Роль Національної поліції у забезпеченні прав дитини під час дії правового режиму воєнного стану в Україні

Автор(и)

  • Є.С. Зеленський старший викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.76

Ключові слова:

дитина, поліція, ювенальна превенція, воєнний стан, профілактика, евакуація, гуманітарна допомога, булінг, депортація

Анотація

Наукова стаття присвячена визначенню ролі Національної поліції у забезпеченні прав дитини під час дії правового режиму воєнного стану в Україні.

В роботі проаналізовано та узагальнено на­явну практику забезпечення прав дитини під­розділами Національної поліції. Відзначено клю­чову роль держави у забезпеченні прав дитини під час воєнного стану. Наголошено, що саме органи ювенальної превенції в умовах зброй­ного конфлікту в Україні забезпечують основні права дітей та усувають вчинення протиправ­них дій щодо них, у ситуаціях, що є здебільшого нетиповими в мирний час, а також докладають зусиль щодо недопущення зростання в Україні кількості дітей, схильних до девіантної поведін­ки.

Автор виокремлює напрямки діяльності На­ціональної поліції щодо забезпечення безпеки дитини в умовах воєнного стану: організація евакуації дітей з окупованих, прифронтових та інших територій України; примусова евакуація дітей з територій, які є зонами активних бойо­вих дій; допомога в облаштуванні житлово-по­бутових умов сім'ям з дітьми; організація надан­ня гуманітарної допомоги сім'ям з дітьми; про­філактична робота з внутрішньо переміщеними особами, в сім'ях яких є діти; надання допомоги дітям, які постраждали в наслідок збройного конфлікту, притягнення винних осіб до відпові­дальності; надання допомоги дітям, які втрати­ли сім'ю внаслідок збройного конфлікту; пошук безвісті зниклих дітей; здійснення проваджень про адміністративні правопорушення у справах про булінг на ґрунті внутрішнього переміщення дітей; застосування заходів щодо протидії до­машньому насильству щодо дітей в сім'ях, які постраждали в наслідок збройного конфлікту; участь у реалізації заходів щодо повернення незаконно депортованих дітей російською фе­дерацією з території України; виховна, освіт­ньо-патріотична, просвітницька робота з дітьми.

Зроблено висновок про важливість діяльності підрозділів Національної поліції у забезпеченні прав дитини під час дії правового режиму воєн­ного стану в Україні. Наголошено на взаємодії поліції з соціальними службами та громадськи­ми організаціями для ефективного захисту прав дітей.

Посилання

Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення 20.03.2024).

Про Національну поліцію: Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text (дата звернення 20.03.2024).

Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України: наказ МВС України від 19.12.2017 № 1044. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0686-18#Text (дата звернення 20.03.2024).

Корнієнко М.В., Сухарєва А.О. Дотримання прав дітей в умовах воєнного стану: роль поліцейських ювенальної превенції. Південноукраїнський правничий часопис. 2023. № 3. С. 9-13. URL: https://doi.org/10.32850/sulj.2023.3.2.

Мердова О.М. Особливості діяльності Міністерства внутрішніх справ України у сфері захисту прав дітей в умовах воєнного стану. Юридичний науковий електронний журнал. 2023. № 5. С. 474-477. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-5/118.

Джуган В.О. Проблеми захисту прав дітей під час воєнних дій в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. № 8. С. 63-67 URL: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-8/12.

Ніколайчук С. Захист прав дітей в умовах воєнного стану: проблеми теорії та практики. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2022. № 4. С. 94-105. URL: https://doi.org/10.31733/2078-3566-2022-4-94-105

Романова А.С. Ювенальна превенція під час війни: особливості реалізації повноважень. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. № 4. С. 408-411. URL: https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.04.73.

На Херсонщині триває евакуація дітей із населених пунктів, які постійно обстрілює ворог. URL: https://hr.npu.gov.ua/news/na-khersonshchyni-tryvaie-evakuatsiia-ditei-iz-naselenykh-punktiv-iaki-postiino-obstriliuie-voroh.

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 841 і від 29 липня 2022 р. № 854: Постанова Кабінету Міністрів України від 07.03.2023 № 209. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/209-2023-%D0%BF#Text (дата звернення 20.03.2024).

Ювенальні поліцейські надали допомогу багатодітній родині з Гуляйполя. URL: https://zp.npu.gov.ua/news/yuvenalni-politseyski-nadali-dopomogu-bagatoditniy-rodini-z-gulyaypolya?vacancy=1.

У Нікополі та Марганці поліцейські роздали гуманітарну допомогу ВПО. URL: https://nikopol.nikopolnews.net/nikopol/u-nikopoli-i-marhantsi-politsejski-rozdaly-humanitarnu-dopomohu-vpo/.478

Ювенальні поліцейські провели виїзну зустріч з громадянами - внутрішньо переміщеними Луганчанами та надали консультації, щодо правових та освітніх питань. URL: https://lg.npu.gov.ua/news/yuvenalni-politseyski-proveli-viiznu-zustrich-z-gromadyanami-vnutrishno-peremishchenimi-luganchanami-ta-nadali-konsultatsii-shchodo-pravovikh-ta-osvitnikh-pitan.

Європейська конвенція про незастосування строків давності до злочинів проти людяності та воєнних злочинів від 25.01.1974. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_125#Text (дата звернення 20.03.2024).

Національна поліція України. Офіційний вебпортал. URL: https://www.npu.gov.ua.

Офіцер безпеки у школі: освітній омбудсман Горбачов роз'яснив особливості роботи. URL: https://suspilne.media/672836-oficer-bezpeki-u-skoli-osvitnij-ombudsman-gorbacov-rozasniv-osoblivosti-roboti/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право