Вплив рішення Європейського суду з прав людини у справі "Полях та інші проти України" на розвиток люстрації як самостійного виду конституційно-правової відповідальності в Україні

Автор(и)

  • В.В. Гомонай J.S.D., Professor of Department of Constitutional Law and Comparative Jurisprudence, Uzhhorod National University, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.24

Ключові слова:

конституційна відповідальність, люстрація, права людини, обмеження прав людини, легітимна мета, рішення Європейського суду з прав людини, виконання рішення Європейського суду з прав людини, національне законодавство

Анотація

Стаття присвячена аналізу еволюції люстра- ції як самостійного виду конституційно-правової відповідальності в Україні під впливом рішення Європейського суду з прав людини у справі «По­лях та інші проти України» (24 лютого 2020 року набуло статусу остаточного). Зазначається, що люстрація з огляду на її принципи - презумпція невинуватості, індивідуальність відповідально­сті, гарантованість права на захист - та з огляду на наслідки для особи, яка підлягає люстрації, завжди веде до обмеження права і свобод лю­дини і громадянина. Це самостійний вид кон­ституційно-правової відповідальності, який роз­вивається в Україні і є невід'ємною складовою розвитку України як демократичної держави. Зазначається, що оскільки люстрація обмежує права і свободи людини і громадянина, то має відповідати таким критеріям: бути встановлена законом; мати легітимну мету; бути необхідною у демократичному суспільстві.

Проаналізовано рішення Європейського суду з прав людини у справі «Полях та інші про­ти України». Що стосується легітимної мети, то при застосуванні люстрації як самостійного виду конституційно-правової відповідальності в Україні вона застосовувалась до дуже широко­го кола осіб, яке не корелювало з легітимною метою і законною ціллю, яка полягала у захи­сті демократичної форми правління. В це вели­ке коло люстрованих осіб було включено осіб, щодо яких застосування люстрації не переслі­дувало легітимну мету, а саме втручання в їх права було не пропорційне.

Оскільки рішення Європейського суду з прав людини є джерелом права в України, а Україна має зобов'язання з виконання рішень Європей­ського суду з прав людини, то вживаючи захо­ди загального характеру на виконання рішен­ня «Полях та інші проти України» необхідним є звуження в законодавстві України кола осіб, які підлягають люстрації, та чіткого його визначен­ня. Щодо заходів, які застосовувались до всіх осіб, які підлягали люстрації, такі заходи були максимально обмежувальними, максимально широкими за обсягом, а індивідуальної оцінки поведінки особи, яка підлягала люстрації - не здійснювалося. При вдосконаленні законодав­ства про люстрацію необхідно передбачити індивідуальну оцінку особи, яка підлягає лю- страції; застосовувати заходи обмеження, які характеризуються різним ступенем обмеження і закріпити критерії їх виміру та застосування.

Посилання

Kotelva K. Liustratsiia v Ukraini: YeSPL pobachyv porushennia prav liudyny. URL: https://www.helsinki.org.ua/articles/liustratsiia-v-ukraini-yespl-pobachyv-porushennia-prav-liudyny/.

Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny u spravi «Poliakh ta inshi proty Ukrainy». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_e71#Text.

Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod 1950 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

Fedorenko V.L. Konstytutsiine pravo Ukrainy : pidruch. / Do 20-oi richnytsi Konstytutsii Ukrainy ta 25-oi richnytsi nezalezhnosti Ukrainy / V.L. Fedorenko. K. : Vydavnytstvo Lira-K, 2016. 616 s.

Batanova N.M. Konstytutsiini delikty v Ukraini: problemy teorii ta praktyky: Dys. ...kand. yuryd. nauk. Instytut derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NAN Ukrainy. Kyiv, 2007.

Bysaha Yu., Deshko L. Metodolohiia doslidzhennia konstytutsiinoho prava zvertatysia do mizhnarodnykh sudovykh ustanov ta mizhnarodnykh orhanizatsii. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia Yurydychni nauky. 2016. № 21. S. 14-16.

Bysaha Yu., Deshko L. Mizhdystsyplinarnist yak umova rozviazannia kompleksnoi problemy shchodo konstytutsiinoho prava kozhnoho zvertatysia do mizhnarodnykh sudovykh ustanov ta mizhnarodnykh orhanizatsii. Naukovyi zbirnyk «Aktualni problemy vitchyznianoi yurysprudentsii». 2016. № 4. S. 18-21.

Deshko L. The principle of «de minimis non surat rraetor» in International Law. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo. 2018. № 4. S. 5-15.

Deshko L., Ikonnikova N.V. Implementatsiia rishen mizhnarodnykh sudovykh ustanov v natsionalni pravovi systemy. Porivnialno-analitychne pravo. 2018. № 1. S. 361-364.

Deshko L. Pryntsypy ta normy prava v mekhanizmi konstytutsiino-pravovoho zabezpechennia prava zvertatysia do mizhnarodnykh sudovykh ustanov ta mizhnarodnykh orhanizatsii.Iurydychnyi visnyk. 2016. № 2. S. 159-165.

Deshko L. Vykonannia rishen natsionalnykh sudiv: pryntsypy Yevropeiskoho sudu z prav liudyny. Publichne pravo. 2012. № 4. S. 167-173.

Byelov D., Bielova M. The current constitutionalism of Ukraine: requirement of the Europeanization of the domestic law. Visegrad Journal on Human Rights. 2022. Issue 3. Р. 33-39.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право