ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Автор(и)

  • Н.Я. Якимчук професор кафедри фінансового права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4848-2323

DOI:

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2021.02.5

Ключові слова:

юридична відповідальність територіальних громад, суб’єкти юридичної відповідальності, відповідальність місцевого самоврядування

Анотація

В статті досліджено питання правових засад юридичної відповідальності територіальних громад як окремих суб’єктів права та правовідносин. Висвітлено підходи в науці на питання відмежування територіальних громад як окремих суб’єктів юридичної відповідальності від органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, які діють від імені таких територіальних громад, проте є самостійними учасниками правовідносин. Наголошено, що є гостра потреба узгодження положень різних законів з цією метою. Висвітлено питання конституційно-правових засад правового статусу територіальних громад як власників, як учасників цивільних та господарських правовідносин, засад їх цивільно-правової відповідальності, особливості якої обумовлені їх публічно-правовим статусом. Висвітлено питання публічної (муніципальної) відповідальності територіальних громад і особливо зупинено увагу на питаннях бюджетно-правової відповідальності територіальних громад, до об’єкту власності яких – коштів місцевого бюджету може бути застосовано заходи впливу в формі повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету в разі нецільового використання коштів субвенції, а також в формі безспірне вилучення коштів з місцевих бюджетів в разі якщо мало місце здійснення видатків, кредитування місцевого бюджету, які відповідно до БК України мають проводитися з іншого бюджету. Наголошено, що важливим аспектом, який потребує детального наукового аналізу є також питання визнання територіальних громад міст, суб’єктами відповідальності перед міжнародними фінансовими організаціями в результаті взяття ними бюджетних запозичень у формі кредитів. Питання державного імунітету в таких відносинах (в тому числі обмеженого) є предметом регулювання вітчизняного та міжнародного права, проте імунітет територіальних громад – новий напрямок досліджень. Так само сьогодні обговорюються питання та в окремих державах знайшло правове закріплення питання банкрутства територіальних громад, якому як негативному з усіх сторін правовому явищу слід запобігти в Україні завчасно.

Посилання

Первомайський О.О. Участь територіальної громади у цивільних правовідносинах: автореф. дис. к.ю.н. 12.00.03. Харків, 2003. 20 с.

Шаповал В.Д. Конституційно-правові підстави відповідальності представницьких органів та посадових осіб органів місцевого самоврядування. Право і суспільство. 2013. № 6. С. 72-76.

Панчишин Р.І. Муніципально-правова відповідальність: поняття та особливості. Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія і практика). 2018. Вип. 3-4. С. 22-27

Bekink B. The legal nature and general rights and duties of local government institutions. University of Pretoria etd. 2006. URL: https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/30097/08chapter8.pdf?sequence=9.

Чурсін В.П. Форми забезпечення відповідальності органів місцевого самоврядування: дис. канд. з держ, управл. 25.00.04. Харків, 2012. 28 с.

Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

Про місцеве самоврядування: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр#Text

Кодекс України з процедур банкрутства 18 жовтня 2018 року № 2597-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#Text

Бюджетний кодекс України 8 липня 2010 року № 2456-VI. URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text

Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 5 лютого 2015 року № 157-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-06

Номер

Розділ

Розділ 2. Конституційне право; муніципальне право