Корупційні ризики під час проведення публічних закупівель в умовах воєнного стану

Автор(и)

  • А.В. Гарбінська-Руденко кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри фінансового та податкового права, Державний податковий університет, Україна https://orcid.org/0000-0002-0971-1234
  • О.О. Покутній здобувач, Державний податковий університет, Україна https://orcid.org/0009-0000-0997-0220
  • В.Р. Шимко здобувач, Державний податковий університет, Україна https://orcid.org/0009-0005-9702-1637

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.70

Ключові слова:

корупція, бюджетні правовідносини, публічні закупівлі, зловживання владою, запобігання корупції, корупційні ризики, доброчесність

Анотація

У цій статті досліджується зміст корупції, її визначення та вплив на правовідносини, зокре­ма в системі державних закупівель. Вказується на шкоду корупції в системі бюджетних право­відносин та комплекс заходів, що можливий до застосування для мінімізації проявів корупції в системі публічних закупівель.

Проаналізовано, що бюджетні правовідноси­ни, як система, що регулює формування, розпо­діл та використання бюджетних коштів, є над­звичайно вразливими до корупційних ризиків. Ефективність та прозорість публічних закупівель мають забезпечувати стабільний розвиток кра­їни, гарантувати добробут громадян та давати можливості для реалізації важливих соціальних та економічних програм. Аргументується, що корупція у бюджетних правовідносинах - це не просто окремі випадки неправомірної поведінки, а системна проблема, що має значний негатив­ний вплив на всі сфери життєдіяльності держави. Акцентовано увагу на тому, що складність дослі­дження корупції полягає в тому, що дане явище обумовлюється багатогранністю та розповсюдженістю у різних сферах нашої держави, які є об'єктами вивчення різних суспільних наук.

Проаналізовано систему корупційних ризи­ків, що виокремлена Національним агентством з питань запобігання корупції України у сфері публічних закупівель та способів їх вирішення.

Визначено, що негативні наслідки корупції в системі публічних закупівель формують такі ключові корупційні ризики як завищення вар­тості цінової пропозиції та отримання неправо­мірного прибутку учасниками торгів; розтрату державних коштів; змову між учасниками та замовником з метою отримання неправомірної вигоди та інші.

Авторами резюмується, що корупція руй­нує довіру до влади, живить тіньову економіку, шкодить правам та інтересам людей, погіршує якість публічних послуг та становить загрозу національній безпеці. Підсумовується, що ак­туальним є формування системної антикорупційної культури в суспільстві через виховання у суспільства нетерпимості до проявів корупції, усвідомлення її шкідливості для розвитку цивілі­зованого суспільства.

Посилання

Красніков Д.А. Наслідки корупції для фінансової системи держави. Теорія та практика державного управління. 2013. URL: http://surl.li/qkixc.

Шалева О.І. До питання оцінювання ефективності публічних закупівель. Підприємництво і торгівля. 2023. № 38. С. 69-77.

Історичні витоки корупції. URL: http://surl.li/qkevb.

Про запобігання корупції. Закон України від 19.05.2023. URL: http://surl.li/qkjbz.

5. Transparency International Ukraine. URL: https://cpi.ti-ukraine.org/.

Про що говорять бали України в індексі сприйняття корупції - 2023. URL: https://ti-ukraine.org/blogs/3-baly-za-rik-pro-shho-govoryat-baly-ukrayiny-v-indeksi-spryjnyattya-koruptsiyi-2023/.

Корупційні ризики під час проведення публічних закупівель в умовах воєнного стану: рекомендації НАЗК. URL: https://nazk.gov.ua/uk/koruptsijni-ryzyky-v-publichnyh-zakupivlyah-pid-chas-voyennogo-stanu-rekomendatsiyi-nazk/.

Корупційні ризики під час проведення публічних закупівель в умовах воєнного стану (станом на червень 2023 року). URL: https://nazk.gov.ua/wp-content/up-loads/2023/06/Kor-ryzyky_zakupivli.pdf.

Трепак В.М. Протидія корупції в Україні: теоретико-прикладні проблеми: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 444 с.

Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178. URL: https://ips.ligazakon.net/document/KP221178?an=1.

Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/kp200822?an=1&ed=2022_06_24.

Про публічні закупівлі. Закон України від 25.12.2015 р. № 922-VIII (зі змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text.

Корупційні ризики під час проведення публічних закупівель в умовах воєнного стану (станом на червень 2023 року). URL: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2023/06/Kor-ryzyky_zakupivli.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право