Принцип міжнародного співробітництва в сучасних міжнародних відносинах

Автор(и)

  • К.В. Степаненко к.ю.н., доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2135-2024

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.93

Ключові слова:

міжнародне співробітництво, міжнародне право, принципи міжнародного права, агресія Росії, колективна безпека, європейська інтеграція

Анотація

У статті досліджується механізм дії та реалізації принципу міжнародного співробітництва в сучасних міжнародних відносинах на тлі європейської інтеграції України та посилення сфери безпеки і оброни. Проаналізовано зміст та правові і організаційні основи принципу міжнародного співробітництва. Досліджено тенденції у реалізації принципу міжнародного співробітництва на тлі європейської інтеграції України та посилення сфери безпеки і оброни.
Аргументується думка про те, що міжнародні організації в силу власної природи та зовнішніх факторів не завжди виступають ефективними модераторами міжнародного співробітництва. Агресія відносно України оголила низку фундаментальних проблем, пов’язаних, зокрема, із відповідальним ставленням до дотримання принципів міжнародного права та наслідками для їх порушників. Змінилася сутність принципу міжнародного співробітництва, коли віддається перевага не універсальним елементам системи колективної безпеки, а прямим контактам з державами-членами ООН, ЄС, НАТО, інших альянсів, що дозволяє ефективно вирішувати нагальні питання у сфері безпеки і оборони.
Доводиться, що однією з тенденцій в реалізації принципу міжнародного співробітництва є посилення інституту відповідальності та зобов’язуючого фактору на тлі намагання становити деякими країнами-членами ООН в міжнародній практиці право сильного. Агресивні дії Росії, дискредитація норм міжнародного права, здійснення міжнародних злочинів на території України та інші фактори спонукають ще раз звернутися до проблеми впровадження зобов’язуючих (санкційних) компонентів в міждержавних відносинах. На порядку денному міжнародної спільноти перебувають питання реорганізації системи колективної безпеки, посилення інституту відповідальності, створення дієвих механізмів обмеження країн, які порушують принципи міжнародного права. Без застосування принципу міжнародного співробітництва, у тому числі, на регіональному і локальному рівні, вирішити ці надскладні питання буде вкрай проблематично.

Посилання

Декларація про принципи міжнародного права, щодо дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй [24.10.1970 р.]. URL: http://www.un.org/russian/ga/25/docs/res25_1.htm.

Sayapin S. The Crime of Aggression in International Criminal Law: Historical Development, Comparative Analysis and Present State. Hague: T.M.C. Asser Press, 2014. 334 p.

Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі 01.08.1975 р.: 1a) Декларація принципів, якими держави-учасниці мають керуватися у взаємних відносинах. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_055.

Маланчук П. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом / Пер з англ. Харків: Консум, 2000. 592 с.

Гусар О.А. Право міжнародного співробітництва в системі міжнародного права. Věda a perspektivy № 9(16) 2022. Praha, České republika 2022. Р. 315–328.

Міжнародне публічне право. Т. 2. / Н.К. Дінь, П. Дайє, А. Пелле. Київ: Сфера, 2001. 412 с.

Статут Організації Об’єднаних Націй. URL: http://www.u№.org.ua/images/docume№ts/3718/U№%20Charter_Ukrai№ia№.pdf.

Седляр Ю.О., Кравченко Н.В. Міждержавне співробітництво: концептуальні засади дослідження та підходи до класифікації. S.P.A.C.E. Society, Politics, Administration in Central Europe: електронний науково-практичний журнал / редкол.: Д.В. Яковлев (голов. ред.) та ін. Одеса: НУ «ОЮА», 2017. Вип. 3. С. 72–76.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України від 14.09.2020 № 392/2020. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037.

Горовенко С.А. Неінституалізовані міжнародні альянси безпеки: на варті глобального миру та регіональної стабільності. Аналітично-порівняльне правознавство. 2023. № 1. С. 557–562.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 11. Міжнародне право