Благодійна та волонтерська діяльність як суспільна практика: правові, телеологічні та аксіологічні аспекти

Автор(и)

  • І.М. Шопіна доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративно-правових дисциплін Інституту права, Львівський державний університет внутрішніх, Україна https://orcid.org/0000-0003-3334-7548

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.92

Ключові слова:

благодійна діяльність, благодійні організації, волонтерська діяльність, волонтерські організації, благодійна допомога, філантропія, меценатська діяльність

Анотація

У статті визначено, що благодійні організа­ції є важливим учасником суспільних відносин в умовах невизначеності, коли прогнозування со­ціально-економічних, політичних та інших про­цесів ускладнюється внаслідок відсутності га­рантій безпеки та домінування факторів ризику. Обґрунтовано, що діяльність благодійних органі­зацій в державі і суспільстві пов'язана з трьома сферами: політичною, економічною та сферою соціального захисту. З'ясовано, що в політичній сфері благодійна діяльність дає змогу сформува­ти позитивний імідж публічної особи та отримати певні переваги перед конкурентами. Визначено, що в економічній сфері благодійність дає змогу виробникам розширювати збут своєї продукції та послуг завдяки постійному згадуванню назви суб'єкта господарювання та апелювання до цін­ностей споживачів. Зауважено, що у сфері со­ціального захисту благодійна допомога дає змогу державі уникати деяких узятих на себе у законо­давчих актах зобов'язань, перекладаючи окремі з них на інших суб'єктів.

Акцентовано увагу на тому, що залежність нагальних потреб держави у сфері воєнної безпеки від благодійної активності невизначено- го кола осіб породжує велику кількість ризиків, пов'язаних з непередбачуваністю розмірів бла­годійних пожертв та їх обумовленістю виключно суб'єктивними факторами. Тому моніторинг тен­денцій благодійної діяльності уявляється одним із завдань забезпечення національної безпеки.

Серед переваг, які досягаються завдяки бла­годійній діяльності, названо оперативність за­доволення нагальних потреб держави і окремих громадян, а також підвищення консолідації су­спільства внаслідок появи спільних для різних верств населення цілей.

Посилання

Буздуган Я. Правова характеристика благодійності, благодійництва та благодійної діяльності. Віче. 2011. № 4. С. 7-10.

Гудзь А.О. Класифікація форм і видів благодійної діяльності в Україні. Південноукраїнський правничий часопис. 2019. № 1. С. 61-64.

Стинська В.В. Нормативно-правове регулювання благодійної діяльності в Україні. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2021. Вип. 1 (48). С. 396-399.

Прокопець С.В. Адміністративно-правова характеристика волонтерства, як форми благодійної діяльності. Modern scientific journal (Сучасний науковий журнал). 2023. Вип. №2(2). С. 39-44.

Розвиток благодійництва в сучасній Україні. Аналітична записка. Київ: НІСД, 2013. URL: https://niss.gov.ua.

Діяльність українських благодійних організацій. Дослідження Corestone Group та Gfk Ukraine, 2019. URL: https://zagoriy.foundation/wp-content/uploads/2019/11/charity_funds_report.pdf.

Задорожня Л., Маркуц Ю. Податкове стимулювання благодійності в Україні. Київ: Вокс, 2023. URL: https://voxukraine.org/podatkove-stymulyuvannya-blagodijnosti-v-ukrayini.

Оцінка громадянами ситуації в країні та дій влади. Довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів (січень 2024 р.). URL: https://razumkov.org.ua.

Тарасовський Ю. Як донатять українці. З початку року три найбільші фонди зібрали 12,5 млрд грн. URL: https://forbes.ua/news/yak-donatyat-ukraintsi-z-pochatku-roku-tri-naybilshi-fondi-zibrali-125-mlrd-grn-26102023-16903.

World Giving Index 2023. URL: https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-research/wgi_report_2023_final.pdf?sfvrsn=402a5447_2.

CAF World Giving Index 10th Edition, 2019. URL: https://www.cafonline.org/about-us/publications/2019-publications/caf-world-giving-index-10th-edition.

Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene. URL: https://web.archive.org/web/20210130023305/http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf.

Про волонтерську діяльність: Закон України від 19 квітня 2011 року № 3236-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3236-17#Text.

Податковий кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text.

Жмай О. Благодійність як засіб створення суспільного блага в контексті вирішення соціальних проблем. Людина має право: соціально-гуманітарний дискурс у контексті реформаційних процесів в Україні: матеріали круглого столу (м. Одеса, 19 лист. 2020 р.). Одеса, 2020. С. 45-48.

Horvath A., Powell W.W. Contributory or disruptive: Do new forms of philanthropy erode democracy? In Reich, R., Cordelli, C. and Bernholz, L. (eds), Philanthropy in Democratic Societies: History, Institutions, Values. Chicago, IL: University of Chicago Press, 2016. Р. 87-122.

Reich R. On the role of foundations in democracies. In Reich, R., Cordelli, C. and Bernholz, L. (eds), Philanthropy in Democratic Societies: History, Institutions, Values. Chicago, IL: University of Chicago Press, 2016. Р. 64-86.

Maclean M., Harvey C., Yang R., Mueller F. Elite philanthropy in the United States and United Kingdom in the new age of inequalities. International Journal of Management Reviews. 2021. Volume 23, Issue 3, p. 330-352. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/ijmr.12247.

Сербин Р.А. Благодійництво в Україні: доктринальне адміністративно-правове дослідження: моногр. Київ: НАВС, 2016. 428 с.

Закалик Г.М., Коропатов О.М., Шувар Н.М. Волонтерська діяльність в Україні: історія, сьогодення та євроінтеграція. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 4. Ч. 1. С. 104-109.

Polonsky M.J., Grau S.L. Evaluating the Social Value of Charitable Organizations: A Conceptual Foundation. Journal of Macro-marketing. 2008. № 28(2). Р. 130-140.

Про благодійну діяльність та благодійні організації: Закон України від 5 липня 2012 року № 5073-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17#Text.

Благодійний фонд «Рідні». Звітність. Звіт за 2023 рік. URL: https://ridni.org.ua/report.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право