Цивільне населення як об'єкт нападу під час міжнародного збройного конфлікту: кримінально-правова оцінка за національним законодавством України

Автор(и)

  • І.В. Берднік доктор юридичних наук, професор, консультант аналітичного відділу підготовки прокурорів, Тренінговий центр прокурорів України, Україна https://orcid.org/0000-0003-2672-2864
  • І.В. Пилипенко кандидат юридичних наук, експерт аналітичного відділу підготовки прокурорів, Тренінговий центр прокурорів України, Україна https://orcid.org/0000-0003-2098-1283

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.93

Ключові слова:

збройний конфлікт, міжнародне гуманітарне право, міжнародний договір, правила та звичаї війни, кримінальна відповідальність, напад, об'єкт нападу

Анотація

Кримінально-правова оцінка кожного пору­шення правил та звичаїв війни за ст. 438 Кри­мінального кодексу України (далі - КК України) вимагає звернення до міжнародних договорів, що встановлюють такі правила. На це вказує диспозиція статті. У свою чергу, міжнародні до­говори передбачають перелік положень, у яких містяться вказівки на заборони для сторін між­народних збройних конфліктів та на конкретні порушення правил та звичаїв війни. Цей перелік досить широкий, у зв'язку з чим виникають про­блеми під час практичного застосування ст. 438 КК України, зокрема, при формулюванні обви­нувачення.

До серйозних порушень правил та звича­їв війни віднесено, зокрема, перетворення ци­вільного населення або окремих цивільних осіб на об'єкт нападу. Встановлення об'єктивних і суб'єктивних ознак цього діяння викликає на­уковий інтерес. У положеннях міжнародного гуманітарного права це порушення сформульо­вано нетипово для вітчизняного кримінально­го законодавства. Крім того, постають питання розмежування з іншими серйозними порушен­нями правил та звичаїв війни, співвідношення з заборонами і вимогами, закріпленими в нормах міжнародного гуманітарного права.

Задля з'ясування сутності цього порушення було, зокрема, проаналізовано норми міжна­родних договорів, що є частиною міжнародного гуманітарного права, у тому числі в їх взаємо­зв'язку. Це дозволило зробити висновки щодо об'єктивних ознак, за якими можна відрізнити аналізоване порушення від інших однорідних порушень, наприклад, від учинення нападів не- вибіркового характеру. Також були визначені можливі варіанти суб'єктивного ставлення до вчинення перетворення цивільного населення або окремих цивільних осіб на об'єкт нападу з боку суб'єкта цього порушення.

Крім того, розглянуто приклади з судової практики з акцентом на способи формулюван­ня обвинувачення за ст. 438 КК України. Під­креслено і обґрунтовано важливість вказівок на вчинення серйозного порушення міжнародного договору під час формулювання обвинувачення в таких провадженнях.

Окреслено перспективи подальших дослі­джень з питань, пов'язаних із кримінально-пра­вовою оцінкою учинення нападів на цивільне населення в умовах міжнародного збройного конфлікту.

Посилання

Мельцер Н. Міжнародне гуманітарне право. Загальний курс. Українська версія підготовлена Делегацією МКЧХ в Україні. Женева, Київ : Міжнародний Комітет Червоного Хреста, Делегація МКЧХ в Україні, 2020. 396 с.

Любелл Н., Пеіч Є., Сіммонс К. Керівні принципи розслідування порушень міжнародного гуманітарного права: право, політика та передова практика. Українська версія. Женева, Київ : Женевська академія міжнародного гуманітарного права і прав людини, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, Делегація МКЧХ в Україні, 2019, 2022. 74 с.

Застосування норм міжнародного гуманітарного (МГП) та міжнародного кримінального права (МКП). Навчальні матеріали для учасників семінару. Програма «Нове правосуддя», Національна школа суддів України. 2019. URL: https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2020/02/Curricula_NJ_IHL_ICL_2019_UKR-1.pdf (дата звернення: 15.03.2024).

Міжнародне гуманітарне право: відповідаємо на ваші запитання. Міжнародний Комітет Червоного Хреста. 2022. URL: https://blogs.icrc.org/ua/wp-content/uploads/sites/98/2021/12/IHL_Answers_to_your_questions_Ukr_web.pdf (дата звернення: 15.03.2024).

Гловюк І. Кримінальне провадження щодо воєнних злочинів: виклики та відповіді. Право України. 2023. № 5. С. 85-100.

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 June 1977. Commentary of 1987. Article 85. Repression of breaches of this Protocol. International Humanitarian Law Databases. URL: https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-85/commentary/1987?activeTab=undefined (дата звернення (дата звернення: 15.03.2024).

Вирок Солом'янського районного суду міста Києва від 23 травня 2022 року / Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104432094 (дата звернення 01.02.2024).

Вирок Чернігівського районного суду Чернігівської області від 17 лютого 2023 року / Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/109074116 (дата звернення 01.02.2024).

Вирок Дзержинського районного суду м. Харкова від 02 березня 2023 року / Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/109334224 (дата звернення 01.02.2024).

Вирок Деснянського районного суду м. Чернігова від 11 квітня 2023 року / Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/110135338 (дата звернення 01.02.2024).

Вирок Ічнянського районного суду Чернігівської області від 26 квітня 2023 року / Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/110482776 (дата звернення 01.02.2024).

Вирок Тростянецького районного суду Сумської області від 09 травня 2023 року / Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/110714705 (дата звернення 01.02.2024).

Гловюк І. Дослідження: вироки за ст. 438 КК України: порушення законів та звичаїв війни (з 24 лютого 2022 року). Higher school of advocacy. 2023. 70 с. URL: https://www.hsa.org.ua/lectors/glovyuk-iryna/articles/doslidzennia-viroki-za-st-438-kk-ukrayini-porusennia-zakoniv-ta-zvicayiv-viini-z-24-liutogo-2022-roku (дата звернення 01.02.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право