Набуття права власності на землю іноземними особами за законодавством України та Канади

Автор(и)

  • Т.О. Коваленко доктор юридичних наук, професор, професор кафедри земельного та аграрного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна https://orcid.org/0000-0002-7103-6209

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.60

Ключові слова:

земельне законодавство України, земельне законодавство Канади, земельні права, земельні правовідносини, іноземні особи, іноземні юридичні особи, іноземці, обмеження земельних прав, особи без громадянства, права на землю, правове регулювання, право власності на землю, юридична відповідальність

Анотація

У статті проведено порівняльно-правове до­слідження специфіки набуття та здійснення права власності на землю іноземцями, особами без громадянства та іноземними юридичними особами за законодавством України та Канади, в результаті чого обґрунтовано найбільш при­йнятний для України канадський досвід право­вого регулювання у вказаній сфері.

Встановлено, що в науці земельного права України одним із найбільш дискусійних є питан­ня щодо можливості, обсягів, умов та підстав надання права власності на землю іноземцям, особам без громадянства, іноземним юридичним особам, особливо зважаючи на приписи ст. 13 Конституції України, яка проголошує всю землю власністю Українського народу. Не вирішено це питання остаточно в земельному законодавстві, так як доступ іноземних осіб до права власності на землі сільськогосподарського призначення може бути наданий лише після позитивного рі­шення Всеукраїнського референдуму.

Проведене дослідження показало, що за­конодавство Канади передбачає можливість встановлення обмежень набуття права власно­сті на землю іноземними суб'єктами як на рівні федерації (дворічна заборона придбання жит­лової нерухомості, включаючи вільні земельні ділянки, призначені для житлової забудови), так і на рівні окремих провінцій та територій. На рівні провінцій та територій є різні юридич­ні моделі обмеження доступу іноземних осіб до права власності на землю, насамперед сільсько­господарського призначення. Так, законодавчі обмеження набуття права власності на землю іноземними особами відсутні в Британській Ко­лумбії, Онтаріо, Ньюфаундленді і Лабрадорі, Нью-Брансвіку і Новій Шотландії. Водночас в Альберті, Саскачевані, Манітобі, Квебеку доступ іноземних осіб до права власності на землю іс­тотно обмежується, зокрема, шляхом встанов­лення максимальних розмірів земельних діля­нок, які вони можуть набути на праві власності.

В статті стверджується, що встановлення в законодавстві Канади обмежень при набутті права власності на землю, насамперед сільсько­господарського призначення, обумовлюється потребою забезпечити першочерговий доступ до земель громадян Канади та корпорацій Кана­ди, що може бути орієнтиром при врегулюванні цих питань в українському земельному праві. Законодавство Канади як на федеральному рів­ні, так і на рівні окремих провінцій та територій передбачає досить ефективні механізми юри­дичної відповідальності у випадку порушення законодавчих обмежень доступу іноземних осіб до права власності на землю, які варто передба­чити в українському законодавстві.

Посилання

Бевз О.В. Особливості права власності на земельні ділянки іноземців в Україні. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка: юрид. науки. 2005. Вип. 64. С. 108-110.

Демченко А.І. Право власності іноземців в Україні. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. 2006. № 2. С. 330-336.

Зубрицький О.В. Тенденції правового регулювання доступу іноземців до ринку сільськогосподарських земель у країнах Центральної Європи. Право. Людина. Довкілля. 2017. № 264. С. 111-120.

Єлісєєва О. Правове регулювання припинення права приватної власності іноземних осіб та осіб без громадянства на земельні ділянки, які не можуть перебувати у власності таких осіб. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка: юрид. науки. 2005. Вип. 68. С. 95-98.

Каракаш І.І. Набуття права власності на землю іноземними громадянами, іноземними юридичними особами та іноземними державами. Набуття і реалізація прав на землю в Україні: навч. посібн. Одеса: Юрид. літ-ра, 2016. 332 с.

Кулинич П.Ф. Земельна реформа в Україні: правові проблеми. Монографія. Київ: Норма права, 2021. 308 с.

Мудрова О.О. Деякі питання практики припинення прав іноземних громадян на землі сільськогосподарського призначення. Проблеми законності. 2008. Вип. 95. С. 162-165.

Мироненко І.В. Зміст та межі здійснення права приватної власності на землю в Україні: монографія. Івано-Франківськ: Супрун В.П., 2012. 190 с.

Носік В.В. Право власності Українського народу: монографія. Київ: Юрінком Інтер, 2006. 544 с.

Павлюк О. Конституційні засади доступу до ринку земель в Україні іноземців та юридичних осіб, створених та зареєстрованих відповідно до законодавства іноземної держави. Вісник Пенітенціарної асоціації України. 2023. № 1. С. 63-70.

Уркевич В.Ю. Про норми Земельного кодексу України щодо права власності на землю іноземних осіб. Підприємництво, господарство і право. 2004. № 9. С. 93-96.

Шульга М.В. Фізичні особи як учасники ринку сільськогосподарських земель. Вісник Пенітенціарної асоціації України. № 1. 2023. С. 53-62.

Kovach B.L. Legal regulation of land relations in the context of Canadian legislation. Legal Horizons. 2021. № 14 (3-4). Р. 35-41.

Павлюк О.В. Права на земельні ділянки іноземних фізичних та юридичних осіб в Україні. Дис. ... доктора філософії: 081 «Право» / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2023. 274 с.

Озімок І.В. Суб'єкти конституційного права власності на землю: порівняльно-правова характеристика. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2019. № 4 (6). С. 42-54.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» від 31 березня 2020 р. Відомості Верховної Ради України. 2020. № 20. Ст. 142.

Neville Ward E., Reid-Sen Susan J. Foreign Ownership of Land and Real Estate in Canada. Working Paper No. 30. September 1984. Електронний ресурс. Режим досту¬пу: https://publications.gc.ca/site/eng/9.868331/publication.html (дата звернення: 08 березня 2024 року).

Bowler Aaron J., Ackhurst K. Restrictions in Canada on Foreign Ownership of Land. Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9687da85-1077-4a39-8619-9f6948cdd908 (дата звернення: 28 люто¬го 2024 року).

Ковач Б.Л. Обмеження права використання земель Канади: політико-правовий дискурс. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 8. С. 251-253.

Restrictions on Foreign Ownership of Agricultural Land in Canada. Електронний ресурс. Режим доступу: https://gowlingwlg.com/en/insights-resources/articles/2014/restrictions-on-foreign-ownership-of-agricultural/ (дата звернення: 13 лютого 2024 року).

Stevenson M., Burns R., Strbac M., Potter J., Osborne J. Securing Canada's Harvest: Regulations on Foreign Ownership of Agricultural Land. Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.blakes.com/insights/securing-canada-s-harvest-regulations-on-foreign-ownership-of-agricultural-land (дата звернення: 03 березня 2024 року).

Chisholm D., Coughlin S., Lewis S., Stucken J., Yanakis N., Samardzija S. New Restrictions on Selling Land: An Overview of the Prohibition on the Purchase of Residential Property by Non-Canadians Act and Regulations. Електронний ресурс. Режим доступу: https://mcmillan.ca/insights/publications/february-2023-update-new-restrictions-on-selling-land-an-overview-of-the-prohibition-on-the-purchase-of-residential-property-by-non-canadians-act-and-regulations/ (дата звернення: 22 лютого 2024 року).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право