Міжнародний інвестиційний договір: проблеми теорії та практики

Автор(и)

  • О.Ю. Цибульська кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародгого та європейського права Національного університету «Одеська юридична академія», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.04.95

Ключові слова:

міжнародні інвестиційні договори, міжнародне право, інвестиційна політика, міжнародні спори, економічна інтеграція, міжнародне співробітництво

Анотація

Сучасний етап розвитку світової економіки відзначається неабияким зростанням обсягів міжнародних інвестиційних відносин, що зумовлене інтенсивними трансграничними перетоками капіталу та впровадженням новаторських інвестиційних проектів. У цьому контексті міжнародні інвестиційні договори стають ключовим інструментом, що регулює взаємовідносини між державами-інвесторами та державами-господарями, спрямовуючи їхні стежки взаємодії на шляхи сприяння стабільності, ефективності та збалансованості інвестиційного співробітництва.
Втілення принципів міжнародних інвестиційних договорів в реальну практику має неухильно велике значення, оскільки це дозволяє забезпечити захист інтересів інвесторів, забезпечити стабільність умов інвестування та сприяти соціально-економічному розвитку держав-учасниць. Однак разом з важливістю міжнародних інвестиційних договорів виникає ряд значущих теоретичних та практичних питань, що вимагають ретельного вивчення та аналізу.
Специфіка міжнародних інвестиційних договорів полягає в їхній багатоаспектній природі, що об’єднує елементи міжнародного права, економіки та політики. Ці договори відображають стрімкий розвиток глобальних інвестиційних структур, що нерідко породжує конфлікти із зв’язаними з ними правовими, соціальними та екологічними питаннями. Поєднання інтересів держав та приватних інвесторів в одному документі створює особливий баланс, який потребує глибокого аналізу та розуміння.
Сучасні реалії світової економіки також накладають відбиток на практику укладання та реалізації міжнародних інвестиційних договорів. Зміни у геополітичних умовах, швидкі технологічні зміни та неоднозначні національні інтереси впливають на стратегії ведення інвестиційного співробітництва. Такі реалії потребують актуалізації теоретичних підходів до розуміння та адаптації практики укладання та виконання інвестиційних договорів.
Серед цих питань слід зазначити баланс між правами та обов’язками інвесторів та держави-господаря, визначення механізмів врегулювання інвестиційних спорів, роль та компетенція міжнародних судових інстанцій у вирішенні інвестиційних конфліктів, а також проблеми ефективності та прозорості укладання та виконання таких договорів.

Посилання

Бондар К.П. Особливості правової природи арбітражних механізмів Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів (ІКСІД). Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Спеціальність 12.00.11 – Міжнародне право. Київ, 2016. URL: http://idpnan.org.ua/files/bondar-k.p.-osoblivosti-pravovoyi-prirodi-ar HYPERLINK “http://idpnan.org.ua/files/bondar-k.p.-osoblivosti-pravovoyi-prirodi-arbitrajnih-mehanizmiv-mijnarodnogo-tsentru-z-vregulyuuvannya-investitsiynih-sporiv-_iksid_-_a_.pdf”bitrajnih-mehanizmiv-mijnarodnogo-tsentru-z-vregulyuuvannya-investitsiynih-sporiv-_iksid_-_a_.pdf.

Голубенко І.І. Види міжнародних інвестиційних угод. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. Випуск 30. Том 1. 2015.

Дударець Д.В. Джерела міжнародно-правового регулювання інвестиційних відносин в Україні. Судова апеляція. № 2 (43). 2016. URL: https://dspace.nau.edu.ua/handle/NAU/22354.

Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 № 1560-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#n262.

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 року. Лахай Є.С., Пухтій Т.М. Принципи інвестиційного права. 2018. С. 252. URL: https://dspace.nau.edu.ua/handle/NAU/35649.

Махмудов Н.Е. Міжнародно-правове регулювання інвестиційної діяльності. Дипломна робота на здобуття ступеня магістр спеціальності «Міжнародне право». Національний авіаційний університет. Київ, 2021. 66 с. URL: https://dspace.nau.edu.ua/handle/NAU/54232.

Мусієнко Т. Деякі аспекти укладення міжнародних інвестиційних угод в умовах глобалізації. Вісник Національного банку України. № 5 (231). С. 32. 2015.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-14

Номер

Розділ

Розділ 11. Міжнародне право