Особливості процесуального статусу злочинця та потерпілого (жертви кримінального правопорушення) у контексті реалізації програм відновного правосуддя (на прикладі досвіду США та Франції)

Автор(и)

  • А.Р. Туманянц кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6403-8436

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.80

Ключові слова:

відновне правосуддя, медіація, альтернативні способи вирішення кримінально-правових конфліктів, кримінальне провадження, підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, кримінальне процесуальне законодавство США, кримінальне процесуальне законодавство Франції

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей процесуального статусу злочинця та потерпілого (жертви кримінального правопорушення) у контексті реалізації програм відновного правосуддя на прикладі досвіду США та Франції. Констатується, що на сучасному етапі розвитку правової науки у світі все більшого поширення набуває ідея відновного правосуддя, сутність якої полягає у примиренні правопорушника та постраждалого без втручання компетентних державних органів. Визначаються чинники, які детермінують можливість та необхідність диференціації кримінальної процесуальної форми у напрямку її спрощення. З’ясовуються концептуальні засади впровадження відновного правосуддя в Україні. Аналізується модель інституту медіації у кримінальному процесі США. Зокрема, наводяться аргументується, що суть відновлювально-компенсаційних процедур полягає в неінституційному посередництві між злочинцем і потерпілим з метою запобігання подальшого розвитку конфлікту, викликаного злочином. Керуючий вплив у цих програмах будується на принципово інших вихідних положеннях, аніж застосування покарань. Розкриваються модель інституту медіації у кримінальному процесі Франції. Зазначається, що процесуальною передумовою розвитку практики медіації у Франції послужив принцип доцільності порушення кримінального переслідування, широке застосування інституту відмови від нього не з формальних підстав, а за мотивами його недоцільності. Ця обставину має бути врахована, оскільки за допомогою альтернатив кримінальному переслідуванню, у тому числі медіації, законодавець не тільки прагнув пом’якшити репресивний характер кримінального права, й боротися з негативними наслідками залишення значної маси кримінально караних діянь без переконливої реакції з боку держави. Доводиться, що медіаційні процедури мають значну ефективність та високий потенціал для використання у вітчизняному кримінальному процесі, у тому числі, гармонійно спираючись на існуюче нормативне регулювання. Вони апробовані зарубіжної та національною практикою і становлять значний науковий інтерес.

Посилання

William F. McDonald, «Towards a Bicentennial Revolution in Criminal Justice: The Return of the Victim». American Criminal Law Review 13 (1976). Р. 649–659.

Friday P.C. An Overview of Restorative Justice Programmes and Issues : paper prepared for the International Scientific and Professional Advisory Council. 1999. 35 p.

Department of Justice, Office of Justice Programs, National Survey of VictimOffender Mediation Programs in the United States (NCJ 176350). U.S. Department of Justice New York, 2000. P. 14–27.

Umbreit M. Victim Offender Mediation: An Analysis of Programs of Four States of the U.S. / M. Umbreit and R. Coates. Minneapolis : Minnesota Citizens’ Council on Crime and Justice. HMSO. 1992. P. 19–28.

Milburn P. Victim-Offender Mediation with Juveniles in Europe: The Situation in France // Victim-Offender Mediation with Youth Offenders in Europe: An Overview and Comparison of 15 Countries. – Dordrecht: Springer Netherlands, 2005. – P. 301–320.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність