Інтеграція гендерного підходу до системи запобігання корупції

Автор(и)

  • Х.О. Перейма студентка 3 курсу факультет прокуратури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна https://orcid.org/0009-0003-2220-8136
  • В.С. Романюха студентка 3 курсу факультет прокуратури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна https://orcid.org/0009-0005-8825-4850

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.102

Ключові слова:

гендерний підхід, гендерний мейнстримінг, запобігання корупції, чоловіки і жінки, гендерна рівність

Анотація

Безперечним фактом є те, що корупція - це одна з найглобальніших світових проблем, яка унеможливлює і гальмує ефективний розвиток суспільства та загрожує його стабільності і без­пеці. Наслідки корупції не обмежуються тільки економічною сферою, вони поширюються на усі сфери суспільних відносин. Також, як відомо, корупція не є локальним явищем, на сьогодні вона є світовою проблемою, яка підриває засади верховенства права, справедливості, і крім того, негативно впливає на економіку всіх країн. Ши­рока нормативна база міжнародно-правових ак­тів щодо боротьби з корупцією підтверджує ба­жання світової спільноти подолати цю проблему і досягти всесвітньої антикорупційної системи.

У статті здійснено кримінологічний аналіз корупції у світі на основі гендерного підходу і виокремлено ймовірні причини та умови відмін­ностей у ставленні до корупції чоловіків і жінок. Автори вивчили особливості наслідків впливу корупції на чоловіків і жінок із точки зору ген­дерного підходу. Багато науковців наголошу­ють, що корупція по-різному впливає на осіб, які належать до різних гендерів, і це можна спо­стерігати у всіх сферах діяльності.

У межах цього питання існують різні точки зору щодо того, чи є якісь відмінності у став­ленні до корупції чоловіків і жінок, чи навпаки - їхнє ставлення є однаковим. Зокрема під час пошуків істини у цій дилемі, автори провели ав­торське дослідження, у ході якого було опитано 160 респондентів про їх ставлення до коруп­ції, чи вважають вони, що гендерна нерівність її посилює, кому несе більшу шкоду, та навели кейси, які мали б прояснити, чи справді ген­дер і корупція взаємопов'язані. Крім того, авто­рами було досліджено суспільні відносини, які вибудовуються на різних рівнях людської жит­тєдіяльності, де можуть зародитися корупційні ризики, які певним чином більше впливають або на чоловіків, або на жінок, тобто як наслідок - певна гендерна група стає жертвами гендерно зумовлених наслідків корупції.

Також у статті запропоновано та охаракте­ризовано механізм упровадження гендерного підходу до системи боротьби з корупцією та окреслено шляхи вдосконалення цієї системи в Україні. Загалом розгляд системи запобіган­ня корупції з точки зору гендерного підходу є запорукою покращення ефективності боротьби з корупцією, адже дозволить задіяти до цьо­го механізму додаткові інструменти та засоби, які мінімізуватимуть корупційні ризики у тих сферах, де можливі дискримінаційні впливи на ґрунті гендерної приналежності.

Посилання

Gender Equality Glossary (Глосарій із гендерної рівності): UN Women Training Centre eLearning Campus (2017) Доступно за посиланням: https://training-centre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36&mode=letter&hook=S&s%20ortkey=&sortorder=asc.

Concepts and definitions. Gender Mainstreaming: An Overview : UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (2001). Доступно за посиланням: http://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm.

Report of the Fourth World. Conference on Women. Beijing, 4–15 September 1995. United Nations. New York, 1996. Інтернет-джерело: https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/Beijing%20full%20report%20E.pdf (дата звернення: 04.01.2024).

Gender mainstreaming : report of the economic and social council for 1997 (A/52/3, 18 September 1997). URL: https://www.un.org/womenwatch/daw/csw/GMS.PDF (дата звернення: 03.01.2024).

Fourth World Conference on Women : Action for Equality, Development and Peace 4–15 September 1995 – Beijing, China. Інтернет-джерело: https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/official.htm (дата звернення: 09.01.2024).

Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів : Наказ; Мінсоцполітики України від 07.02.2020 № 86 Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0211-20 (дата звернення: 03.01.2024).

Індекс сприйняття корупції-2021: Transparency International Ukraine. URL: https://ti-ukraine.org/research/indeks-spryjnyattya-koruptsiyi-2021/ (дата звернення: 07.01.2024).

Human Development Index : Human Development Reports. URL: https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI (дата звернення: 08.01.2024).

Dollar, D., R. Fisman, and R. Gatti. 2001. “Are women really the ‘fairer’ sex? Corruption and women in government.” Journal of Economic Behavior & Organization 46 (4): 423–429.

Swamy, A., S. Knack, Y. Lee, and O. Azfar. 2001. “Gender and Corruption.” Journal of Development Economics 64 (1): 25–55.

World Bank. 2001. Engendering development through gender equality in rights, resources, and voice. New York: World Bank-Oxford University Press.

Croson, Rachel, and Uri Gneezy (2009). Gender Differences in Preferences. Journal of Economic Literature, т. 47, вип. 2 (червень), p. 448–474.

Swamy, A., S. Knack, Y. Lee, and O. Azfar. 2001. “Gender and Corruption.” Journal of Development Economics 64 (1): 25–55.

Lambsdorff, J.G., and B. Frank. 2011. “Corrupt Reciprocity – Experimental Evidence on a Men’s Game.” International Review of Law and Economics 31 (2): 116–125.

Rivas, M.F. 2013. “An experiment on corruption and gender.” Bulletin of Economic Research 65 (1): 10–42.

Корупція очима жінок і чоловіків [Електронний ресурс] : Дослідження та Звіт у рамках проекту «Прозорість і доброчесність публічного сектору», який виконується Програмою розвитку ООН в Україні. Режим доступу: https://update.com.ua/zhizn_tag/koruptcia-ta-genderna-nervnst_n4218/ (дата звернення: 12.01.2024).

Sierra, E.; Boehm, F.; (2015) The gendered impact of corruption: Who suffers more – men or women? Bergen: U4 Anti-Corruption Resource Centre, Chr. Michelsen Institute (U4 Brief null). Режим доступу: https://www.u4.no/publications/the-gendered-impact-of-corruption-who-suffers-more-men-or-women (дата звернення: 12.01.2024).

Bauhr, M., Charron, N. and Wängnerud, L. (2019), Exclusion or interests? Why females in elected office reduce petty and grand corruption. European Journal of Political Research, 58: 1043–1065. https://doi.org/10.1111/1475-6765.12300 (дата звернення: 14.01.2024).

Ensuring Rights and Choices amid Demographic Change Report on the implementation of the Programme of Action of the International Conference on Population and Development in the UNECE Region: https://eeca.unfpa.org/en/node/164949 (дата звернення: 14.01.2024).

Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1700-18 (дата звернення: 10.01.2024).

Transparency International. 2020. Breaking the Silence Around Sextortion: The Links between Power, Sex and Corruption. Available at: https://images.transparency-cdn.org/images/2020_Report_BreakingSilenceAroundSextortion_English.pdf (дата звернення 15.01.2024).

IAWJ, Marval O’Farrell Mairal, Thomson Reuters Foundation (2015), “Combating Sextortion: A Comparative Study of Laws to Prosecute Corruption Involving Sexual Exploitation”.

Корупційні ризики у вищій освіті. ТОП 25: Стратегічний аналіз корупційних ризиків, авторський колектив, відповідальна експертка Марія ЦИП’ЯЩУК. Київ: Національне агентство з питань запобігання корупції, Асоціація юридичних клінік України, 2022. 106 с.

World Health Organization Paid Sexual Abuse Victims in Congo $250 Each, Per Internal Report BY MARIA CHENG (AP NOVEMBER 14, 2023). 2023 TIME USA. URL: https://time.com/6334782/sexual-abuse-who-drc-congo/ (дата звернення 16.01.2024).

Chêne Marie Gender and corruption in humanitarian assistance: U4 Expert Answer (Number: 223). Transparency International, 2009. URL: https://www.u4.no/publications/gender-and-corruption-in-human-itarian-assistance.pdf (дата звернення: 16.01.2024).

Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції (укр/рос) : Конвенція; ООН від 31.10.2003 Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/995_c16 (дата звернення: 10.01.2024).

Про засади державної антикорупційної політики на 2021–2025 роки : Закон України; Стратегія від 20.06.2022 № 2322-IX Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2322-20 (дата звернення: 10.01.2024).

Miranda R.L. Impact of women’s participation and Leadership on outcomes //Prepared for the UN Department of Economic and SociaL Affairs (DESA), Division for the Advancement of Women (DAW), Expert Group Meeting on «Equal participation of women and men in decisionmaking processes, with particular emphasis on political participation and Leadership. 2005.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право