.

Берш А.Я. Примусові заходи медичного характеру: правова природа та види: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». Одеса, 2017. 188 с.

Лосич С.В., Рутвян К.О. Складнощі застосування примусових заходів медичного характеру до обмежено осудних осіб. Форум Права, 2019. № 55(2). С. 45–51.

Ухвала Дзержинського міського суду Донецької області від 16 червня 2021 р. у справі № 225/3368/21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/97703795.

Ухвала Богородчанського районного суду Івано-Франківської області від 13 січня 2022 р. у справі № 338/1208/19. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/102581632.

Тітко І.А. Нормативне забезпечення та практика реалізації приватного інтересу в кримінальному процесі України: монографія / І.А. Тітко. Х.: Право, 2015. 448 с.

Вирок Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 10 січня 2018 р. у справі № 357/11673/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/71491176.

Ухвала Білозерського районного суду Херсонської області від 03 липня 2013 р. у справі № 648/1335/13-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/32228984.

Ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 29 лютого 2016 р. у справі № 761/2135/15-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/57741780.

Ухвала Новосанжарського районного суду Полтавської області від 19 січня 2022 р. у справі № 550/1040/21. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/102605991.

Ухвала Центрального районного суду м. Миколаєва від 12 листопада 2015 р. у справі № 490/10490/15-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/53638476.

Ухвала Рокитнянського районного суду Київської області від 12 квітня 2018 р. у справі № 375/390/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/73350687.

Ухвала Магдалинівського районного суду Дніпропетровської області від 21 червня 2023 р. у справі №179/897/23. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/111672392.

Ухвала Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області від 27 серпня 2018 р. у справі №188/762/18. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/76081106.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність