Шахрайство в Інтернеті як один із видів шахрайства

Автор(и)

  • І.М. Чекмарьова кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та кримінології ФПФОДР Одеського державного університету внутрішніх справ, Україна https://orcid.org/0000-0003-3167-2144

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.106

Ключові слова:

інтернет-шахрайство, воєнний стан, інформаційна безпека, антивірусне програмне забезпечення, кримінальна відповідальність, заходи захисту, протидія шахрайству, громадська безпека

Анотація

Стаття є дослідженням актуальних аспектів шахрайства в Інтернеті в умовах пандемії ко- ронавірусу та російсько-української війни. Зро­стання використання Інтернету під час каран­тину та воєнного стану створює нові можливості для шахраїв, які використовують цю ситуацію для обдурювання людей. Емоційна нестабіль­ність, фінансові проблеми та поширення дезін­формації також сприяють зростанню шахрай­ства в мережі. Стаття аналізує законодавчий підхід до боротьби з шахрайством в Україні та визначає особливості цього виду кримінально­го правопорушення. Завдяки доступності Інтер- нету, шахраї швидко адаптували свої схеми до цифрового середовища, що робить користувачів мережі більш вразливими.

У статті досліджується різноманітність ме­тодів та видів шахрайства в Інтернеті, зокрема фішинг, шахрайство в сфері криптовалют, со­ціальна інженерія та інші схеми. Автори наво­дять дані звіту «Data Breach and Incident Re­sponse» (DBIR). Детально розглядаються такі методи, як фішинг, фармінг, шахрайство через соціальні мережі та електронну пошту, а також маніпуляції з ICO та криптоінвестиційними фон­дами. Окрема увагу приділяється шахрайству в умовах війни, де згадується про збір коштів для військових, обманні схеми з родинними оголо­шеннями та фейкові повідомлення про еваку­ацію. Оцінюється рівень вразливості користу­вачів, особливості географії та вікова категорія, яка найчастіше стає жертвами інтернет-шахрай- ства. В статті також розглядається аспект комп'ютерної техніки, мобільних пристроїв та інших засобів доступу до Інтернету, які вико­ристовуються зловмисниками для здійснення шахрайських дій.

Автори наголошують на поширенні шахрайств в Інтернеті, де зловмисники намагаються зла­мати веб-сайти урядових організацій, банків або медіа з метою отримання конфіденційної ін­формації або поширення фейкових новин. Про­понуються заходи для боротьби з цим явищем. Детально розглядаються різні види шахрайства в Інтернеті та методи їх запобігання, включаючи оновлення програмного забезпечення, встанов­лення антивірусного програмного забезпечення, використання сильних паролів та двофакторної аутентифікації. Зазначається, що усвідомленість та відповідальний підхід до захисту в Інтернеті є ключем до запобігання шахрайству. Крім того, обговорюється кримінальна відповідальність за шахрайство в Україні та можливість посилення цієї відповідальності в умовах воєнного стану.

Посилання

Брисковська О.М., Гелемей М.О. Особливості вчинення шахрайства в мережі Інтернет в умовах воєнного стану. Київський часопис права, (3), 2023. С. 174-180.

Демидов З.Г., Колмик О.О. Фішинг-як шахрайство у мережі. Study of modern problems of civilization, 2020. С. 448-450.

Дубина В.Є., Калякін С.В. Попередження шахрайства і торгівлі людьми в кіберпросторі. Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми: зб. матеріалів міжнар. наук. - практ. конф. (м. Вінниця, 31 трав. 2023 р.). Вінниця: ХНУВС, 2023. С. 116-118.

Колісник Т.П. Інтернет-шахрайства в умовах воєнного стану. Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання = Cybersecurity in Ukraine: Legal and Organizational Issues: матеріали Міжнар. наук. - практ. конф. МВС України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. Одеса: ОДУВС, 2023. С. 71-73.

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05 квітня 2001 року № 2314- ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 21.03.2024).

Кришевич О.В. Особливості кваліфікації шахрайства під час воєнного часу. URL: https://dspace.oduvs.edu.ua/server/api/core/bitstreams/0302753f-792b-4576-aef1-c7ab7cf72af5/content#page=101 (дата звернення: 21.03.2024).

Орлов Р.Р. Різновиди онлайн шахрайств та методи протидії злочинам у мережі Інтернет. Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності: матеріали Круглого МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, ф-т № 6, каф. кібербезпеки та DATA-технологій. Харків: ХНУВС, 2023. С. 50-52.

Павлова Н.В. Основні профілактичні заходи при розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинених шляхом шахрайства. Вісник Луганського навчально-наукового інституту імені Е.О. Дідоренка, (1), 2023. С. 288-298.

Сабадаш І., Думанський Н. Методи шахрайства у мережі Інтернет. Інформація, комунікація, суспільство 2020: матеріали 9-ї Міжнародної наукової конференції. 2020. С. 68-69.

Самойленко О.А. Класифікація способів вчинення інтернет-шахрайств. Редакційна колегія, 2021. С. 52-55.

Севрук І.Ю. Види шахрайств, що вчиняється через мережу інтернет. Редакційна колегія, 2023. С. 418-421.

Чайка І. Стан наукового розроблення проблем запобігання шахрайству в кримінологічній та кримінально-правовій науці України. URL: http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2022/1_2022/30.pdf (дата звернення: 21.03.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-11

Номер

Розділ

Розділ 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право