Мета соціального захисту суддів в Україні

Автор(и)

  • М.А. Барсук кандидат юридичних наук, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.82

Ключові слова:

мета соціального захисту, соціальна безпека, соціальний захист, соціальні ризики, судді

Анотація

Вказується, в соціальній, правовій та демократичній державі будь-яка діяльність, урегульована нормами законодавства, узгоджена із принципами права, повинна характеризуватись певною метою. Ця мета повинна характеризуватись, по-перше, зрозумілістю та однозначністю (з метою дотримання вимог принципу верховенства права у частині засади юридичної визначеності); по-друге, науковістю (стратегічні орієнтири діяльності, які суперечать вимогам принципу науковості, а отже не узгоджуються із юридичною наукою, економічною, психологічною, соціологічною та іншими науками, можуть шкодити забезпеченню прав людини, правопорядку, становити ризики для соціальної та інших видів безпеки), яка забезпечує актуальність, адекватність, ефективність і раціональність такої мети. Дотримання цих вимог сприяє тому, що суб’єкт, котрий здійснює відповідну діяльність, враховуючи її мету, однозначно розуміє мотиви, підстави, умови, порядок, юридичні наслідки дій та бездіяльності у межах цієї діяльності, а так само має змогу прогнозувати наслідки такої діяльності, вчасно коригувати свої дії у зв’язку зі зміню нормативних чи фактичних обставин дійсності тощо. Отже, без з’ясування мети діяльності неможливо однозначно розуміти зміст діяльності, що нівелює її соціально-правову значимість
Стаття присвячена встановленню мети соціального захисту суддів в Україні. Зазначається, що в широкому контексті метою соціального захисту є створення зобов’язаним суб’єктом належних умов соціально безпечного існування суб’єкта, на якого спрямовані заходи соціального захисту. Для конкретизації цього визначення автором комплексно аналізуються загальні підходи (позитивний, негативний та комбінований) до розуміння поняття «мета соціального захисту», встановлюються їх переваги та недоліки. У рамках комбінованого підходу до розуміння мети соціального захисту обґрунтовано, що мета соціального захисту суддів в Україні полягає в: усуненні (чи мінімізації) негативного ефекту різноманітних соціальних ризиків, що пов’язані із роботою судді; створенні комплексу соціально безпечних умов буття суддів (чи суддів у відставці) шляхом приведення умов їх трудового та позатрудового буття до стандартів, узгоджених з їх людською гідністю та адекватних особливостям роботи судді. У висновках до статті зазначається, що мета соціального захисту суддів вказує на те, що основним практичним орієнтиром соціального захисту суддів в Україні є те, що суддя (суддя у відставці; члени їх сім’ї) знаходяться в стані соціальної безпеки. Таким чином, по-перше, застосування заходів соціального захисту, які не спрямовані на вирівнювання, відновлення гідного рівня соціальної безпеки цих працівників не можуть вважатись заходами соціального захисту, а отже – й гарантією незалежності та самостійності суддів. По-друге, заходи соціального захисту суддів, які були спрямовані на об’єктивацію стану соціальної безпеки суддів, однак, в дійсності не спричинили таких позитивних наслідків, можуть свідчити про неефективність (неадекватність, ненауковість тощо) таких заходів, а тому потребують перегляду у взаємозв’язку із аналізом чинників, що унеможливили об’єктивацію соціального захисту суддів.

Посилання

Павліченко О.В. Доктрина соціального захисту жінок в Україні: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.05. Київ, 2020. 392 с.

Роїк В.А. Мета та завдання діяльності департаменту захисту інтересів суспільства і держави як структурного елементу Національної поліції. Наукові записки. Серія: Право. 2022. Вип. 12. С. 128–133. doi:10.36550/2522-9230-2022-12-128-133.

Вітвіцький С.С. Мета та завдання контрольної діяльності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2014. Вип. 29, Т. 2. С. 30–34.

Безусий В.В. Мета соціального захисту державних службовців. Соціальне право. 2019. № 3. С. 37–41.

Гладкий В. В. Орієнтири європеїзації норм законодавства про соціальну безпеку. Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 16 листопада 2022 р.). Київ: ННІП КНУ ім. Т. Шевченка, 2022. С. 94–97.

Полєхіна В.М. Теоретико-методологічні засади фінансового забезпечення соціального захисту. Humanitas. 2021. Вип. 6. С. 122– 127. doi:10.32782/humanitas/2021.6.17.

Онищенко Е.С., Чихар А.І. Особливості фінансового забезпечення соціальних гарантій в Україні. Економічні проблеми сталого розвитку: тези доповідей наук.-техн. конф. (м. Суми, 18–22 квітня 2011 р.). Суми: СумДУ, 2011. Ч. 3. С. 86-87.

Павліченко О.В. Мета соціального захисту жінок-працівниць Держпродспоживслужби. Соціальне право. 2021. № 2. С. 63–69.

Кравець І.М., Скрипитула Я.Є. Сутність соціального захисту населення та його складові в Україні. Економічне зростання: стратегія, напрями і пріоритети: зб матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 12 травня 2018 р.). Запоріжжя: СІЕУ, 2018. С. 21–25.

Безусий В.В. Поняття державного службовця як об’єкта соціального захисту. Науковий вісник публічного та приватного права. 2020. Вип. 1. С. 80–86. doi:10.32844/2618-1258.2020.1.15.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура