АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ СТАРОСТИ В УКРАЇНІ:ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

Автор(и)

  • М.М. Воронов завідувач кафедри конституційного і муніципального права юридичного факультету ХНУ імені В .Н. Каразіна , Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6361-0370

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.02.3

Ключові слова:

староста, система місцевого самоврядування, муніципальна реформа, старостинський округ

Анотація

У статті висвітлюється концептуальне бачення ролі та місця старости в системі місцевого самоврядування в Україні, надається його комплексна  характеристика за формальними та матеріальними критеріями. Обґрунтовується думка про виділення два етапи законодавчого регулювання цього інституту. Перший етап: лютий 2015 - липень 2020 року. Другий етап: липень 2020 – по теперішній час. Акцентується увага, що в чинному муніципальному законодавстві Україні є низька правових  прогалин, які не дозволяють встановити прозору процедуру відбору кандидатів на посаду старости, а також  чіткий порядок затвердження старости на сесії відповідної ради.  Звертається увага на те, що в цей період суттєво змінився порядок призначення на посаду старости – від прямих виборів на місцевих виборах до затвердження на сесії місцевої ради за пропозиціями відповідного голови. Певна динаміка правового регулювання суспільних відносин інституту старости обумовлена спробами пошуку оптимального формату такого інституту в системі стримувань і противаг у чотирикутнику:  жителі села, селища - рада – відповідний голова – староста. Зазначається, що староста має бути справжнім представником інтересів жителів у відносинах з відповідним головою і  представницьким органом місцевого самоврядування. Водночас серед актуальних питань правового статусу старости має бути визначення його місця в структурі виконавчих органів місцевого самоврядування (вважаю, що потрібно залишити гарантоване місце у виконкомі місцевої ради). Звертається увага на те, що має бути встановлена чітка і прозора процедура відбору кандидатів на посаду старости. Необхідно розробити і затвердити зрозумілі критерії  для об’єктивного відбору кандидатів та їх громадського обговорення перед затвердженням. Вносяться пропозиції про те, що  у чинному законодавстві України мають бути законодавчо закріплені  якісні та кількісні  критерії для утворення старостинських округів. Зазначається, що особливу увагу слід приділити професійним і особистим  якостям старости, процесу його  підготовки і перепідготовки, підвищення кваліфікації старости як ефективного представника інтересів жителів. Вирішення таких питань сприятиме  становленню збалансованої системи місцевого самоврядування на території села, селища і міста.

Посилання

Воронов М.М. Інститут старости у системі муніципального права України. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Право». Випуск 23. 2017. С. 50-53.

Негода В. Для розвитку інституту старост потрібні чіткі, законодавчо закріплені орієнтири. URL: https://decentralization.gov.ua/news/13264?fbclid= IwAR1K9AdBhNvkmwjpDRW0 .

Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 05 лютого 2015 року № 157-VIII. URL:: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/157-19.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР (із змін.). URL:: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/280/97-вр

Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу старости села, селища: Закон України від 9 лютого 2017 року

№ 1848-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1848-19#n

Про місцеві вибори: Закон України від 14 липня 2015 року № 595-VIII. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-19#Text.

Колесников О., Калашніков О., Дзюпин М. Інститут старост в об’єднаних громадах: обрання та місце у системі управління. URL: http://samoorg.com.ua/wp-content/uploads/2016/09/Institut-starost-obrannya-tamistse-u-sistemi-upravlinnya-1.pd.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення виборчого законодавства: Закон України від 16 липня 2020 р. № 805-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/805-20#Text.

Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 7 червня 2001 року№ 2493-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14#Text.

Розвиток інституту старост: публічна дискусія викристалізувала спільні позиції. URL: https://decentralization.gov.ua/news/13264#gallery-2.

Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост: законопроєкт № 4535 від 22.12.2020 року. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70734.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-06

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право